Onderzoek En Inzicht

Hydronica

Hydronica is de term die het gebruik beschrijft van water als een medium voor warmteoverdracht in verwarmingssystemen, en een koeloverdrachtsmedium in koelsystemen.

Soorten hydronische systemen:

• verwarmd water

• gekoeld water

• stoom

Hydronische systemen kunnen verder worden geclassificeerd door factoren zoals:

• Debiet (gedwongen/zwaartekracht)

• Temperatuur (laag/hoog)

• Druk (laag/hoog)

• Leidingsysteem (bijv. systeem met 1 of 2 leidingen)

• Pompsysteem

Grundfos voldoet aan de pompeisen voor hydronische verwarmingssystemen, bijvoorbeeld hydronische vloerverwarming.