Het identificeren van uw vereisten voor waterhergebruik vanuit een goed begrip van de watermatrix en verschillende soorten industriële processen

Krijg inzicht in de verschillende belastingstypes en industriële processen en wat het betekent voor de vereisten voor de waterkwaliteit voor uw waterhergebruiksysteem

In deze module gaan we kijken naar het belang van inzicht in de watermatrix, soorten industriële processen en verschillende soorten water, zodat u het soort waterbehandeling kunt identificeren evenals de waterkwaliteitseisen voor het waterhergebruiksysteem.

Voordat we het over industriële waterhergebruikprocessen gaan hebben, gaan we eerst kort in op waterbehandeling.

Waterbehandeling beschrijft de processen waarmee water geschikt wordt gemaakt voor een gewenst eindgebruik.

Dat kan zijn voor drinkwater, industriële processen, medische doeleinden en nog veel meer.

Waterbehandeling omvat materiaal verwijderen en materiaal toevoegen, afhankelijk van de gegeven en de vereiste waterkwaliteit.

Al het andere is waterverplaatsing: de water inname vóór de behandeling en de waterdistributie na de behandeling.

Als u meer wilt weten, ga dan naar de ECADEMY-cursus ‘Industriële waterbehandeling’ voor een algemene inleiding tot water - behandeling in industriële processen, inclusief een gedetailleerder overzicht van de verschillende processtappen.

Bij het ontwerpen van een geschikt waterhergebruikproces is het essentieel inzicht te hebben in uw waterbron, de gegeven waterkwaliteit, de verontreinigingen in het water, en of het type belasting organisch, anorganisch of gemengd is.

U kunt vervolgens bepalen of de watermatrix complex of eenvoudig is.

Verder bepaalt het beoogde gebruik na het hergebruikproces hoe ver we moeten  gaan in het behandelingsproces en waaruit een adequate behandelings-methode bestaat.

Op dit moment kan de industriesector worden afgestemd op de watermatrix om te zien welke behandelings-strategie vereist is.

Tot industrieën met voornamelijk organische inhoud behoren: De voedingsmiddelen- en drankenindustrie heeft over het algemeen hoge organische inhoud die relatief eenvoudig te behandelen is.

Moeilijker, maar minder zwaar beladen, is de farmaceutische industrie, waar voor het verwijderen van specifieke stoffen een speciale behandeling nodig kan zijn.

Industriële pulp- en papier-processen aan de andere kant bevatten gewoonlijk én hoog gehalte aan vaste stoffen en daarom is er vaker filtratie nodig.

Voor industriesegmenten die te maken krijgen met anorganisch afvalwater, is zout over het algemeen de meestvoorkomende verontreiniging:

Dit geldt voor de staal-, auto-, mijnbouw-, marine- en halfgeleider-branches en elektriciteitscentrales.

Chloriden, sulfaten en dergelijke zorgen voor een hoog zoutgehalte, wat leidt tot hoge drukeisen tijdens de behandeling, bijvoorbeeld met omgekeerde osmose en nanofiltratie.

Zware metalen, giftige stoffen en radioactiviteit uit de mijnbouw bieden speciale uitdagingen, niet alleen voor de waterbehandeling, maar ook voor de behandeling van vaste stoffen achteraf.

Gemengde biologische en anorganische belastingen komen voor in de chemische, kunststof-, print-, recycling en olie-industrie, en op industrieterreinen.

De textielindustrie is een voorbeeld van een sector met gemengde belastingen, maar dit komt omdat het water organische en anorganische verontreinigingen bevat, afhankelijk van de productiestap.

Laten we samenvatten wat er in deze module is behandeld:

  • Het belang van inzicht in de waterbron, de waterkwaliteit, de verontreinigingen in het water, en of het type belasting organisch, anorganisch of gemengd is.
  • Hoe de industriële waterbehandeling altijd moet worden afgestemd op het gewenste eindgebruik.
  • De industriesector afstemmen op de watermatrix en bepalen welke behandelings-strategie vereist is.

 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced