Een inleiding op de basispompsoorten

Een korte presentatie over de meest voorkomende pompsoorten en waar ze voor gebruikt worden.

Als het op pompen aankomt, zijn er diverse oplossingen voor jouw behoeften.

Deze module biedt een basisoverzicht van de twee belangrijkste pomptypen en een aantal van de meest gebruikte pompen vandaag de dag.

Laten we beginnen.

Centrifugaalpompen zijn verreweg de meest gebruikte pompsoort.

In centrifugaalpompen wordt de vloeistof met behulp van rotatie-energie verplaatst die doorgaans wordt opgewekt
door een (elektrische) motor. Het andere hoofdtype is de volumetrische pomp.

Bij volumetrische pompen hangt het debiet af van de snelheid van de pomp.

Deze pompen zijn vaak beter geschikt voor dikkere vloeistoffen dan water. Nu dat we de twee belangrijkste soorten pompen hebben gehad richten we de aandacht op een aantal van de meest voorkomende pompen.

Dit zijn:
Pompen met eindaanzuiging Inline-pompen
Dompelpompen
Meertrapspompen
Jetpompen
Dompelbestendige pompen
Doseerpompen
en split-casepompen

We nemen ze een voor een door.
Pompen met eindaanzuiging zijn de meest gebruikte centrifugaalpompen
in alle industrieën.

Ze heten zo omdat het zuigpunt zich aan het einde bevindt.

Pompen met eindaanzuiging kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
kleine pompen met eindaanzuiging voor huishoudelijke druksystemen, en grote pompen met eindaanzuiging die worden gebruikt voor irrigatie, watervoorziening, en industriële processen.

Inline-pompen worden gekenmerkt door het feit dat het aanzuig- en uitvoerpunt op één lijn met elkaar liggen, vandaar dus ook de naam.

Inline-pompen kom je vaak tegen als circulatiepompen wanneer het water in een leidingsysteem onder druk moet worden gebracht.

Ze worden veelal gebruikt voor warmwatercirculatie of koelwatersystemen in
bedrijfsgebouwen.

Zoals de naam aangeeft zijn dompel-pompen gemaakt om te werken terwijl de volledige pomp en motor zich onder water bevinden.

Dompelpompen worden in zowel huishoudelijke als bedrijfs- en industriële
toepassingen gebruikt en kunnen naast een scala aan vloeistoffen
ook vaste delen verpompen.

Een meertrapspomp bestaat uit een aantal enkelvoudige trappen van een centrifugaalpomp die aan een gedeelde as zijn gemonteerd.

Meertrapspompen zijn ideaal voor dompelbare boorputten en het verhogen van de druk of verplaatsen van water in gebieden waar grote hoogteverschillen bestaan.

Een jetpomp lijkt op een centrifugaal-pomp, maar heeft een jet en een venturi.

Het water stroomt door de jet waarbij de snelheid stijgt en de druk daalt wat zuiging veroorzaakt.

Dit is een ideale oplossing voor een aanzuighoogte tot aan 6 meter maar jetpompen zijn vaak erg lawaaierig.

Jetpompen worden doorgaans in huishoudelijke toepassingen gebruikt zoals drukverhoging en tuinbewatering of in lichte bedrijfstoepassingen.

Dan komen we bij de dompelbestendige pompen.

In tegenstelling tot dompelpompen wordt bij een dompelbestendige pomp
alleen de pomp in de vloeistof geplaatst, en is de motor luchtgekoeld.

Dompelbestendige pompen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen, zoals machinale bewerking, reinigingssystemen, en temperatuurregeling.

Dan heb je de doseerpompen.

Doseerpompen zijn gebouwd om een bepaalde hoeveelheid van een middel
op onregelmatige tijdstippen toe te dienen. Er zijn drie verschillende pompmechanismen voor doseerpompen:

plunjerpompen, zuigerpompen en membraanpompen.

Dit zijn allemaal volumetrische pompen.

Doseerpompen worden doorgaans gebruikt in industriële waterbehandelingsprocessen waar dosering van chemische stoffen
nodig is, bijvoorbeeld menglussen.

Als laatste zijn er nog de split-casepompen.

Deze lijken op pompen met eindaanzuiging maar verschillen in de zin dat de behuizing, het aanzuig- en het uitvoermondstuk allemaal in één gezamenlijke
"kamer" zijn opgenomen.

Ook zorgt het ontwerp van de behuizing ervoor dat split-casepompen ideaal zijn voor toepassingen waarin een hoog waterdebiet vereist is.

Hiermee zijn we aan het eind van de basis-inleiding over veelgebruikte pomptypes.

Hopelijk ben je nu klaar om dieper in de wereld van pompoplossingen te duiken!

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 13 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd