Onderzoek En Inzicht

Berekening van het drukverlies

Om de juiste pomp te selecteren en de juiste balans in het systeem te bereiken, moet het drukverlies in het hele systeem worden berekend.

Het drukverlies in een verwarmingssysteem is gerelateerd aan:

  • de warmteproductie: ketels, warmtewisselaars, zonnecollectoren, generatoren etc.
  • de distributie: leidingen, koppelstukken, kleppen, pompen
  • warmteverbruik: radiatoren, warmwatertoestellen, verwarmingsoppervlakken, fancoils, vloerverwarmingsbuizen, productie van huishoudelijk warm water

De berekening van het drukverlies door het leidingsysteem kan worden uitgevoerd door de som van de drukverliezen in de leidingsecties en in de afzonderlijke weerstandselementen (kleppen en koppelstukken) op te tellen:

ΔPtot = ΔPleiding + ΔPindividueel [Pa]
ΔPleiding = Σ (½ x ρ x v² x ζp)
ΔPindividueel = Σ (ζr x ½ x ρ x v²)
ρ = mediumdichtheid
v = stroomsnelheid van het medium in de leiding
ζp = wrijvingscoëfficiënten voor rechte leidingsecties
ζr = wrijvingscoëfficiënten voor enkelvoudige weerstanden

Drukverliezen door andere systeemcomponenten inclusief radiatoren, verwarmingsoppervlakken, ketels etc. worden verstrekt door de afzonderlijke leveranciers.

Wanneer het totale drukverlies van het systeem eenmaal is berekend, worden de gegevens gebruikt om de systeemcurve te maken. Deze curve toont de correlatie tussen het debiet en het drukverlies in het gehele systeem.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.