Onderzoek En Inzicht

Pompputten voor afvalwater

Bij afvalwatertransport zijn pompputten ontworpen voor het verzamelen en transporteren van afvalwater naar een hoger gelegen punt. Pompputten worden ook wel opvoerinstallaties genoemd.

Een pompput wordt doorgaans ontworpen voor het verwerken van afvalwater dat wordt aangevoerd vanuit ondergrondse leidingen via vrij verval, en opgeslagen in een ondergrondse put of natte put. De natte put is uitgerust met elektrische apparatuur om het niveau van het aanwezige afvalwater te detecteren. Wanneer het afvalwaterniveau stijgt tot een vooraf bepaald niveau, dan gaat de pompput in bedrijf: Een pomp begint het afvalwater op te voeren via een drukleidingsysteem dat het afvalwater afvoert naar een mangat met vrij verval. Hier begint de cyclus opnieuw totdat het afvalwater zijn bestemming bereikt - meestal een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

In het geval dat hoogwater de put in stroomt (bijvoorbeeld tijdens piekperioden en bij nat weer) zullen extra pompen parallel inschakelen. Pompputten worden qua omvang doorgaans ingedeeld in drukpompputten (klein), netwerkpompputten (middelgroot) of hoofdpompputten (groot).

Prefab pompputten

Prefab pompputten kunnen online door klanten worden ontworpen, waardoor een pompput voor afvalwater wordt gegarandeerd die aan specifieke wensen voldoet. Prefab pompputten kunnen alle soorten afvalwater verwerken, van effluent, drainage en rioolwater van woningen, utiliteitsgebouwen, gemeentelijke en industriële gebouwen tot oppervlaktewater van (snel)wegen.

In het algemeen worden prefab pompputten gebruikt in twee hoofdtypen rioleringen:

Drukrioleringen: Dit is ideaal voor dunbevolkte gebieden en gebieden waar installaties met vrij verval te duur zijn. De pompput voor afvalwater is voorzien van efficiënte en betrouwbare versnijdende pompen om verstopping te voorkomen in leidingen of slangen met kleine diameter die doorgaans in deze systemen voorkomen.

Rioleringen met vrij verval: Prefab pompputten worden gebruikt als opvoerinstallaties in traditionele rioleringen met vrij verval als een rendabel, milieuvriendelijk en zeer betrouwbaar alternatief voor dure betonnen oplossingen - zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Grundfos levert pompputten voor afvalwater met pompen, besturing en bewaking voor prefab pompputten (PPS) en grotere netwerk- en hoofdpompputten.

Prefab pompputten van Grundfos voldoen aan de volgende eisen

CE-gecertificeerde modules. Prestatieverklaring overeenkomstig Bijlage III van Verordening (EU) Nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening).

CE-gecertificeerd compleet systeem. EG Conformiteitsverklaring overeenkomstig de Machinerichtlijn (2006/42/EC) EN ISO 12100: 2010.

EN 12050-1, Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen. Eisen en beproevingsmethoden. Rioolwaterpompen.

EN 752, Bijlage F. Buitenriolering.

EN 124, Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden. Eisen, beproeving, markering en kwaliteitsbeheersing.

EN 14396, Vaste ladders voor putten.

EN 1917, Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton.

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.

Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.