Onderzoek En Inzicht

Recirculatiepomp

De functie van een recirculatiepomp is om te zorgen dat warm water altijd zo dicht mogelijk bij het gebruikspunt beschikbaar is, om waterverspilling te verminderen en het comfort te verhogen.

Een recirculatiepomp voor warm water kan worden gedimensioneerd voor een bepaald systeem met behulp van de volgende formules:

Waterdebiet qc = / ΔT x 4200
qc = het circulerende waterdebiet [m3/s]
Φ = warmteverlies van het circulatiesysteem [kW]
ΔT = de waterkoeling, normaal 5 °C bepaald op het verste gebruikspunt [°C]

Meestal worden niet-geregelde pompen gebruikt aangezien de variatie in het debiet relatief klein is. In grote systemen kan het echter voordelig zijn om geregelde pompen te gebruiken om aanpassing van het debiet mogelijk te maken bij het opstarten van het systeem en om temperatuurregeling mogelijk te maken.

Kleine Grundfos-circulatiepompen zijn perfect als recirculatiepompen voor warmwatertoepassingen in woon- en utiliteitsgebouwen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.