Onderzoek En Inzicht

Voordruk

De voordruk, of de druk aan de inlaat van de pomp, beschrijft de beschikbare druk waar de zuigleiding de boosterpomp binnenkomt. De voordruk is afkomstig van de druk van de watervoorziening of de waterdruk die wordt gecreëerd als de drukverhogingspomp water aan een breektank onttrekt. De voordruk kan negatief of positief zijn; negatieve voordruk treedt echter normaal gesproken op wanneer de booster water moet aanzuigen uit tanks die zich onder de booster bevinden.

De voordruk wordt gebruikt voor het berekenen van de benodigde drukverhoging van de boosterpompen en de NPSHa (beschikbare netto positieve zuighoogte). De NPSHa wordt gebruikt om te bepalen of een bepaalde pomp kan worden gebruikt in een bepaalde toepassing en wat de afmeting van de zuigleiding is.

De vereiste drukverhoging van de boosterset kan als volgt worden berekend:

Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax/10,2)

Pset = de vereiste persdruk van de booster

Ptap(min) = de vereiste minimale druk op het hoogste tappunt in de zone

Pf = drukverlies in de leiding vanaf de boosteruitlaat tot aan het hoogste aftappunt

hmax = de hoogte vanaf de booster tot aan het hoogste aftappunt

Pboost = Pset - Pin(min)

Pboost = de vereiste drukverhoging van de boosterset

Pset = de vereiste persdruk van de booster (hierboven berekend)

Pin(min) = de voordruk naar de booster

Of de voordruk negatief of positief is, is van invloed op de optimale plaatsing van de terugslagklep. Wanneer de voordruk negatief is, dient de terugslagklep voor de pomp te worden geplaatst, zodat het water niet uit de pomp stroomt tijdens stilstand. Wanneer de voordruk positief is, kan de klep achter de pompen worden geplaatst, zodat de hoge druk van de booster zich niet naar het net verspreidt.

Verklaring

1) Pset = de vereiste persdruk van de booster

2) Ptap(min) = de vereiste minimale druk op het hoogste tappunt in de zone

3) Pf = drukverlies in de leiding vanaf de boosteruitlaat tot aan het hoogste tappunt

4) hmax = de hoogte vanaf de booster tot aan het hoogste tappunt

5) Pboost = de vereiste drukverhoging van de boosterset

6) Pset = de vereiste persdruk van de booster (hierboven berekend)

7) Pin(min) = de voordruk naar de booster

De Grundfos-serie drukverhogingssystemen voldoet aan de eisen voor drukverhogingstoepassingen. Gebruik het Grundfos dimensioneringshulpmiddel om de benodigde drukverhoging te berekenen op basis van de beschikbare voordruk van de pomp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.