Ontmoet de expert

Goedkope schatting van debieten en volumes met Grundfos Dedicated Controls

Schatting van debieten en volumes in pompputten voor afvalwater is belangrijk voor een effectieve en geoptimaliseerde werking van uw afvalwaternetwerk.

Bekijk de video en zie hoe Grundfos Dedicated Controls een modelmatige aanpak gebruikt voor het berekenen van afvalwaterdebieten. Vier parameters gebaseerd op meetbare pompvariabelen stellen het model in staat om debiet en volume onafhankelijk van de instroom te schatten. Pompvariabelen veranderen gedurende de tijd, en een zelfkalibrerend algoritme in Dedicated Controls past de parameters voortdurend aan op basis van de gegevens die worden verzameld tijdens elke pomprun. Dedicated Controls kan daardoor debiet en volume altijd nauwkeurig berekenen.

Ontmoet de expert

Zoals uitgelegd in deze film maakt Dedicated Controls gebruik van een modelgebaseerde aanpak voor de debietschatting. Dit is een goedkope oplossing die u helpt bij het plannen van onderhoud en de operationele betrouwbaarheid voor het afvalwaterbeheer bij de afvalwaterpompput.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.