Onderzoek En Inzicht

Debietberekening

Voor het berekenen van het drukverlies in een verwarmings- of koelsysteem is het essentieel om het volumedebiet Q te kennen. Het volumedebiet is gebaseerd op warmtevraag, temperatuurverschil, specifieke warmtecapaciteit en dichtheid.

Wanneer de warmtestroom Φ bekend is, dienen de temperatuur van de toevoerleiding tF en de temperatuur van de retourleiding tR te worden bepaald om het volumedebiet Q te kunnen berekenen. De temperaturen bepalen niet alleen het debiet, maar ook de verwarmingsoppervlakken (radiatoren, warmwatertoestellen etc.).

De volgende formule dient te worden gebruikt:

Φ x 0,86 = Q
(tF-tR)

Q = Volumedebiet in [m3/uur]

Φ = Warmtevraag in [kW]

tF = temperatuur van de toevoerleiding in [°C]

tR = temperatuur van de retourleiding in [°C]

0,86 is de omrekeningsfactor (kcal/uur naar kW)

Gebruik de waterdebietcalculator voor het berekenen van het debiet.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.