Onderzoek En Inzicht

Lambda-waarde

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal staat bekend als de lambda-waarde. De lambda-waarde wordt gebruikt voor thermische berekeningen aan gebouwen en thermische componenten.

De Griekse letter λ, lambda, [W/mK] wordt gebruikt om de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan te geven. De warmtegeleidbaarheid van een materiaal wordt daarom in de volksmond de lambda-waarde genoemd. De lambda-waarde wordt gebruikt voor thermische berekeningen aan gebouwen en thermische componenten (isolatie etc.). De thermische geleidbaarheid van een materiaal wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die wordt overgedragen in een bepaalde tijd over een afstand L in een richting loodrecht op een oppervlak A, vanwege een temperatuurverschil ΔT, en wanneer de warmteoverdracht alleen afhankelijk is van de temperatuurgradiënt. Dus hoe lager de lambda-waarde van een materiaal, des te beter is het isolatievermogen.

Voor deze berekeningen aan gebouwen en thermische componenten is de lambda-waarde relevant voor verwarmingstoepassingen in woon- en utiliteitsgebouwen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.