Beschikbare besturingsfuncties voor een gedistribueerd pompsysteem

Leer over de beschikbare regelfuncties voor een primaire pomp met toerenregeling en hoe u het Distributed Pumping systeem configureert met de Control MPC.

In deze module kijken we naar de besturingsfuncties voor een primaire pomp met variabele toerentegeling in een Grundfos Distributed Pumping systeem. Primaire pompen worden parallel gebouwd voor het optimaliseren van de primaire pompsnelheid samen met Control MPC.

Dit wordt waar nodig gedaan door het signaleren en gelijk trekken van de de verschiltemperatuur tussen de primaire pompen en de gedistribueerde pompen, wat over de omloopleiding wordt gemeten. De hoofdprioriteit voor de Control MPC is om koelmachines te beschermen door voor een minimaal debiet over de actieve koelmachines te zorgen.

De volgende prioriteit is om overmatig pompen door de primaire pompen te voorkomen door te zorgen dat het debiet aan de primaire zijde overeen komt met het debiet aan de secundaire zijde. Dit betekent dat er geen debiet in de bypassleiding is. Het hoofdvoordeel is het signaleren en voorkomen of minimaliseren van „laag“ Delta T-syndroom, waarmee energie wordt bespaard, wat vaak een probleem is in koelsystemen.

Elke koelmachine heeft een automatische isolatieklep. Deze staat helemaal open wanneer de koelmachine actief is en helemaal dicht wanneer de koelmachine niet in bedrijf is. Het aantal koelmachines en primaire pompen varieert afhankelijk van de grootte van het gebouw en het systeem.

Om een minimaal debiet over elke koelmachine te borgen moet een verschilsensor of debietmeter bij elke koelmachine worden geïnstalleerd. Een signaal van een isolatieklep of het gebouwbeheersysteem – een pre-startsignaal – laat de controller weten welke koelmachine in bedrijf is.

Hierdoor kan de controller elke actieve koelmachine valideren en het debiet van de primaire pomp verhogen als het debiet over een koelmachine te laag is. Het volgende doel van de controller is om de primaire pompsnelheid te regelen om in het benodigde debiet voor alle gedistribueerde pompen te voorzien op basis van sensorinformatie uit de omloopleiding.

Om dit te doen ontvangt de MPC Controller analoge input van de 4 temperatuursensoren rond de omloopleiding om de pompsnelheid aan te passen. Als u een bestaand gebouwbeheersysteem of regelsysteem heeft neem dan contact op met uw Grundfos verkoopkantoor.

Met een Grundfos Distributed Pumping systeem krijgt u te allen tijd het juiste debiet en kunt u: Het systeem configureren met de regelfuncties van de Control MPC.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld