6 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

1 - Κόστος κύκλου ζωής

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  5 of 6 Κανονικό

5 Ποιο στοιχείο είναι το πιο ακριβό από όλα;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  1 - Κόστος κύκλου ζωής

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  1 - Κόστος κύκλου ζωής test this time

Correct
01.
Q: Τι σημαίνει ΚΚΖ;
A: Κόστος Κύκλου Ζωής
Correct
02.
Q: Σε ποια συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπολογιζόμενο πρόγραμμα αναλογικής διαφορικής πίεσης;
A: Σε συστήματα όπου η μέτρηση της διαφορικής πίεσης στο σύστημα δεν είναι επιλογή και όπου η χαρακτηριστική βάνας είναι κάτω από 50%
Correct
03.
Q: Ποιοι είναι οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής για εμπορικά κτίρια;
A: Αρχικό κόστος, κόστος συντήρησης και ενεργειακό κόστος
Correct
04.
Q: Σε ποια συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μετρούμενη αναλογική διαφορική πίεση;
A: Συστήματα όπου η διαφορική πίεση μετράται στο σύστημα και η χαρακτηριστική βάνας είναι κάτω από 50%
Correct
05.
Q: Ποιο στοιχείο είναι το πιο ακριβό από όλα;
A: Ενεργειακό κόστος
Correct
06.
Q: Στην ανάλυση του παραδείγματος εφαρμογής ποιο σύστημα είναι το πιο ακριβό;
A: Ένα σύστημα με σταθερή παροχή και μία αντλία σταθερής ταχύτητας