Artikel

De eerste circulatiepomp met EPD-verklaring ter wereld

De Grundfos MAGNA3 wordt gebruikt voor verwarmings- en koelinstallaties in grote gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en hotels. Het is de eerste circulatiepomp ter wereld met een milieuproductverklaring (EPD: Environmental Product Declaration), waarin de milieu-impact van het product is vastgelegd. De gietijzeren uitvoering van de MAGNA3, de DN 25-serie, is de variant waaraan dit keurmerk in eerste instantie overeenkomstig de Europese EN 15804-standaard is toegekend. Wanneer men probeert om voor een gebouw een LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) te behalen, zijn deze EPD punten zeker van belang.

 

Belangrijke kennis over milieu-impact

Volgens Steven Rogier, Sales Director van Grundfos Bellux, vragen klanten steeds vaker naar documentatie die aantoont wat de milieu-impact van een product is. "Er wordt steeds meer belang gehecht aan de milieu-invloed van een pomp, hierdoor staat het ongeveer op gelijke voet met de functionaliteit en prijs. Hierdoor kan het hebben van deze EPD erg handig zijn, aangezien dit document aantoont wat voor milieuvoetafdruk de MAGNA3 in de loop van zijn gebruiksleven achterlaat. Dit is belangrijke informatie, niet alleen voor de klanten zelf, maar ook voor Grundfos bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Wij willen immers altijd een voortrekkerspositie innemen bij het tegemoetkomen aan (en liefst zelfs overstijgen) van toekomstige milieu-eisen."

Steven legt uit dat het kiezen van producten met een EPD ook extra punten oplevert wanneer u voor een bouwproject een BREEAM-certificaat moet behalen. "De software in de MAGNA3 zorgt ervoor dat de pomp alleen de benodigde hoeveelheid druk levert. Hierdoor gebruikt de pomp aanzienlijk minder stroom dan andere, gewone pompen. Bovendien is de pomp voorzien van verschillende standaardregelfuncties die, bij juist gebruik ervan, het energieverbruik van de toepassing in kwestie kunnen verlagen. Dit zie je terug in de BREEAM-score die deze pomp oplevert door zijn meerwaarde voor het energieverbruik van gebouwen," voegt de Sales Director er aan toe.

Naar schatting hebben de energie-efficiënte circulatiepompen van Grundfos in 2018 in de EU als geheel zo'n 7,9 miljard kWh aan stroom bespaard.

 

Grundfos en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Grundfos heeft de Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen 2030 van de VN opgenomen in haar fundamentele bedrijfsovertuiging. We maken producten die gericht zijn op het oplossen van de wereldwijde water- en klimaatuitdagingen.

Al in 2016 begon Grundfos met een groepsstrategie gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 6 (proper water en sanitair) en 13 (klimaat). Vooral bij Doelstelling 13 kan de MAGNA3 een belangrijke bijdrage leveren, want met zijn energiezuinigheid past hij precies in het straatje van de milieuverbeteringen die deze doelstelling beoogt. Sterker nog: uit analyses blijkt dat maar liefst 10% van het mondiale stroomverbruik afkomstig is van pompen en dat het overstappen op nieuwe, energie-efficiënte pompen het mondiale stroomverbruik met wel 4% zou kunnen verminderen.

Neem voor meer informatie contact op met Grundfos via het volgende nummer
+32 (0)3 870 73 00.

FEITEN

EPD - MILIEUPRODUCTVERKLARING
In een Environmental Product Declaration (EPD), oftewel milieuproductverklaring, worden alle elementen vastgelegd die deel uitmaken van de totale levenscyclus van een product. Hieronder vallen bijvoorbeeld materialen, verpakking, energieverbruik bij de productie en afvalbeheer - zaken die het milieu op verschillende manier beïnvloeden, van CO2-uitstoot en watervervuiling tot verzuring en aantasting van de ozonlaag. EPD's zijn certificaten die door het Duitse Instituut 'Bauen en Umwelt' (IBU) als derde worden uitgeven, dat voor transparantie zorgt door middel van vergelijkende informatie over de milieu-impact die producten door hun levenscyclus heen achterlaten. Een EPD is geen label of milieuclaim, en betekent niet per se dat een product met een EPD beter is voor het milieu dan andere keuzemogelijkheden. De EPD zegt niet direct iets over de duurzaamheid van het product. Een EPD levert punten op, niet alleen bij BREEAM, maar ook voor de LEED- en DGNB-regelingen.

MEER OVER DE MAGNA3 EN EPD'S
https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/10788

LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN
LEED is een Amerikaans duurzaamheidscertificaat voor de beste bouwstrategieën. Om een LEED-certificaat te krijgen moeten een project voldoen aan bepaalde normen, onder andere op het gebied van water- en energieverbruik, CO2-uitstoot, materiaalgebruik en binnenklimaat. Een bouwproject krijgt punten toebedeeld, op basis waarvan het in verschillende certificatieniveaus worden ingedeeld: Certified, Silver, Gold en Platinum.

BREEAM: METHODE VOOR MILIEUBEOORDELING
BREEAM is een certificeringssysteem (milieu-beoordelingsmethode) dat bouwprojecten beoordeelt op milieu-impact en een cijfer geeft op categorieën zoals projectmanagement, energiegebruik van het gebouw, binnenklimaat met ventilatie en verlichting, waterzuinigheid, afvalbeheer en grondgebruik, en invloed op het plaatselijke mileu. Om een certificering te krijgen moet een gebouw aan de door BREEAM gestelde minimumeisen voldoen. Op basis van de evaluatie wordt de score Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding toegekend.

DGNB - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN
DGNB is een duurzaamheidscertificeringsnorm voor gebouwen en stedelijke gebieden. Het DGNB-certificaat gaat uit van de duurzaamheidsdefinitie in het Brundtland-rapport, waarin de duurzaamheid van gebouwen en stadsgebieden vanuit sociaal, economisch en ecologisch oogpunt werd geëvalueerd. De totale economische impact van gebouwen wordt geëvalueerd middels berekeningen van de totale levenscycluskosten (Life Cycle Costs; LCC), terwijl de totale milieu-impact wordt gemeten met een Life Cycle Assessment (LCA), oftewel levenscyclusanalyse, van de milieu-impact van de bouwmaterialen. LCA-gegevens worden in een milieuproductverklaring (EPD) weergegeven. Het DGNB-systeem is ontwikkeld door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), waarbij experts op vrijwillige basis bijdroegen aan de ontwikkeling van het certificeringssysteem. De "Green Building Council Denmark" is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de DGNB in Denemarken.

 

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.