Onderzoek En Inzicht

Verdampingscondensor

Een verdampingscondensor wordt gebruikt om overtollige warmte uit een koelsysteem te verwijderen wanneer de warmte niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt. De overtollige warmte wordt afgevoerd door water te verdampen.

De verdampingscondensor heeft een kast met een met water besproeide condensor en doorgaans één of meer ventilatoren. De overtollige warmte wordt afgevoerd door water te verdampen. In een verdampingscondensor wordt het primaire koelmiddel van het koelsysteem gekoeld, wat het tegenovergestelde is van een koeltoren. Verdampingscondensors zijn duurder dan droge koelers en worden voornamelijk gebruikt in grote koelsystemen of systemen waar de buitentemperatuur hoog is. Op veel plaatsen ter wereld wordt door regelgeving de fysieke grootte van een koelsysteem beperkt, waardoor het gebruik van verdampingscondensors wordt beperkt.

Het besproeien van een condensor met water maakt gebruik van het feit dat de dauwpunttemperatuur lager is dan de luchttemperatuur en dat een nat oppervlak warmte efficiënter overbrengt.

Ter vergelijking: een verdamper die wordt gebruikt in een koelsysteem absorbeert warmte uit de omgeving, bijvoorbeeld door de omringende lucht te koelen. Warmte wordt geabsorbeerd met behulp van een koelmedium dat door de verdamper stroomt. Het koelmedium kan één van de verschillende koelmiddelen zijn. Wanneer het koelmiddel door de verdamper stroomt en warmte vanuit de omgeving overdraagt, dan verandert het van een vloeistof in een gas.

Voor airconditioningtoepassingen worden luchtgekoelde of watergekoelde verdampers gebruikt.

Een luchtgekoelde verdamper is doorgaans voorzien van een koperen of stalen leiding, waarop aluminium vinnen zijn aangebracht. Het koelmedium stroomt door de leiding en brengt warmte over naar de vinnen, die op hun beurt worden gekoeld door een ventilator. Een watergekoelde verdamper bestaat vaak uit een langgerekte tank met een ingebouwd leidingsysteem. Het koelmedium stroomt rond de leidingen in de tank, terwijl koud water binnenin de leidingen stroomt, dat de warmte aan het koelmedium onttrekt.

Verdamping is de naam van het proces dat plaatsvindt in een verdamper. Het koelmedium dat door de verdamper stroomt komt de inlaat in vloeibare vorm binnen. Wanneer een koelmedium voldoende warmte in een verdamper toegevoerd krijgt, bereikt het zijn kookpunt en begint het in gas te veranderen. Deze toestandsverandering van vloeistof naar gas wordt verdamping genoemd.

Tussen de condensor en de verdamper wordt een expansieklep geplaatst zoals in het onderstaande schema is weergegeven. Deze klep reduceert de druk tot het verdampingsdrukpunt. Wanneer het koelmedium de expansieklep is gepasseerd komt het in de verdamper terecht, waar de verdamping zal beginnen wanneer er warmte uit de omgeving wordt toegevoegd.

Grundfos levert pompen en apparatuur voor koel- en airconditioningtoepassingen waar verdamping plaatsvindt.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.