Bedienings- en besturingsmodi MAGNA3

Ontdek de verschillende bedienings- en besturingsmodi die MAGNA3 biedt en ontdek wat elke modus biedt.

De Grundfos MAGNA3 beschikt over beide bedienings- en besturingsmodi. Als u de besturingsmodi wilt gebruiken, moet de pomp in de normale bedrijfsmodus, staan, wat de standaard fabrieksinstelling is.

De MAGNA3 beschikt ook over drie extra bedrijfsmodi: Stop, Minimum en Maximum. In de normale bedrijfsmodus geeft de MAGNA3 u alle mogelijk opties voor besturingsmodi die u zou verwachten van een state-of-the-art circulatiepomp.

Maar de intelligente AUTOADAPT- en FLOWADAPT-modi zijn wat de MAGNA3 echt onderscheidt van de concurrentie. Houd er rekening mee dat de FLOWLIMIT besturingsfunctie kan worden toegepast op alle MAGNA3 bedieningsmodi.

De constante curvemodus bootst de werking na van een pomp met vaste snelheid, aangepast op een ingesteld punt en met een constante snelheid. Met MAGNA3 wordt 0 tot 100% niet langer gecontroleerd op de drukas, maar op de stroomas.

Dit betekent dus dat een MAGNAmodel een hoger maximaal debiet heeft dan eerdere modellen met dezelfde maximale capaciteit. De MAGNA3 met variabele snelheid geeft u echter toegang tot veel meer besturingsalgoritmen.

De modus met constante druk is geschikt voor systemen met variabele stroming met zeer lage drukverliezen en open systemen; waar pijpdrukverlies ondergeschikt is aan statische capaciteit. In de bedieningsmodus proportionele druk, die wordt gebruikt in circulatiesystemen, past de pomp continu zijn prestaties aan verschillende debiet- en drukeisen aan.

De MAGNA3 kent zijn toerental, stroomverbruik en debiet, en berekent waar het specifieke bedrijfspunt is in de QH-tabel op basis van deze gegevens. De pomp beweegt heen en weer op de regelingscurve door het koppel van de pomp te meten en het toerental aan te passen. Als er weinig of geen weerstand, is het systeem open, en stijgt de pompsnelheid.

Als de weerstand hoog is, zijn de kleppen gesloten en daalt de pompsnelheid. In de AUTOADAPT-modus, die de standaard fabrieksinstelling is, past de pomp zich continu aan de proportionele drukcurve aan en stelt ze automatisch een efficiëntere curve in, zonder afbreuk te doen aan comfort. Dan zijn er in 80% van alle installaties geen handmatige aanpassingen meer nodig.

In de AUTOADAPT-modus heeft de standaard proportionele drukcurve een instelpunt van 55% van het maximale vermogen van de pomp. Wanneer de kleppen beginnen te openen, beweegt het belastingspunt langs deze curve, stijgt het toerental en verhoogt het debiet.

Als het systeem de maximale curve bereikt, volgt het instelpunt deze curve en ontstaat een nieuwe proportionele drukcurve op basis van het nieuwe instelpunt van het systeem. Daarna begint het proces opnieuw. De FLOWADAPT-bedieningsmodus combineert de AUTOADAPT-bedieningsmodus en de flowlimit-besturingsfunctie

De standaardinstelling voor flowlimit in de bedieningsmodus FLOWADAPT is het snijpunt tussen de proportionele druk van AUTOADAPT en maximale curves. Hierdoor kan de MAGNA3 ervoor zorgen dat dat het debiet nooit wordt overschreden, waardoor geen afzonderlijke toerentalbegrenzingsklep nodig is.

Bij verwarmingstoepassingen moet uw debiet het nominale instelpunt Q zijn. Dit wordt berekend door de vraag naar warmte van het systeem om te zetten in kilocalorieën per uur, met de conversiefactor van 0,86 en dit getal te delen door het temperatuurverschil tussen de stroomleiding en de retourleiding.

Stel je bijv. een nieuw appartementsgebouw voor van 10.000 vierkante meter met een specifieke vraag van 500 kilowatt en verwarmd door moderne radiatoren met een temperatuurverschil van 20° Celsius tussen de stroomleiding en de retourleiding.

Voor de berekening van het nominale instelpunt van de MAGNA3 en dus ook de stroomlimiet, vermenigvuldigt u 500 kilowatt met 0,86 om een omgezette warmtevraag te krijgen van vierhonderddertig kilocalorieën per uur.

Gedeeld door twintig, geeft dit u een nominaal instelpunt van 21,5 kubieke meter per uur, wat u vervolgens invoert als de stroomlimiet van de pomp. De bedieningsmodus met constante temperatuur wordt gebruikt in systemen met variabele stroming waar een constante temperatuur vereist is op een door de gebruiker gedefinieerd punt.

De pomp is verantwoordelijk voor het debiet en er is geen externe temperatuurregeling noodzakelijk; er kan een externe temperatuursensor worden gebruikt om het instelpunt in te voeren indien dat verschilt van de temperatuur die lokaal door de pomp wordt gemeten.

Deze besturingsmodus is in de eerste plaats bedoeld voor veelzijdig gebruik in de circulatie van warm water en is dus opzettelijk traag te reguleren. De besturingsmodus met temperatuurverschil zorgt voor een constante temperatuurdaling in verwarmings- en koelsystemen.

De pomp zal een constant temperatuurverschil aanhouden tussen de pomp en de externe sensor. Tot slot is er de bedieningsmodus met constant debiet. Dit wordt gebruikt in systemen die een constant debiet eisen onafhankelijk van drukverliezen, zoals koelingen voor airconditioning, verwarmings- of koeloppervlakken.

Hier past de MAGNA3 automatisch het toerental aan de verschillende systeemweerstand aan, om ervoor te zorgen dat het debiet op elk moment constant blijft.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd