6 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

35 - Ο ρόλος των αντλιών στους πύργους ψύξης

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 6 Κανονικό

1 Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος και προσβάσιμος τρόπος ρύθμισης της αντλίας σας;

Ερώτηση  3 of 6 Κανονικό

3 Γιατί οι μονοβάθμιες αντλίες Grundfos NB/NK χρησιμοποιούνται συνήθως στους πύργους ψύξης;

Ερώτηση  4 of 6 Κανονικό

4 Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας σας προσφέρει καλύτερο έλεγχο της χρήσης ενέργειας;

Ερώτηση  5 of 6 Κανονικό

5 Τι ποσοστό από το 30% του νερού που χάνεται με εξάτμηση μπορείτε δυνητικά να εξοικονομήσετε χρησιμοποιώντας το σωστό έλεγχο;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

6 Μέσα από πού περνάει ο αέρας κατά την έξοδό του από τους πύργους ψύξης;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  35 - Ο ρόλος των αντλιών στους πύργους ψύξης

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  35 - Ο ρόλος των αντλιών στους πύργους ψύξης test this time

Correct
01.
Q: Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος και προσβάσιμος τρόπος ρύθμισης της αντλίας σας;
A: Το Grundfos GO
Correct
02.
Q: Πώς το Grundfos iSOLUTIONS βοηθά την αντλία να ελέγχει τον πύργο ψύξης;
A: Μέσω μεταβλητής ταχύτητας και λειτουργίες εκκίνησης/παύσης
Correct
03.
Q: Γιατί οι μονοβάθμιες αντλίες Grundfos NB/NK χρησιμοποιούνται συνήθως στους πύργους ψύξης;
A: Για να πληρούν τις απαιτήσεις για υψηλή παροχή και χαμηλή πίεση
Correct
04.
Q: Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας σας προσφέρει καλύτερο έλεγχο της χρήσης ενέργειας;
A: Ναι
Correct
05.
Q: Τι ποσοστό από το 30% του νερού που χάνεται με εξάτμηση μπορείτε δυνητικά να εξοικονομήσετε χρησιμοποιώντας το σωστό έλεγχο;
A: 20%
Correct
06.
Q: Μέσα από πού περνάει ο αέρας κατά την έξοδό του από τους πύργους ψύξης;
A: Περνάει μέσα από τους drift eliminators