Straipsnis

Slėgio kėlimo sistemų naudojimo metu atsirandančios rizikos

Prastas slėgio kėlimo režimo valdymas gali sugadinti siurblius ir sukelti nutekėjimą vamzdžiuose. Laikui bėgant tai gali sukelti didelį vandens suvartojimą, pastovias papildomas sąnaudas ir net užliejimą. Tačiau tai galima valdyti ir išvengti šios rizikos slėgio kėlimo sistemoje, SCALA siurblių pagalba.

Žiūrėkite vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip galima išvengti šios eksploatacinės rizikos buitinio slėgio kėlimo sistemoje

 

Slėgio kėlimo sistemų naudojimo metu atsirandianti rizika

Slėgio kėlimo siurbliai nėra skirti dirbti be vandens. Jei vandens bakas ištuštės arba iš miesto vandentiekio vandens nepakaks, siurblys gali dirbti sausa eiga, dėl ko jis gali perkaisti ir sugesti.

Vandens nuotėkis iš sistemos vamzdžių gali pakenkti, o blogiausiu atveju - užlieti patalpas. Net ir nesandarus tualetas arba lašantis sodo čiaupas gali sunaudoti daug geriamojo vandens ir sutrumpinti siurblio tarnavimo laiką, jei jis liks nepastebėtas. Tai gali sukelti papildomas išlaidas namo savininkams tiek dėl remonto, tiek dėl didelių vandens sąnaudų.Išmanios konstrukcijos siurblys

Šių problemų galima išvengti, jei slėgio kėlimo siurblys gali jas aptikti ir atitinkamai sureaguoti anksčiau laiko. SCALA1 ir SCALA2 slėgio kėlimo sistemos turi keletą apsaugos funkcijų, kurias matomos valdymo skydelyje (SCALA2) ir „GO Remote app“ (SCALA1) kaip aliarmai. Šie aliarmai nebūtinai nurodo, kad siurblys yra pažeistas. Daugeliu atvejų jos įspėja vartotoją apie problemą sistemoje, į kurią reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, sausosios eigos aliarmas gali parodyti, kad vandens nėra pakankamai. Tai leidžia išspręsti problemas, kol jos nepadarė jokios žalos.

Apsauga nuo sausosios eigos arba vandens trūkumas:

  • SCALA1 ir SCALA2 turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją, kuri išjungia siurblį ir įspėja vartotoją, kad sistemoje nėra vandens.
  • Maks. darbo laikas ir apsaugos nuo ciklinio darbo funkcija išjungia siurblį, jei jis aptinka nesandarumo požymius arba vamzdžio trūkimą sistemoje. Išjungus siurblį po nustatyto laiko, sumažės vandens nuotėkio pavojus veikiant buitinei technikai.

Naudodami SCALA siurblį gaunate apsaugą nuo eksploatavimo problemų ir funkcijas, užtikrinančias optimalų komfortą visuose namuose, taupančias pinigus dėl per didelio vandens vartojimo ir užkertančias kelią turto sugadinimui. Tai išmanios konstrukcijos siurblys.

Norite sužinoti daugiau?

Mes turime specialų mokymosi planą, kuris suteiks jums praktinių žinių apie buitinio vandens slėgio kėlimą ir mūsų sprendimus. Jei pabaigsite kursus, jums bus suteiktas ženklelis.