Onderzoek En Inzicht

COP (Prestatiecoëfficiënt)

De prestatiecoëfficiënt (COP) is een uitdrukking voor het rendement van een warmtepomp. Bij het berekenen van de COP voor een warmtepomp wordt de warmte-uitvoer van de condensor (Q) vergeleken met het toegevoerde vermogen aan de compressor (W).

COP = Q
W

De COP wordt gedefinieerd als de relatie tussen het vermogen (kW) dat uit de warmtepomp wordt gehaald als koeling of warmte, en het vermogen (kW) dat wordt toegevoerd aan de compressor.

Bijvoorbeeld:

Een gegeven warmtepomp die wordt gebruikt voor luchtkoeling heeft een COP = 2. Dit betekent dat 2 kW koelvermogen wordt bereikt voor elke kW opgenomen vermogen door de compressor van de pomp.

De COP wordt zonder eenheden weergegeven. Daarom is het nodig dat de geproduceerde warmte en het toegevoerde vermogen dezelfde eenheden tijdens de COP-berekening hebben.

In tegenstelling tot de COP is de COSP (systeemprestatiecoëfficiënt) een beschrijving van het totale (elektrische) energieverbruik van een warmtepomp in relatie tot de totale arbeid die wordt verricht (koelen of verwarmen) door de pomp.

De COSP kan daarom worden gedefinieerd als het elektrische vermogen in kW dat wordt gebruikt om 1 kW koeling te produceren.

COSP = QW

De COSP wordt uitgedrukt als een verhouding. De waarden van Q en W moeten daarom dezelfde eenheid hebben om de COSP te kunnen berekenen.

Circulatiepompen en watertransportpompen van Grundfos voldoen aan de COP- en COSP-eisen voor airco- en koeltoepassingen in gebouwen, en ook aan de HVAC OEM-eisen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.