21 - Grundfos Water Distribution

Deze cursus biedt een uitgebreide kennismaking met Grundfos Water Distribution en de vele voordelen van systeemdrukbeheer.

Start de cursus

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced

Cursus overzicht

00:03:55

Drukbeheer met een watertoren

Leer hoe je een watertoren in je netwerk behoudt voor gebruik in noodgevallen en alsnog drukbeheer over je netwerk kunt uitvoeren.

00:03:45

Optimaliseer de efficiëntie met Wijkmeetgebieden

Leer hoe het verdelen van de watervoorziening in zones - zogenaam Wijkmeetgebieden - in grote stedelijke gebieden kan helpen de netwerkefficiëntie te optimaliseren en aanzienlijke besparingen kan opleveren in de bedrijfs- en onderhoudskosten.

00:04:43

Het optimaliseren van netwerkdrukbeheer

Leer hoe je de netwerkdruk optimaliseert met drukverhogings- en drukverminderingsmaatregelen om een vooraf bepaalde minimumdruk in stand te houden en de klanten tevreden te houden.

00:06:19

Vraaggestuurde distributie

Ontdek hoe aanzienlijke financiële besparingen kunnen worden behaald door het toepassen van drukregeling met de intelligente pompsysteemoplossing “Demand Driven Distribution”, oftewel Vraaggestuurde distributie. Vraaggestuurde distributie helpt het lekkageverlies en de bedrijfs- en onderhoudskosten verminderen en zorgt tegelijkertijd voor verhoogde efficiëntie en comfort.

00:07:37

Grundfos Utility Analytics

Ontdek hoe Grundfos Utility Analytics de data in uw systeem activeert en analyseert. De software opent een wereld vol verbeteringen en mogelijkheden waarmee waterbedrijven aanzienlijk beter in staat zijn om te MONITOREN, DIAGNOSTICEREN, VOORSPELLEN en PLANNEN. Deze modules leveren input voor een overzicht op STADSNIVEAU van het gehele water- en afvalwaternetwerkinfrastructuur.

Test uw kennis

Beantwoord enkele vragen om te testen wat u heeft geleerd