6 Vragen Advanced

ECADEMY test

26 - De SP-dompelpomp

Deze cursustoets bevat 6 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 6 Advanced

Welke van deze drie parameters is niet essentieel voor het verkrijgen van optimale motorbescherming?

Vraag 3 van 6 Advanced

Welk type outputfilter beveelt Grundfos aan?

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 26 - De SP-dompelpomp

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 26 - De SP-dompelpomp Test deze keer

Correct
Q: Welke van deze drie parameters is niet essentieel voor het verkrijgen van optimale motorbescherming?
A: Motorvermogen
Correct
Q: Welke van de volgende factoren is niet cruciaal bij het bepalen van welke dalingskabel u moet gebruiken?
A: Het selecteren van de dalingskabel op basis van levenscycluskosten
Correct
Q: Welk type outputfilter beveelt Grundfos aan?
A: Sinusgolffilter
Correct
Q: Waar vindt u het gewenste koelingsniveau?
A: Op het typeplaatje van de motor
Correct
Q: Wanneer treedt onderspanning meestal op?
A: Wanneer de dalingskabels te klein zijn
Correct
Q: Vanaf wanneer adviseert Grundfos om een outputfilter te installeren?
A: Als het nettotoevoer groter is dan 380 V