Onderzoek En Inzicht

Debietberekening

Voor het berekenen van het drukverlies in een verwarmings- of koelsysteem is het essentieel om het volumedebiet Q te kennen. Het volumedebiet is gebaseerd op warmtevraag, temperatuurverschil, specifieke warmtecapaciteit en dichtheid.

Wanneer de warmtestroom Φ bekend is, dienen de temperatuur van de toevoerleiding tF en de temperatuur van de retourleiding tR te worden bepaald om het volumedebiet Q te kunnen berekenen. De temperaturen bepalen niet alleen het debiet, maar ook de verwarmingsoppervlakken (radiatoren, warmwatertoestellen etc.).

De volgende formule dient te worden gebruikt:

Φ x 0,86 = Q
(tF-tR)

Q = Volumedebiet in [m3/uur]

Φ = Warmtevraag in [kW]

tF = temperatuur van de toevoerleiding in [°C]

tR = temperatuur van de retourleiding in [°C]

0,86 is de omrekeningsfactor (kcal/uur naar kW)

Gebruik de waterdebietcalculator voor het berekenen van het debiet.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.