4 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 4 Αρχικό

1 Τι μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τα χαρακτηριστικά όπως αυτοματοποίηση, εξ αποστάσεως παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση;

Ερώτηση  2 of 4 Αρχικό

2 Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στις βασικές βιομηχανικές διεργασίες λειτουργίας;

Ερώτηση  3 of 4 Αρχικό

3 Κατά πόσο αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας μέχρι το 2030;

Ερώτηση  4 of 4 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών test this time

Correct
01.
Q: Τι μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τα χαρακτηριστικά όπως αυτοματοποίηση, εξ αποστάσεως παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση;
A: Το χρόνο διακοπής λειτουργίας
Correct
02.
Q: Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά στις βασικές βιομηχανικές διεργασίες λειτουργίας;
A: Συνδεσιμότητα
Correct
03.
Q: Κατά πόσο αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας μέχρι το 2030;
A: 35%
Correct
04.
Q: Γιατί ένα ενσωματωμένο σύστημα έχει μικρότερες ανάγκες συντήρησης;
A: Έχει λιγότερα εξαρτήματα που ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβες