6 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

1 - Κόστος κύκλου ζωής

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  3 of 6 Κανονικό

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απόσβεσης σε περίπτωση εγκατάστασης ενός συστήματος με αντλίες μεταβλητής ταχύτητας;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  1 - Κόστος κύκλου ζωής

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  1 - Κόστος κύκλου ζωής test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Σε ποιους τύπους συστημάτων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα σταθερής πίεσης;
A: Συστήματα όπου η χαρακτηριστική βάνας είναι υψηλότερη από το 50% της συνολικής απώλειας πίεσης
Correct
Q: Ποιοι είναι οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής για εμπορικά κτίρια;
A: Αρχικό κόστος, κόστος συντήρησης και ενεργειακό κόστος
Correct
Q: Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απόσβεσης σε περίπτωση εγκατάστασης ενός συστήματος με αντλίες μεταβλητής ταχύτητας;
A: 1-2 χρόνια
Correct
Q: Σε ποια συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπολογιζόμενο πρόγραμμα αναλογικής διαφορικής πίεσης;
A: Σε συστήματα όπου η μέτρηση της διαφορικής πίεσης στο σύστημα δεν είναι επιλογή και όπου η χαρακτηριστική βάνας είναι κάτω από 50%
Correct
Q: Σε ποια συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μετρούμενη αναλογική διαφορική πίεση;
A: Συστήματα όπου η διαφορική πίεση μετράται στο σύστημα και η χαρακτηριστική βάνας είναι κάτω από 50%
Correct
Q: Τι σημαίνει ΚΚΖ;
A: Κόστος Κύκλου Ζωής