Onderzoek En Inzicht

Warmtebehoefte

De warmtebehoefte van een gebouw wordt berekend op basis van de geschatte warmte-uitwisseling met de omgeving en de gebruikers van het gebouw.

De volgende parameters zijn van invloed op de warmtebehoefte:

  • Transportverliezen
  • Ventilatie- en infiltratieverliezen
  • Klimaatparameters: buitentemperatuur, invallend zonlicht en windfactoren
  • Interne warmtebronnen (toevoegingen): mensen, elektrische apparaten, verlichting
  • Het vermogen van het gebouw om warmte te laten ophopen
  • Kamertemperatuur

De warmtebalans kan als stationair worden beschouwd wanneer warmte-ophoping en variaties in de tijd buiten beschouwing worden gelaten. In het stationaire geval wordt de netto warmtebehoefte berekend uit de volgende formule:

Φnetto = Φverlies + Φventilatie - Φtoevoegingen.

Het uitvoeren van dynamische berekeningen, waarbij warmte-ophoping en variaties in de tijd worden meegenomen, is een zeer complexe taak. Daarom wordt het meestal uitgevoerd met behulp van computersoftware.