Klimasikring

Forandringer i klimaet medfører øgede regnmængder og vandløbs- og grundvandsstigninger samt stormflod. Som en konsekvens er gravitationsafløbssystemer under pres, og kalder på robuste og grønne løsninger. 

Udfordringen

Klimaet bliver mere ekstremt med flere hyppige skybrud, perioder med langvarig regn, vandløbsstigninger, stormflod og grundvandsstigninger. Disse hændelser sætter ikke kun det offentlige kloaknet under pres, det ender også med at blive et stigende problem for ca. 468.000 bygninger i Danmark, som er i direkte fare ved ekstreme vejrhændelser.

Grundfos tilbyder klimasikringspumpeløsninger for bygninger og infrastruktur, lige fra at sikre mod tilbageløb fra kloaknettet, dræning- og grundvandssænkning, til store afvandings- og dige pumpeløsninger.

Løsninger inde i bygningen

MULTILIFT

Løftestationerne pumper spildevand væk fra fx toilet- og badefaciliteter i en kælder til den nærmeste kloak eller septiktank. Der er mange fordele ved at installere en MULTILIFT i kælderen, når større bygninger skal bygges eller renoveres. Eksempelvis sørger det lukkede system for, at det er slut med oversvømmelse i kælderen, når der er skybrud.

MULTIBOX CC7 

Multibox CC7 er en Unilift CC kombineret med udvalgte elementer såsom en slange med Storz-kobling, et tilpasningsstykke til en Storz-kobling med gevind samt en boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen. Den er den perfekte løsning som nødsæt til enfamiliehuse i tilfælde af oversvømmelse.

UNILIFT

Programmet omfatter tre pumpeserier: CC- og KP-serierne af lette, transportable pumper, som er velegnet til dræningsopgaver og pumpning af gråt spildevand. Samt AP-serien, som er fremstillet til håndtering af alle typer drænvand og husholdningsspildevand.

Løsninger udenfor bygningen

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan Grundfos' skybrudsløsninger kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte

Børge Holst Hansen
Projekt- og Klimatilpasningsansvarlig
40 36 79 23
bholsthansen@grundfos.com