Onderzoek En Inzicht

Warmtebehoefte

De warmtebehoefte van een gebouw wordt berekend op basis van de geschatte warmte-uitwisseling met de omgeving en de gebruikers van het gebouw.

De volgende parameters zijn van invloed op de warmtebehoefte:

  • Transportverliezen
  • Ventilatie- en infiltratieverliezen
  • Klimaatparameters: buitentemperatuur, invallend zonlicht en windfactoren
  • Interne warmtebronnen (toevoegingen): mensen, elektrische apparaten, verlichting
  • Het vermogen van het gebouw om warmte te laten ophopen
  • Kamertemperatuur

De warmtebalans kan als stationair worden beschouwd wanneer warmte-ophoping en variaties in de tijd buiten beschouwing worden gelaten. In het stationaire geval wordt de netto warmtebehoefte berekend uit de volgende formule:

Φnetto = Φverlies + Φventilatie - Φtoevoegingen.

Het uitvoeren van dynamische berekeningen, waarbij warmte-ophoping en variaties in de tijd worden meegenomen, is een zeer complexe taak. Daarom wordt het meestal uitgevoerd met behulp van computersoftware.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.