Onderzoek En Inzicht

Detentietank

Een detentietank, ook wel een retentietank genoemd, is een kunstmatige structuur voor stromingsbeheersing die wordt gebruikt om regenwater en afvalwater gedurende een beperkte periode op te slaan.

De detentietank kan worden opgenomen in de riolering bij de waterzuiveringsinstallatie of in fabrieken. Een detentietank in de riolering wordt gebruikt om piekstromen in het systeem af te vlakken. Dit helpt om overstroming naar de ontvanger te voorkomen, en beschermt stroomafwaarts gelegen gebieden. Het helpt ook om hydraulische overbelasting van stroomafwaarts gelegen rioleringen en afvalwaterzuiveringsinstallaties te voorkomen.

Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt het detentiebekken gebruikt om fluctuaties in de instroom van afvalwater af te vlakken, voor een gelijkmatige stroming door de procestanks van de installatie. Dit is nodig om de zuiveringsprocessen optimaal te laten werken, om aan de lozingseisen te blijven voldoen en om afdrijving van slib te voorkomen.

Fabrieksdetentietanks (meestal vereffeningstanks) worden ook gebruikt om piekstromen af te vlakken. Daarnaast worden ze gebruikt om batchvolumes proceswater te stabiliseren met betrekking tot pH of chemische stoffen voordat ze in het riool worden geloosd.

Grundfos levert grote pompen die voldoen aan de eisen voor pompen met hoog debiet en lage opvoerhoogte in detentietanks bij afvalwaterzuiveringsinstallaties en in retentietanks voor overtollig regenwater.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.