Ons grondwater begrijpen

92 - Ons grondwater begrijpen

Denkt u wel eens na over het water onder uw voeten – ons grondwater? We spraken met professor Anders Vest Christiansen van de afdeling Geowetenschappen aan de universiteit van Aarhus, om meer te horen over grondwater – en waarom we het niet als vanzelfsprekend kunnen beschouwen.

Start de cursus

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd

Cursus overzicht

00:04:07

Grondwater - Wat is het en hoe is het daar gekomen

Het begint met een druppel regen die het aardoppervlak raakt, dan wordt water door de grond getransporteerd en vormt de aquifers die we vervolgens voor onze doeleinden exploiteren. Luister naar professor Anders Vest Christiansen die uitlegt hoe aquifers worden gecreëerd.

00:03:11

Grondwater- Waarom is het zo handig?

Terwijl water door de verschillende lagen in de ondergrond stroomt, wordt het op een natuurlijke manier gereinigd, en het reinigende effect van de lagen in de ondergrond is afhankelijk van de geologische omstandigheden. Professor Anders Vest Christiansen legt uit over waarom grondwater in zoveel van onze essentiële behoeften voorziet.

00:05:08

Grondwater- Hoe vinden we het

Historisch gezien vestigden mensen zich op plekken waar zoet water in de buurt beschikbaar is, omdat water essentieel is voor al het leven. Luister naar professor Anders Vest Christiansen over de rol die grondwater heeft gespeeld voor waar mensen zich vestigden, en de hulpmiddelen en technologie die tegenwoordig worden gebruikt om grondwaterbronnen te vinden en te beheren.

00:03:09

Grondwater - Zal het er altijd zijn?

Overexploitatie van onze grondwatervoorraden is een groot probleem, waarbij veel wordt gebruikt voor irrigatie om vervolgens weer te verdampen. En klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid van grondwater. Professor Anders Vest Christiansen vertelt meer over de bedreigingen waarmee grondwaterreserves worden geconfronteerd.

00:03:59

Grondwater - Zijn we het aan het vernietigen

Grondwater is in wezen een duurzame hulpbron als het met zorg wordt beheerd. Duurzaam gebruik vereist kennis over de ondergrond en kennis over de verschillende bedreigingen voor de grondwatervoorraad. Professor Anders Vest Christiansen legt uit wat er op het spel staat – en wat we kunnen doen.

Test uw kennis

Beantwoord enkele vragen om te testen wat u heeft geleerd