Onderzoek En Inzicht

Breektank

Breektanks worden gebruikt in drukverhogingssystemen om het systeem te voeden als de toevoer vanuit het waterleidingnet onvoldoende wordt. Tanks worden ook gebruikt in drukverhogingssystemen die in serie zijn geschakeld. Een breektank wordt ook gebruikt om te zorgen dat een piek bij het in- en uitschakelen van pompen geen invloed heeft op de verspreiding.

In sommige landen is het niet toegestaan om boostersets direct te installeren op de inkomende toevoer vanuit het net. Dit is in de eerste plaats om te waarborgen dat er geen water terug in het waterleidingnet kan stromen, zodat risico op verontreiniging wordt vermeden. In die landen zijn breektanks een noodzaak bij het installeren van boosters.

In hoge gebouwen kunnen breektanks worden gebruikt als tussengelegen tanks om een drukverhogingssysteem te verdelen in een aantal beheersbare drukzones. Hierbij voorzien de breektanks in de toevoer aan de kranen in de drukverhogingszone van de tank zelf en in alle zones daarboven.

Breektanks bieden de volgende voordelen:

  • Hoge veerkracht van het systeem omdat er een grote hoeveelheid water is opgeslagen in de breektanks
  • Laag stroomverbruik door boosters aangezien de druk relatief laag is vanwege de beperkte geometrische hoogte van het systeem
  • Verminderde belasting op elektriciteitsnet omdat het vermogen van de booster relatief laag is
  • Minder gevoelig voor elektrische uitval
  • Leidingen met lage druk omdat de druk in de zones wordt verlaagd vanwege de beperkte geometrische hoogte van de zones
  • Lage kosten over de hele levensduur van het product

Nadelen zijn als volgt:

  • Hogere initiële kosten
  • Meer ruimte nodig voor boosters en tanks op serviceverdiepingen
  • Groot verlies aan vierkante meters potentiële omzet
  • Verhoogd risico op groei van micro-organismen in breektanks

In de waterdistributie verwijst de term breektank naar een drukloze en gesloten watertank, met een luchtspleet die zorgt dat er geen water in het systeem kan terugstromen.

Grundfos levert pompen en boostersets voor drukverhoging in breektanksystemen voor gebouwen en watervoorziening.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.