Onderzoek En Inzicht

Warmteverliezen in de leidingen

Leidingen die een verwarmingsmedium verspreiden verliezen warmte aan de omgeving. Dit warmteverlies veroorzaakt ongewenste koeling van het medium in de leidingen. Het warmteverlies kan aanvaardbaar zijn als de leidingen in een verwarmde ruimte worden geplaatst. Deze vorm van warmteoverdracht is echter ongewenst, aangezien deze niet kan worden geregeld en gedurende het grootste deel van het jaar niet nodig hoeft te zijn.

Warmteverliezen uit leidingen kunnen worden geminimaliseerd door isolatie en door de mediumtemperatuur aan te passen aan de buitentemperatuur. De benodigde hoeveelheid isolatie hangt af van de watertemperatuur en de jaarlijkse bedrijfsuren van de leidingen.

Warmteverlies kan ook optreden bij circulatie van zeer koude media. In dergelijke situaties worden de leidingen geïsoleerd om te voorkomen dat het medium door de omgeving wordt verwarmd en om te voorkomen dat er condensaat of vorst op het buitenoppervlak van de leiding ontstaat.

Distributieleidingen van de stadsverwarming verliezen een aanzienlijke hoeveelheid warmte. Het verlies kan oplopen tot 20-25 % van de totale warmtelast van een stadsverwarmingssysteem, wat de winstgevendheid van het systeem ernstig kan beïnvloeden.

Grundfos zorgt voor bedrijf bij de laagst mogelijke optimale temperatuur voor minimaal warmteverlies in de leidingen bij stadsverwarmingstoepassingen.

Leidingisolatie

Leidingen met hete media worden geïsoleerd om onbedoeld warmteverlies te minimaliseren. Warmteverlies zal de media afkoelen, en de ruimte waarin de leiding zich bevindt zal juist opwarmen. Beide zijn ongewenst.

Overwegingen die moeten worden meegenomen bij het isoleren van leidingen zijn het type leiding, het verpompte medium en de omgeving. Leidingen die koude media transporteren en in verwarmde ruimtes zijn geplaatst moeten worden geïsoleerd om de media niet te verwarmen en om condensvorming op de leiding te voorkomen. De isolatie zorgt dat de temperatuur van het externe oppervlak van de isolatie hoger is dan de dauwpunttemperatuur in de ruimte. De isolatie moet worden afgewerkt met een dampdichte folie zoals aluminiumfolie of kunststof. Dit dient om te zorgen dat de luchtvochtigheid in de ruimte niet doordringt in de isolatie en niet condenseert.

Als een leiding is gemaakt van een brandbaar materiaal, dan kan isolatie deze beschermen tegen brand, zodat deze functioneel kan blijven tijdens een brand. Dit is vooral van belang als een kunststof leiding als voeding dient voor een brandbeveiligingsysteem verderop in de lijn.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.