Onderzoek En Inzicht

Drukveiligheidsklep

Drukveiligheidskleppen, of overdrukventielen, worden gebruikt om te beschermen tegen de opbouw van overmatige druk in een gesloten systeem. De vloeistof in een gesloten systeem verandert van volume wanneer de temperatuur van de vloeistof verandert.

In verwarmings- en koelsystemen wordt dit extra volume opgeslagen in een expansievat. Een zwakke schakel, in de vorm van een overdrukventiel, is in het systeem ingebouwd om te beschermen tegen het uitvallen van deze functie.

Het overdrukventiel is voorzien van een vooraf ingestelde aflaatdruk, gelijk aan de hoogste werkdruk binnen een systeem plus een extra hoeveelheid voor veiligheidsdoeleinden. In verwarmings- en koelsystemen vindt aflaat van het overdrukventiel daarom alleen plaats wanneer een storing in het expansievat optreedt.

Een overdrukventiel wordt ook gebruikt bij de productie van huishoudelijk warm water. Wanneer water wordt afgetapt uit een warmwatertank, dan daalt de watertemperatuur. Als er geen water meer wordt afgetapt, dan stijgt de temperatuur in de tank weer als deze wordt verwarmd. Expansie in dit systeem is niet mogelijk, omdat de inlaat van de warmwatertank door een terugslagklep tegen terugstroming wordt beschermd. De stijgende druk leidt daarom tot spuien vanuit het overdrukventiel. Daarom zal het afblazen van het overdrukventiel regelmatig voorkomen bij de warmwaterproductie.

Afsluitkleppen mogen zich niet tussen de warmtebron in het systeem en het overdrukventiel bevinden.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.