Onderzoek En Inzicht

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide (H2S) is een giftig en dodelijk gas dat wordt geproduceerd in riolen en vergisters onder microbiële anaerobe afbraak van organisch materiaal. Dit organische materiaal wordt afgebroken met zuurstof dat afkomstig is van de reductie van sulfaat (SO42-). Het resulterende sulfide-ion (S2-) reageert met waterstofionen (H+) in het water en vormt H2S.

H2S is een zeer giftig en ontvlambaar gas. Waterstofsulfide is zwaarder dan lucht (dichtheid van atmosferische lucht 1,2 g/L, H2S 1,4 g/L), en heeft de neiging zich te verzamelen onder in slecht geventileerde ruimtes. H2S heeft een zeer karakteristieke geur en ruikt sterk naar rotte eitjes en winderigheid.

Het is detecteerbaar in lage concentraties (ppm) en verdooft het reukvermogen in hogere concentraties of na langdurige blootstelling. Ademhalingsverlamming en overlijden kunnen snel optreden bij concentraties van slechts 0,07 vol% in lucht.

H2S is sterk corrosief en verantwoordelijk voor bijvoorbeeld corrosie van betonnen rioolbuizen. gas. H2S maakt sommige staalsoorten bros en dit kan leiden tot spanningsscheuren door sulfide. In contact met zuurstof oxideren aerobe bacteriën H2S tot sulfaationen (SO42-). Het sulfaation reageert met vrije waterstofionen (H+) in vochtige gebieden waarbij H2SO4 wordt gevormd.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.