Onderzoek En Inzicht

Vergelijking van levenscycluskosten voor pompsystemen

De levenscycluskosten van een pompsysteem zijn de totale kosten van alle systeemcomponenten gedurende hun levensduur. Dit is doorgaans 10 tot 20 jaar. De levenscycluskosten van een pompsysteem worden berekend als:

LCC = CIc + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

Waarbij:

LCC = levenscycluskosten

CIc = initiële kosten, aanschafprijs

Cin = installatie- en inbedrijfstellingskosten

Ce = energiekosten

Co = bedrijfskosten

Cm = onderhouds- en reparatiekosten

Cs = kosten van uitvaltijd (productieverlies)

Cenv = milieukosten

Cd = kosten voor ontmanteling/afvoer

De belangrijkste levenscycluskosten zijn de initiële kosten, energiekosten en onderhouds- en reparatiekosten. Zoals weergegeven in de grafiek zijn energiekosten verreweg de hoogste van alle kosten.

Grundfos-pompen en -systemen zijn rendabele oplossingen wanneer gekeken wordt naar de totale levensduur van het product of systeem. Gebruik het Grundfos-dimensioneringshulpmiddel voor het berekenen van de levenscycluskosten voor pompsystemen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.