Onderzoek En Inzicht

Componenten voor brandbeveiliging

De in een lijst vermelde en goedgekeurde componenten voor brandbeveiliging zijn die onderdelen die zijn getest en gecertificeerd door geaccrediteerde laboratoria, bijvoorbeeld het uiteinde van de brandbluspomp, het bedieningspaneel, de debietmeter etc. Deze componenten worden doorgaans gepubliceerd door de normalisatie-instelling.

Doorgaans worden deze aangeduid als een in een lijst vermelde component die kan worden geïdentificeerd op het typeplaatje. De validatie van de geaccrediteerde laboratoria wordt doorgaans beschreven in brandbeveiligingsnormen, en aangezien de normen zijn bedoeld voor nationaal (huishoudelijk) gebruik zijn de geaccrediteerde laboratoria landelijk gesitueerd.

In gevallen waarin onderdelen van een brandbeveiligingssysteem zijn gebouwd volgens de specificaties in brandbeveiligingsnormen, bijvoorbeeld de NFPA 20, zijn dit producten die niet in een lijst vermeld staan en niet door een geaccrediteerd laboratorium zijn beoordeeld.

Dit betekent dat de koper volledig afhankelijk is van de aansprakelijkheid van de fabrikant en het assemblerende bedrijf met betrekking tot productprestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit. Dit product mag geen typeplaatje bevatten met een label als een in een lijst vermeld product voor brand - bijvoorbeeld markering volgens UL, FM of VdS - en wordt aangeboden aan klanten die de specificaties van brandbestrijdingsnormen erkennen, maar terughoudend zijn om de premium prijs te betalen voor de in een lijst vermelde producten.

Merk op dat de termen 'in een lijst vermeld' en 'goedkeuring' van land tot land verschillen. Maar in het algemeen vormen in een lijst vermelde en goedgekeurde componenten apparatuur die is getest en voldoet aan de beoordelingscriteria (componentstandaard) door de geaccrediteerde laboratoria en erkende instellingen zoals VdS, UL, FM, LPCB etc. Het prijsverschil tussen 'in een lijst vermelde' en 'volgens' producten mag nooit een weerspiegeling zijn van mogelijke verschillen in productprestaties en betrouwbaarheid. Op een typeplaatje van een brandbestrijdingspomp staat normaal gesproken:

  • Type, Type-omschrijving
  • P/N, Productnummer
  • Bouwjaar
  • Certificeringsnummer
  • Q zul, Maximaal toelaatbaar debiet
  • n, aantal omwentelingen (toerental)
  • H, Druk, bij Q zul
  • Pn, Vereist motorvermogen
  • Waaierdiameter, D imp

Zo kan bijvoorbeeld de relatie tussen de norm voor de sprinklerinstallatie, het geaccrediteerde laboratorium en het land worden gevonden in de tabel rechts, hoewel de norm voor de sprinklerinstallatie in het Verenigd Koninkrijk "BS EN12845" is en niet "BS5306".

Grundfos levert goedgekeurde componenten voor brandbeveiligingssystemen en componenten die zijn gemaakt volgens de specificaties in brandbeveiligingsnormen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.