Ontmoet de expert

Ontmoet de expert: Industriële waterbehandeling

Dosering van chemicaliën is cruciaal bij het voorbereiden van ongezuiverd water voor de volgende stap in het zuiveringsproces of voor waterbehandeling. Bij het toevoegen van chemicaliën is de veiligheid van de operators van cruciaal belang, samen met de waterkwaliteit en de naleving van de regelgeving.

Bekijk hoe onze expert waterzuivering uitlegt hoe Grundfos iSOLUTIONS u kan helpen deze complexiteit te minimaliseren en de veiligheid te maximaliseren - en tegelijkertijd tijd en geld bespaart.

Slimmere industriële waterbehandeling kan het risico op legionella verminderen

Aangezien de veteranenziekte wereldwijd een punt van zorg is geworden, moeten fabrikanten zich richten op het verminderen van het risico van biologische besmetting in uw waterzuiveringssystemen. Grundfos ondersteunt u met intelligente oplossingen die de groei van legionellabacteriën beperken en schoonwaterkosten besparen.

In 2018 werden meer dan 11.000 gevallen van de veteranenziekte in de Europese Unie gemeld - een stijging van 16% ten opzichte van 2017. In het afgelopen decennium is het optreden van de ziekte exponentieel toegenomen. Er zijn verschillende redenen hiervoor, inclusief klimaatverandering, omdat legionellabacteriën het snelst groeien in een warme omgeving. Eén van de belangrijkste redenen voor de toename van legionella is echter het ontbreken van preventie en zelfbewaking in watersystemen met warm water en koeltorens.

Intelligente waterbehandeling en 'blowdown'-regeling

Waterbehandeling bij koeltorens is een belangrijk onderdeel van vele industriële processen. Als het water niet voldoet aan de eisen ten aanzien van chemische en biologische parameters, dan kan het bedrijven van de koeltoren duur en ineffectief zijn. Het vermijden van biologische verontreiniging en het handhaven van de juiste waterkwaliteit optimaliseert het operationele rendement van het koelwater.

Waterbehandeling voor dit doel vereist een uiterst nauwkeurige dosering van chemicaliën. Handmatige dosering en correcte nalevingsrapportage aan de autoriteiten kan uitdagend en tijdrovend zijn, en een onjuiste behandeling kan fatale gevolgen hebben. Grundfos iSOLUTIONS helpt industrieën om waterbehandelingsoplossingen voor koeltorens te optimaliseren, waarbij een betrouwbaar chemicaliënbeheer wordt gewaarborgd om vervuiling, corrosie en aanslag te voorkomen. Dit resulteert in minder chemicaliën-, water- en energieverbruik en eenvoudige rapportage wanneer de autoriteiten dit vereisen.

Bacteriegroei in koeltorens

Koeltorens verspreiden ongewenste, af te voeren warmte naar de atmosfeer via waterverdamping. Water wordt in de koeltoren gesproeid via sproeikoppen, en er worden kleine druppeltjes in de lucht gevormd. Tijdens het vallen door de toren verdampt een deel van het water, maar sommige druppeltjes, die bekend staan als drift, worden uit de toren meegevoerd door de luchtstroom die door de ventilatoren wordt geproduceerd. Legionellabacteriën kunnen in het water groeien en worden gemakkelijk samen met de drift verspreid.

Uitdagingen bij waterbehandeling en 'blowdown'

Vanwege het risico dat legionella en andere bacteriën groeien en achterblijven in het koeltorensysteem speelt waterbehandeling een belangrijke rol. Chemicaliënverbruik en kosten worden dan echter een probleem, aangezien waterbehandeling een extreem nauwkeurige dosering van chemische additieven vereist. Hierdoor blijft de waterkwaliteit op peil en wordt verstoring van het algehele rendement voorkomen. Maar handmatige chemische bereiding en dosering zitten vol menselijke fouten, veiligheidsrisico's en hoge kosten als gevolg van te hoge dosering van chemicaliën.

Zoutconcentratie in het koeltorensysteem vormt ook een uitdaging omdat dit kan leiden tot vervuiling en de opbouw van geconcentreerde vaste stoffen in de vorm van aanslag, wat corrosie, verstoppingen en een vermindering van het totale rendement van de koeltoren veroorzaakt. Wanneer de concentratie een bepaald niveau bereikt moeten de vaste stoffen worden afgevoerd, de zogenaamde blowdown, en moet er nieuw water worden toegevoegd om het waterevenwicht te bewaren. Een ontoereikende afvoer van vaste stoffen kan kostbaar zijn omdat te veel afvoeren leidt tot overmatig watergebruik en te weinig afvoeren schade kan toebrengen aan de koeltorenapparatuur.

Tenslotte is er een risico van niet-naleving. Bedrijven die chemicaliën gebruiken bij hun behandelingen zijn onderworpen aan een breed scala aan milieuregelgeving. Deze zijn vaak moeilijk om na te leven, omdat het volgen en rapporteren van het gebruik van chemicaliën ingewikkeld kan zijn en kan leiden tot menselijke fouten.

Wij ondersteunen een veilige waterbehandeling

Wij kunnen uw bedrijf helpen om veilig en efficiënt bacteriegroei te voorkomen met een intelligente ontsmettingsoplossing. De oplossing combineert verschillende componenten, waaronder intelligente digitale doseerpompen, SMART Digital DDA, een meet- en regelinstrument, DID, en een cloud-gebaseerd bewakingssysteem dat de componenten met elkaar verbindt. Door gebruik te maken van deze intelligente waterbehandelingsoplossing kunnen industrieën het risico op biologische verontreiniging verminderen, de gezondheidsrisico's veroorzaakt door legionella en verkeerde chemische behandeling verminderen, en de kosten voor schoon water verlagen via geoptimaliseerde processen.

Door het meten van de geleidbaarheid kan ons meet- en regelinstrument reageren wanneer het koelwater een kritisch gehalte aan opgeloste vaste stoffen bereikt. Dit maakt een automatische reactie voor de 'blowdown' mogelijk, waardoor de waterkwaliteit binnen optimale parameters blijft en het waterevenwicht op een optimaal niveau blijft, zonder dat handmatig ingrijpen nodig is. Het instrument informeert de chemicaliëndoseerpomp ook over de juiste hoeveelheid biocide die nodig is, om over- of onderdosering te vermijden, om de bacteriegroei onder controle te houden. Tegelijkertijd zal de Grundfos SMART digitale DDA doseerpomp, met zijn geïntegreerde intelligente algoritme, voorkomen dat discrepanties in uw systeem optreden en een alarm activeren als problemen zich voordoen.

De app voor chemicaliënbeheer verzamelt alle bedrijfsparameters op één plek. De oplossing verbetert de veiligheid van de gebruiker door te waarborgen dat alleen de juiste chemicaliën worden gebruikt. Het meet alle relevante gegevens online, slaat deze op in de cloud en produceert op verzoek rapporten over de naleving. Het toont ook waarschuwingen, uitschakelingen en de chemicaliënstatus, waardoor de uptime wordt verbeterd. Als een volledig verbonden oplossing werken het meet- en regelinstrument, de digitale doseerpomp, het systeem voor beheer op afstand en de app voor chemicaliënbeheer samen om een veiliger, rendabeler waterbehandeling en 'blowdown'-regeling te leveren.

Een voorbeeld van veilige, effectieve waterbehandeling

Een Europees metaal-mechanisch bedrijf had te maken met operationele problemen die terug te voeren waren op de koeltorens. Het bedrijf gebruikte handmatige doseerprocedures die het risico inhielden van onnauwkeurig chemicaliëngebruik, wat tot verontreiniging kon leiden. Grundfos stelde een intelligente oplossing voor die naar verwachting ging zorgen voor een gelijkmatiger werking, betere bacteriebestrijding, eenvoudiger rapportage over naleving en waterbesparing.

Download het praktijkvoorbeeld voor meer informatie.

Verminder het risico op verontreiniging in koeltorens

Het water dat wordt gebruikt in industriële koeltorens heeft speciale behoeften en eisen.
Als het water niet aan bepaalde chemische en biologische parameters voldoet, dan kan het koelen kostbaar en inefficiënt zijn. Het kan ook leiden tot biologische verontreiniging die legionella en andere gezondheidsrisico's tot gevolg kan hebben.

Download de whitepaper en ontdek een betrouwbare methode voor de behandeling van water in koeltorens, die in combinatie met de optimalisatie van de 'blowdown' (voor waterafvoer) de grootste kans biedt op verbetering van de waterveiligheid en het rendement.

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.

Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.

Andere verwante artikelen en inzichten

Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.