Onderzoek En Inzicht

Brandbeveiligingsnorm

Een brandbeveiligingsnorm is een document met verplichte bepalingen om de eisen aan te geven voor de planning, de installatie en het onderhoud van brandblussystemen (zoals sprinklersystemen en waternevel-, gas- en schuimsystemen). Algemene eisen die aan de componenten worden gesteld, zoals prestaties, specificaties en vermeldingen in lijsten, zijn tot op zekere hoogte inbegrepen.

Brandbeveiligingsnormen kunnen worden opgesteld door onafhankelijke organisaties (NFPA, VDS, BSi etc.), verzekeringsmaatschappijen (CEA) of overheidsinstanties (CNBOP, OKF etc.) om de kans op en de gevolgen van brand tot een minimum te beperken.

De normen worden vooral gebruikt in het land van herkomst, maar andere landen kunnen een eigen norm hanteren.

Opstellers van normen Land van herkomst
NFPA, National Fire Protection Association VS
VdS, Vertrauen durch Sicherheit Duitsland
BS, British Standard Verenigd Koninkrijk
AS, Australian Standard Australië
UNI, Italiaanse normen Italië
CEN, Europees Comité voor Normalisatie EU-landen
CEPREVEN, Centro Nacional de Prevención de Danõs y Pérdidas Spanje

APSAD, Assemblee Pleniere des Societes d'Assurances Dommages

Frankrijk

SAC, Standardization Administration of China China
NPB, Norms of Fire Safety Rusland
SABS, South African Bureau of Standards Zuid-Afrika
SBF, Svenska Brandskyds Förening Zweden
DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Denemarken

Europese landen zijn van plan om de EN-normen in heel Europa te harmoniseren, in plaats van in elk land een individuele brandnorm te hebben. Een brandbeveiligingsnorm omvat doorgaans:

  • Planning (gebouwen, soorten gevaren, ontwerpcriteria, watervoorziening, componenten)
  • Installatie (type, ontwerpkenmerken, leidingwerk, inbedrijfstelling)
  • Onderhoud (inspectie en test door de gebruiker, service- en onderhoudsschema)

De eigenaar van het gebouw zal in samenwerking met zijn verzekeringsmaatschappij en de bevoegde lokale autoriteit de te gebruiken norm bepalen. De verzekeringsmaatschappij zal een grote invloed hebben op welke norm zal worden gebruikt om de juiste functionaliteit en kwaliteit te waarborgen, aangezien de verzekeringsmaatschappij zal proberen om schade en verlies aan mensenlevens te minimaliseren.

Norm voor brandbluscomponenten
Een norm voor brandbluscomponenten is een document met verplichte bepalingen om eisen en testmethoden aan te geven voor componenten of materialen die moeten worden gebruikt binnen de installatie van een brandbeveiligingssysteem.

Normen voor brandbluscomponenten kunnen worden opgesteld door onafhankelijke certificeringsinstanties voor productveiligheid, verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstanties.

De normen voor componenten zijn bedoeld om de eisen van de componenten te beschrijven om prestaties, veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Ze beschrijven ook de kwaliteitscontrole in de productie om een consistent uniform en betrouwbaar component te waarborgen.

De normen specificeren de criteria voor het in een lijst weergeven van de componenten (componenten die beoordeeld zijn door een goedgekeurd testlaboratorium), als richtlijn voor de goedkeuringsinstantie, fabrikanten en de bevoegde autoriteit. Het is mogelijk dat adviseurs de certificeringsdocumenten van de componenten willen controleren vóór of bij de levering, en de bevoegde autoriteit dient altijd het goedkeuringsnummer op het typeplaatje te controleren.

Grundfos levert brandbluspompen die voldoen aan de normen voor brandbeveiliging en brandbluscomponenten voor industriële en commerciële brandbeveiliging.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.