Een inleiding tot het hergebruik van industrieel water en de redenen voor de implementatie ervan in industriële processen

Kom meer te weten over de verschillende toepassingsgebieden voor industriële waterbehandeling en waarom veel industrieën zich wenden tot het hergebruik van water in hun industriële processen.

Een hergebruiksysteem voor industrieel water verhoogt de mondiaal beschikbare hoeveelheid water aangezien er veel water wordt gebruikt in de industrie.

In deze module krijgt u info over toepassingsgebieden voor industriële waterbehandeling, en de redenen waarom veel industrieën zich wenden tot waterhergebruik in hun industriële processen.

Waterhergebruik sluit goed aan op duurzame ontwikkelings-doelstelling nummer 6 van de Verenigde Naties die van invloed is op water behandeling in het algemeen en industriële water - behandeling in het bijzonder.

Het doel van duurzame ontwikkelings-doelstelling 6 is de beschikbaarheid en duurzaam waterbeheer en sanitaire voorzieningen voor iedereen te garanderen en dit wordt actief ondersteund door Grundfos.

Er zijn vele redenen voor de industrie om een waterhergebruiksysteem op te zetten, en de belangrijkste factoren voor waterhergebruik zijn:

Waterschaarste en de afnemende beschikbaarheid van schoon water, zoals vermeld in duurzame ontwikkelings-doelstelling nummer 6

Lagere kosten voor gefactureerd water en afvalwaterzuivering, energieverbruik en gebruik van chemicaliën en het creëren van de mogelijkheid om waardevolle bestanddelen uit verontreinigd water te extraheren

De reglementaire vereisten voor drinkbaar en niet-drinkbaar waterworden steeds strenger.

Technologische factoren, veroorzaakt door veranderende demografische gegevens, meer verontreinigende stoffen en nieuwe inperkingen, zoals microplastics, vragen om andere technologieën voor nieuwe oplossingen.

Veel industrieën zijn echter conservatief in hun aanpak en maken zich vaak zorgen dat zij geen proof-of-concept hebben voor de gebruikte technologie en over de behoefte aan een oplossing op maat.

Een gebrek aan controle en regulering in hun toepassingsgebied kan hen ook tegenhouden.

Met een weloverwogen aanpak worden de dwingende redenen en voordelen  van een water-hergebruiksysteem duidelijk.

Laten we eens even kijken naar de meest voorkomende categorieën industriewater.

Op een bedrijventerrein is water alomtegenwoordig en het wordt intensief gebruikt als proces water, koelwater, reinigingswater enzovoort.

En bij gebruik hoort besmetting en de nood om het water te reinigen en behandelen.

Er zijn vier toepassingsgebieden in de industriële waterbehandeing: geconcentreerd en industrieel afvalwater, en zout water en industrieel schoon water.

Grundfos levert voor alle vier de gebieden, hoewel in deze module de focus ligt op geconcentreerd en industrieel afvalwater.

Wanneer we een fabriek binnengaan, komen we eerst bij de waterinname, of toevoerwater.

We kunnen het water ofwel direct gebruiken of we moeten het zo behandelen dat het aansluit op het latere gebruik en doel.

Hier zien we het water het industrieel proces binnenkomen.

Na behandeling en gebruik, bijvoorbeeld als proceswater of reinigingswater, is de waterkwaliteit veranderd, en kan het niet rechtstreeks geloosd worden in de omgeving.

Een biologische, fysische of chemische behandeling is daarvoor noodzakelijk.

Afhankelijk van de kenmerken van dit afvalwater, worden er diverse stappen gezet om het te reinigen.

Normaal gezien zijn biologische behandeling, verwijdering van deeltjes ionen (met behulp van respectievelijk ultrafiltratie en omgekeerde osmose) en conditionering het meest gebruikelijk.

Laten we samenvatten wat er in deze module is behandeld:

- Proceswater, koelwater en reinigingswater zijn typische gebieden waar waterverbruik in industriële processen hoog zijn.

- Er zijn vele redenen om dit water te behandelen en te hergebruiken, zoals water schaarste, kosten, reglementaire vereisten en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën.

- De toepassingsgebieden binnen de industriële waterbehandeling waarop wij ons concentreren voor waterhergebruik zijn geconcentreerd en industrieel afvalwater.

 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced