4 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 4 Αρχικό

Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στις βασικές βιομηχανικές διεργασίες λειτουργίας;

Ερώτηση  3 of 4 Αρχικό

Ποια είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα ενός ενσωματωμένου συστήματος;

Ερώτηση  4 of 4 Αρχικό

Κατά πόσο αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας μέχρι το 2030;

Ερώτηση  4 of 4 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στις βασικές βιομηχανικές διεργασίες λειτουργίας;
A: Συνδεσιμότητα
Correct
Q: Γιατί ένα ενσωματωμένο σύστημα έχει μικρότερες ανάγκες συντήρησης;
A: Έχει λιγότερα εξαρτήματα που ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβες
Correct
Q: Ποια είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα ενός ενσωματωμένου συστήματος;
A: Είναι αξιόπιστο, αποτελεσματικό και έχει εύκολη εγκατάσταση
Correct
Q: Κατά πόσο αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας μέχρι το 2030;
A: 35%