Op weg naar duurzaamheid in de frisdrankindustrie

De frisdrankindustrie is zeer concurrerend. In deze video ontdekt u hoe Grundfos frisdrankbedrijven kan helpen om efficiëntere productieprocessen te hebben, hulpbronnen op een meer kosteneffectieve manier te gebruiken en duurzamer te worden. Daarom kan de knowhow van Grundfos ertoe bijdragen om de frisdrankindustrie te transformeren.

Net als andere industrieën staat de frisdrankindustrie voor de uitdaging om minder water te gebruiken. Door processen te optimaliseren en water te hergebruiken, kunnen we er allemaal voor zorgen dat we ook in de toekomst voldoende drinkwater hebben. 

Zeker binnen de secundaire processen in frisdrankfabrieken is veel ruimte om water te besparen, processen efficiënter te maken, te verduurzamen en de total cost of ownership te verlagen. Met ons aanbod op het gebied van waterzuivering en hergebruik, onze digitale oplossingen voor temperatuurregeling en onze optimalisatiediensten liggen al deze voordelen binnen handbereik. 

In deze module kijken we naar processen in frisdrankfabrieken en onderzoeken we hoe we: 

 • Een transformatie inzetten op weg naar duurzame productieprocessen en 
 • Onnodige kosten vermijden en de algehele effectiviteit van apparatuur verbeteren.


Maar laten we eerst een blik werpen op de uitdagingen waar frisdrankproducenten vandaag de dag voor staan: De vraag naar frisdranken wordt gedreven door een groeiende bevolking en hogere inkomensniveaus. Consumenten eisen steeds vaker een duurzaam product, van de inhoud tot de verpakking.

Zo zien frisdrankproducten zich genoodzaakt om zaken te doen en te communiceren in een fel concurrerende wereldmarkt en ook nog eens in te spelen op veranderende wensen van consumenten.

Water is een essentieel ingrediënt voor de productie van frisdrank en voor de productieprocessen zelf. Om het waterverbruik laag te houden en tegelijkertijd hun productie- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen, kunnen fabrieken inzetten op het verbeteren van hun secundaire processen.

Grote drankindustrieën hebben nu doelen gesteld op het gebied van waterverbruik per liter product. Zo gaf een zeer grote speler in de industrie aan in 2020 1,85 Hectoliter water te gebruiken per product en wil een ander bedrijf zijn waterverbruik omlaag schroeven naar 1,4 Hectoliter water per product.

Voordat we processen kunnen gaan verbeteren en verduurzamen, moeten we eerst weten waar het hoogste rendement kan worden behaald  De belangrijkste drijfveren voor investeringen zijn vaak gebaseerd op: - Beperkingen op afvalwaterzuivering, de noodzaak om de bedrijfskosten te verlagen en duurzaamheids- en/of op wetenschap gebaseerde doelstellingen van bedrijven. - Optimaliseren van processen met een hoog energieverbruik, waaronder industriële koeling en verwarming gedurende de gehele productiecyclus. - Secundaire processen zoals wassen en reinigen, die essentieel zijn om aan voedselveiligheidsvereisten te voldoen. 

Hoe kan Grundfos een steentje bijdragen? We bevinden ons in een ideale positie om bij te dragen aan de duurzame transformatie van frisdrankproducenten. Grundfos zet zich in voor verduurzaming op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, voornamelijk SDG 6 en 13 die betrekking hebben op water en het klimaat.

Met betrekking tot SDG 6 is ons doel om onze eindgebruikers in staat te stellen om 50 miljard m3 te besparen aan zoet water door middel van efficiëntere processen en betere zuivering tegen 2030.

Op het gebied van SDG 13 zetten we ons in voor het Science-Based Target Initiative, waarmee een netto-nuldoelstelling wordt beoogd voor bedrijven om de opwarming van de aarde tegen 2030 te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.

Grundfos heeft niet alleen maatregelen getroffen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, maar ook onze CO2-handafdruk waarmee we verwijzen naar de CO2-voetafdruk van onze klanten - in dit geval de frisdrankindustrie.

Binnen het UN Global Compact CEO Water Mandate zetten 37 drankbedrijven (van de 196) zich in voor Duurzaam Waterbeheer, waarmee de drankindustrie de grootste industrie is binnen dit duurzaamheidsinitiatief. Deze bedrijven moeten hun waterverbruik en afvalwaterlozing rapporteren en hun doelen tegen 2030 bereiken, waarmee nogmaals het belang van duurzame productie wordt onderstreept.

Grundfos kan ook de frisdrankindustrie helpen onnodige kosten te vermijden en de algehele effectiviteit van apparatuur te verbeteren.

Consultant Ingenieurs en Technische Directeuren in de frisdrankindustrie moeten zich een weg banen door een fel concurrerende markt onder extreme prijsdruk. Het vermijden van kosten, procesoptimalisatie, duurzaamheid en het naleven van de regelgeving staan daarmee hoog op de investeringsagenda.

Aangezien de meeste frisdrankproducten in hoge mate decentraal te werk gaan, zijn ‘kostenvermijdende’ maatregelen populair, dankzij de tastbare voordelen van minder onderhoud, lage uitvaltijd, verbeterde algehele effectiviteit en optimaal werkende pompen en installaties.

Daarom heeft de frisdrankindustrie behoefte aan een partner die: 

 • Bedrijfstijd en efficiëntie kan helpen verbeteren, 
 • De totale eigendomskosten van installaties kan verlagen, en 
 • Zorgt voor duurzame processen door middel van waterzuivering, waterhergebruik en geoptimaliseerde waterverwerking.

In toenemende mate worden hiervoor digitale, slimme oplossingen verwacht. De E-pompen van Grundfos bestaan aan de basis uit een eenvoudige pomp met een geïntegreerde of externe frequentieregelaar voor pomptoepassingen met een variabel toerental. Hieraan voegen we sensoren, algoritmen en connectiviteit toe om zo uitgebreide, intelligente oplossingen te realiseren: Grundfos iSOLUTIONS. Grundfos iSOLUTIONS levert toepassingsspecifieke oplossingen die gegevens omzetten in inzichten en actie – waardoor de betrouwbaarheid, eenvoud en voorspelbaarheid toenemen. Een goed voorbeeld is doseren, of het toevoegen van chemicaliën aan water om de waterkwaliteit op peil te houden. Doseren wordt gebruikt in alle industriële toepassingen, waaronder secundair water, industrieel proceswater, water- en afvalwaterzuivering, evenals processen zoals desinfectie, chemische dosering en filtratie. Met intelligente doseerpompen kunnen bedrijven gebruik maken van variabele, dynamische debietcapaciteiten om zo aan de behoeften van verschillende toepassingen te voldoen, waardoor de bedrijfskosten lager uitvallen en het verbruik van chemicaliën wordt geoptimaliseerd.

Grundfos is een totaalpartner voor al uw industriële waterzuiveringsbehoeften, maar kan ook samenwerken met uw OEM-installatiebouwers om prestaties te optimaliseren. Voor bepaalde toepassingen kan Grundfos verscheidene unieke oplossingen leveren via uw OEM-systeembouwer, die waarde kunnen toevoegen aan uw processen. In het bijzonder: Temperatuurregeling voor koeltorens en ketelinstallaties, waarbij we samenwerken met koeling- en ketel-OEM's en onze intelligente oplossingen integreren om zo geoptimaliseerde installaties te leveren. Het resultaat is een pomp met constante druk die proceswater levert aan specifieke apparatuur of volledige koel- en verwarmingsnetwerken.  Dit kan zelfs worden bereikt met een geïntegreerde frequentieregelaar, waardoor u weer extra ruimte overhoudt in uw koelapparatuur.

Welke andere intelligente oplossingen heeft Grundfos voor frisdrankproducenten? Als totaalleverancier realiseren wij op basis van de meest efficiënte pompen en motoren oplossingen voor de volgende toepassingen en processen: 

 • Watertoevoer, 
 • Ketelvoeding, 
 • Industriële koeling 
 • Spoelinstallaties 
 • Industriële proceswaterzuivering 
 • Industriële afvalwaterzuivering en hergebruik

Grundfos levert ook producten voor alle doseringsprocessen, waaronder pH-correctie, desinfectie, en Cleaning-in-Place (CIP)-processen, die cruciaal zijn in de frisdrankindustrie.

Wij bieden een unieke reeks diensten en oplossingen aan voor de uitdagingen waarmee frisdrankproducenten worden geconfronteerd: 

 • Meer controle krijgen over hun installaties, minder energie verbruiken en minder water en chemicaliën nodig hebben voor hun fles- en blikwasinstallaties,  
 • De pompstatus kunnen bewaken om zo storingen en stilstand te voorkomen, 
 • Toegang krijgen tot verbeterde connectiviteit dankzij geïntegreerde componenten, waardoor er minder schakelkasten en bedrading nodig is, 
 • Hun drukverhogingsinstallaties en toevoer van chemicaliën kunnen optimaliseren , en 
 • Reiniging en betrouwbaarheid kunnen verhogen met minder water, energie en chemicaliën. 

Daarnaast onderzoekt en analyseert Grundfos met haar Optimalisatiediensten en Adviespakketten ook algehele pomp- en installatieprestaties om verbeterpunten te identificeren en mogelijke voordelen bloot te leggen. Onze energiechecks en -audits laten zien hoe u uw voordeel kunt doen met een upgrade naar energie-efficiënte oplossingen, realtime bewaking, afstandsbediening, foutvoorspelling en systeemoptimalisatie. Zo tilt u de prestaties van uw installatie naar een hoger plan en vermindert u onderhoud en stilstand met Condition Monitoring.

We helpen de frisdrankindustrie om levenscycluskosten te verlagen en productie te verduurzamen met ons brede scala aan intelligente systemen en oplossingen, zodat bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen en wetenschappelijke doelstellingen kunnen bereiken.

Volg onze andere Industry ECADEMY-cursussen voor meer informatie over Grundfos-producten en -oplossingen voor secundaire industriële processen.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 1
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 12 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld