Teisiniai klausimai ir politikos

Privatumo Politika

Galioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

Įvadas ir duomenų valdytojai

„Grundfos“ vertina jūsų privatumą ir į duomenų apsaugą žiūri rimtai. Esame įsipareigoję laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento („BDAR“, Reglamentas (ES) 2016/679) ir kitų taikytinų duomenų apsaugos įstatymų tose šalyse, kuriose dirbame. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokius jūsų asmens duomenis renkame, kaip juos renkame, kodėl juos renkame, kaip galime jais naudotis ir jais dalintis, bei kokios yra jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.

Kad jums būtų lengviau skaityti ir suprasti mūsų politiką, mes parengėme atskirus skyrius galimoms jūsų sąveikoms su „Grundfos“. Galite patekti į daugiau nei vieną kategoriją, pvz., jei esate ir klientas, ir rinkodaros medžiagos gavėjas, jums galioja abiejų šių kategorijų aprašymai.

Ši privatumo politika neapima asmens duomenų, susijusių su „Grundfos“ darbuotojais, darbo ieškančiais asmenimis, kurie naudojasi mūsų įdarbinimo portalu, ar kitomis aplinkybėmis, kurioms taikomos atskiros privatumo politikos.

Dauguma atvejų duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenis, yra „Grundfos Holding A/S“, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danija. Jei jūsų asmens duomenys renkami ar tvarkomi jums esant klientu ar rinkodaros medžiagos gavėju, kartu su „Grundfos Holding A / S“ jūsų bendras duomenų valdytojas yra ir vietinė „Grundfos“ prekybos įmonė. Informacija apie mūsų svetainių slapukų / pikselių duomenų valdytoją (-us) pateikta mūsų slapukų politikoje.

Mūsų kontaktinė informacija pateikta šios privatumo politikos pabaigoje.

Jūsų asmens duomenims taip pat gali būti taikomi vietiniai duomenų apsaugos įstatymai. Mes labai stengiamės užtikrinti, kad būtų laikomasi vietinių reikalavimų, atskiruose regionuose gali būti taikomos papildomos politikos, tokiu atveju jos pateikiamos mūsų svetainėje.    

„Grundfos“ renkami asmens duomenys – kas, kaip ir kodėl

Svetainės lankytojai

Jei lankotės mūsų interneto svetainėse, mes renkame jūsų asmens duomenis.

Be kitų, renkami šie asmens duomenys:

 •  Duomenys apie tai, kaip jūs patekote į mūsų svetaines, pvz., paspaudę reklamjuostę ar iš socialinių tinklų platformos.
 • Vietovės duomenys, pvz., jūsų dabartinė vieta, šalis, vietinės svetainės preferencijos (pvz., Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us ar panašiai) ir t. t.
 •  Naudojimo ir sąveikos duomenys, pvz., jūsų IP adresas (pakeistas), duomenys apie jūsų sąveiką su mūsų interneto svetainėmis (įskaitant produktų paieškas, apsilankymus puslapiuose, puslapiuose praleistą laiką, atliktus paspaudimus, rašytinę įvestį ir t. t.), veikimo ir diagnostikos duomenys ir statistika, jūsų įrenginio operacinė sistema ir kitos specifikacijos ir t. t.
 • Su klientų aptarnavimu susijusi informacija, pvz., į savitarnos ar kontaktines formas įvesti duomenys, pokalbių su mūsų klientų aptarnavimo personalu įrašai ir t. t.
 •  Apklausų ir klientų pasitenkinimo duomenys, pvz., atsakymai į apklausas, „Grundfos“ ar „Grundfos“ darbuotojams pateikti atsiliepimai ir t. t.

 • Svetainių lankytojų asmens duomenis renkame per jų sąveikas su svetainėmis, pvz., naudodami slapukus ar pikselius (daugiau informacijos pateikta mūsų slapukų politikoje). Galiausiai, galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., socialinių tinklų platformų, svetainių, „Grundfos“ verslo partnerių ir viešai prieinamų šaltinių.

Naudojame asmens duomenis, siekdami pagerinti savo paslaugas ir sužinoti daugiau apie mūsų lankytojų elgesį. Tai darome atlikdami mūsų surinktų duomenų analizę ir statistiką. Be to, jūsų asmens duomenis naudojame „Grundfos“ vidiniams tikslams. Pagrindiniai iš šių tikslų yra:

 • Grundfos“ pasiūlymų tobulinimas ir vystymas, įskaitant statistikos tikslais, ir vartotojų poreikių analizė;
 •  Klientų sėkmės valdymas, t. y. viso santykių su klientais ciklo stebėjimas, analizė, valdymas ir palaikymas;
 • Mūsų rinkodaros optimizavimas remiantis žiniomis apie vartotojo elgesį ir naudojimą;
 • „Grundfos“ darbuotojų mokymai, pvz., klientų aptarnavimo, IT plėtros ar pardavimų srityse;
 • Palaikymo paslaugų optimizavimas ir plėtra;
 • Klaidų taisymas ir techninė priežiūra;
 • Teisinių „Grundfos“ prievolių laikymasis;
 • Ginčų sprendimas, sutarčių vykdymas ir teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas.

Tam mes apjungiame ir išgryniname surinktus ar gautus duomenis ir naudojame profiliavimą bei automatizuotą sprendimų priėmimą. Žr. „Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas“ toliau. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad jūsų produkto paieškos ar tam tikrų funkcijų naudojimas gali būti derinamas su duomenimis iš mūsų rinkodaros sistemų (jei esate rinkodaros medžiagos gavėjas, žr. „Rinkodaros medžiagos gavėjai“) arba su duomenimis iš jūsų „Grundfos“ paskyros (jei esate registruotas vartotojas, žr. „Grundfos“ skaitmeninių pasiūlymų vartotojai“) ir tai leidžia mums suasmeninti jums pateikiamą turinį arba pateikiamus duomenis papildyti duomenimis iš trečiųjų šalių arba DI / mašininio mokymosi.

„Grundfos“ renka ir saugo visus duomenis, kurie keliauja per „Grundfos“ IT infrastruktūrą. Tai apima naudotojo sąveiką su „Grundfos“ įrenginiais, „Grundfos“ serveriais ir paslaugomis ir (arba) bet kokiomis interneto svetainėmis ar paslaugomis. Duomenys renkami siekiant suteikti tyrimo galimybes kibernetinio ir informacijos saugumo incidentų atveju. 

Šiuo tikslu Grundfos tvarkys šias duomenų kategorijas: 

 • IP adresas
 • Prieigos data ir laikas
 • Laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT)
 • Prašymo turinys (konkreti svetainė)
 • Prieigos būsena / HTTP būsenos kodas
 • Perduotas duomenų kiekis
 • Svetainė, kurioje prašoma prieigos
 • Naršyklė, kalbos nustatymai, naršyklės programinės įrangos versija, operacinė sistema ir paviršius

Tik patvirtinti Grundfos IS darbuotojai turi prieigą prie šių duomenų. Visos prieigos prie šių duomenų ir jų naudojimas yra registruojami ir tikrinami. Be to, žmogaus prieiga prie šių duomenų naudojama tik atlikus mašininę ir automatizuotą analizę.

Rinkodaros medžiagos gavėjai

Jei esate rinkodaros medžiagos gavėjas, renkame asmens duomenis, kuriuos naudojame teikti jums pritaikytas naujienas, informaciją, siūlyti renginius, teikti pasiūlymus, taip pagerinant jūsų sąveikos su „Grundfos“ patirtį.

Be kitų, renkami šie asmens duomenys:

 •  Asmeninė informacija, pvz., vardas ir pavardė, parašas, kalbos preferencijos ir t. t.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz., jūsų (darbo) adresas, gyvenamoji šalis / geografinis regionas, telefono numeris, e. pašto adresas ir t. t.
 •  Su darbu susijusi informacija, pvz., jūsų pramonės sritis, pareigos, darbdavys, santykiai su kitomis šalimis (pvz., platintojais ar montuotojais), domėjimosi sritys ir t. t.
 •  Informacija apie sąveikas su jumis, pvz., jūsų sutikimas gauti rinkodaros medžiagą, rinkodaros pastangų efektyvumas (pvz., jūsų paspaudimai, atidarymai, kanalai ir t. t.), rinkodaros preferencijos, produktų paieškos ir dominantys produktai, informacija apie pardavimo apsilankymus, dalyvavimą renginiuose ar prekybos mugėse ir t. t.
 •  Duomenys apie dalyvavimą lojalumo / prizų programose ir konkursuose, pvz., išsamūs duomenys apie surinktų taškų skaičių, kaip taškai išleisti, laimėti apdovanojimai ir prizai, dalyvavimų loterijose ar bilietų skaičius, konkursų atsakymai, dalyvavimas žaidimuose ir t. t.
 •  Veiksmai atitinkamose trečiųjų šalių platformose, pvz., veiksmai socialiniuose tinkluose (atsižvelgiant į jūsų sutikimą / nustatymus šiuose socialiniuose tinkluose) ir mūsų verslo partnerių platformose.
 •  Apklausų ir klientų pasitenkinimo duomenys, pvz., atsakymai į apklausas (jei jos nėra anoniminės), „Grundfos“ ar „Grundfos“ darbuotojams pateikti atsiliepimai ir t. t.

Naudojame jūsų asmens duomenis pateikti jums tiesioginės rinkodaros medžiagą, taip pat užtikrinti, kad rinkodaros medžiaga būtų pritaikyta jūsų interesams ir konkrečioms aplinkybėms, kaip nurodyta pirmiau. Paprastai renkame jūsų asmens duomenis tiesiai iš jūsų, pvz., kai pateikiate mums savo kontaktinius duomenis ir užsisakote rinkodaros medžiagą. Taip pat galime rinkti asmens duomenis iš jūsų ar jūsų darbdavio, kaip mūsų kliento (žr. „Klientai“), arba iš jūsų naudojamų „Grundfos“ pasiūlymų (pvz., produktų, programėlių ar debesijos paslaugų) ir „Grundfos“ svetainių (žr. „Grundfos“ skaitmeninių pasiūlymų vartotojai“ ir „Svetainės lankytojai“). Galiausiai, galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., socialinių tinklų platformų, svetainių, „Grundfos“ verslo partnerių ir viešai prieinamų šaltinių.

Be rinkodaros medžiagos pateikimo ir jūsų gaunamos rinkodaros medžiagos asmeninimo, jūsų asmens duomenis naudojame ir „Grundfos“ vidiniams tikslams, įskaitant:

 • Klientų sėkmės valdymas, t. y. viso santykių su klientais ciklo stebėjimas, analizė, valdymas ir palaikymas;
 • Rinkodaros optimizavimas, pvz., klientų poreikių analizavimas, siekiant pritaikyti reklamą arba suteikti informacijos apie papildomas paslaugas / produktus prie jau naudojamų paslaugų / produktų;
 • Palaikymo paslaugų optimizavimas ir plėtra;
 • „Grundfos“ darbuotojų mokymai, pvz., klientų aptarnavimo ar pardavimų srityse;
 • Klaidų taisymas ir techninė priežiūra;
 • Teisinių „Grundfos“ prievolių laikymasis, pvz., rinkodaros ir duomenų apsaugos įstatymų; ir
 • Ginčų sprendimas, sutarčių vykdymas ir teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas.

Minėtais tikslais ir bendrai siekdami palaikyti santykius su klientais mes apjungiame ir išgryniname surinktus ar gautus duomenis ir naudojame profiliavimą bei automatizuotą sprendimų priėmimą. Žr. „Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas“ toliau. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad duomenys, saugomi mūsų ryšių su klientais valdymo sistemoje (CRM), yra apjungiami su duomenimis iš mūsų rinkodaros sistemų (žr. „Klientai“) arba kad galime apjungti rinkodaros duomenis su produktu ir siūlyti naudojimo duomenis (žr. „Grundfos“ skaitmeninių pasiūlymų vartotojai“), arba kad duomenys papildomi duomenimis iš trečiųjų šalių arba DI / mašininio mokymosi. Taip pat galime apjungti duomenis siekdami užtikrinti teisinių „Grundfos“ prievolių vykdymą.

Klientai

Jei esate „Grundfos“ klientas arba jei dirbate įmonėje, kuri yra „Grundfos“ klientas, mes renkame asmens duomenis, kuriuos naudojame siekdami suteikti jums ar jūsų darbdaviui geriausią įmanomą sąveikos su „Grundfos“ patirtį ir taip padidinti klientui suteikiamą vertę.

Be kitų, renkami šie asmens duomenys:

 • Asmeninė informacija, pvz., vardas ir pavardė, parašas, kalbos preferencijos, jūsų vaizdo ir garso įrašai (nuotolinių paslaugų atveju) ir t. t.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz., jūsų (darbo) adresas, gyvenamoji šalis / geografinis regionas, telefono numeris, e. pašto adresas ir t. t.
 • Su darbu susijusi informacija, pvz., jūsų pramonės sritis, pareigos, darbdavys, santykiai su kitomis šalimis (pvz., platintojais ar montuotojais), domėjimosi sritys ir t. t.
 •  Informacija, susijusi su pardavimais, jei joje yra asmens duomenų, pvz., korespondencija e. paštu, informacija apie pardavimo vizitus, dalyvavimą renginiuose ar mugėse, dalyvavimą internetiniuose seminaruose, vykdomi užsakymai ar aktyvios prenumeratos, pirkimo / užsakymų istorija, prenumeratų istorija, komercinių pasiūlymų istorija , pristatymo adresai, nuolaidos ir paskatos ir t. t.
 • Informacija, susijusi su produktais, garantija ir servisu, tiek, kiek joje yra asmens duomenų, pvz., įrengta įranga, įrengimo datos, garantijų būsena, išplėstos garantijos, informacija apie remontą ir techninę priežiūrą, įskaitant techninės priežiūros būseną, serviso darbus ir t. t.
 • Informacija apie produktų naudojimą ir produktų būseną, tiek, kiek joje yra asmens duomenų ir kiek ji gali būti susieta su jumis, kaip klientu, pvz., vandens debitas ir slėgis, vandens ir nuotekų išleidimas, energijos vartojimas, temperatūra, kiti naudojimo duomenys, klaidų ataskaitos, techninės priežiūros būsena, numatyti serviso darbai, naudojimo registrai ir t. t.
 • Programėlių, pasiūlymų ar svetainės naudojimas, tiek, kiek tai gali būti susieta su jumis, kaip klientu, pvz., jūsų sąveika su įvairių programėlių ar paslaugų funkcijomis (įskaitant funkcijų naudojimą, produktų paiešką, apsilankymus puslapiuose, puslapiuose praleistą laiką, atliktus paspaudimus ar palietimus, rašytinę įvestį, naudojimo istoriją ir t. t.), produktų duomenų perdavimas, duomenys apie veikimo lygius (neveikimą) pasiūlymo kontekste, įvykių registrai, sukurtos ar pasidalintos ataskaitos, atsisiųstų / įdiegtų programėlių ar programų duomenys, jūsų IP adresas, eksploatavimo ir diagnostikos duomenys ir statistika, versijų duomenys, jūsų įrenginio tipas, operacinė sistema ir kitos specifikacijos, avarijų duomenys, duomenų tinklo operatorius ir t. t.
 • Su klientų aptarnavimu susijusi informacija, pvz., į savitarnos ar kontaktines formas įvesti duomenys, pokalbių su mūsų klientų aptarnavimo darbuotoju įrašai, skambinančiojo ID, skambučių garso įrašai (gali reikėti sutikimo, atsižvelgiant į aplinkybes) arba skambučio užrašai, skambučių laikas, korespondencija su „Grundfos“ ir t. t.
 • Duomenys apie dalyvavimą lojalumo / prizų programose ir konkursuose, pvz., išsamūs duomenys apie surinktų taškų skaičių, kaip taškai išleisti, laimėti apdovanojimai ir prizai, dalyvavimų loterijose ar bilietų skaičius, konkursų atsakymai, dalyvavimas žaidimuose ir t. t.
 • Duomenys apie dalyvavimą „Grundfos“ organizuojamuose ar palaikomuose tinkluose ar bendruomenėse, pavyzdžiui, jūsų bendravimo su „Grundfos“ ar kitais dalyviais šiame kontekste duomenys ir duomenys, reikalingi atitinkamam tinklui / bendruomenei palaikyti.
 • Sandorių ir / arba finansiniai duomenys, tiek, kiek juose yra asmens duomenų, pvz., sąskaitų faktūrų duomenys, banko duomenys, kredito ar debeto kortelių informacija, kredito įstaigų informacija ir t. t.
 • Duomenys apie apsilankymus „Grundfos“ ar kitose vietose, tiek, kiek mes jus priimame ar kitaip prisidedame prie jūsų apsilankymų ir kelionių „Grundfos“ kontekste, pvz., jūsų apsilankymo priežastis ir, jei tai aktualu, mitybos reikalavimai, apgyvendinimas, kelionės maršrutas, paso kopija (jei reikia), namų adresas (jei reikia), kontaktiniai duomenys nelaimės atvejui, nuotraukos, grupinės nuotraukos ir t. t.
 •  Veiksmai atitinkamose trečiųjų šalių platformose, pvz., veiksmai socialiniuose tinkluose (atsižvelgiant į jūsų sutikimą / nustatymus šiuose socialiniuose tinkluose) ir mūsų verslo partnerių platformose.
 • Apklausų ir klientų pasitenkinimo duomenys, pvz., atsakymai į apklausas, „Grundfos“ ar „Grundfos“ darbuotojams pateikti atsiliepimai ir t. t.

Pirmiau minėti asmens duomenys bus renkami tik tiek, kiek tai susiję su santykiais su jumis, kaip klientu, ir jūsų bendravimu su „Grundfos“. Paprastai renkame jūsų asmens duomenis tiesiai iš jūsų arba jūsų darbdavio / bendradarbių, pvz., kai pateikiate mums savo kontaktinius duomenis arba perkate iš mūsų produktą / paslaugą. Taip pat galime rinkti asmens duomenis iš jūsų naudojamų „Grundfos“ pasiūlymų (pvz., produktų, programėlių ar debesijos paslaugų) ir „Grundfos“ svetainių (žr. „Grundfos“ skaitmeninių pasiūlymų vartotojai“ ir „Svetainės lankytojai“) arba iš jūsų gaunamos rinkodaros medžiagos (žr. „Rinkodaros medžiagos gavėjai“). Galiausiai, galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., socialinių tinklų platformų, svetainių, „Grundfos“ verslo partnerių ir viešai prieinamų šaltinių.

Naudojame asmens duomenis, pvz., jums pritaikytiems pasiūlymams, geresniam aptarnavimui ir „Grundfos“ produktų palaikymui bei siekdami užtikrinti geresnį „Grundfos“ pasiūlymų veiksmingumą. Kitaip tariant, naudojame ir analizuojame asmeninius duomenis, kad užtikrintume jums suasmenintą, pagrįstą jūsų preferencijomis ir sąveika su „Grundfos“, kliento patirtį, bei nuolat tobulintume „Grundfos“ pasiūlymus. Be to, jūsų asmens duomenis naudojame „Grundfos“ vidiniams tikslams, įskaitant:

 • Klientų sėkmės valdymas, t. y. viso santykių su klientais ciklo stebėjimas, analizė, valdymas ir palaikymas;
 • Rinkodaros ir pardavimų optimizavimas, pvz., klientų poreikių analizavimas, siekiant pritaikyti reklamą arba suteikti informacijos apie papildomas paslaugas / produktus prie jau naudojamų paslaugų / produktų;
 • Palaikymo paslaugų optimizavimas ir plėtra;
 • Komunikacijos tikslai, pvz., klientų interviu ar pasakojimai;
  training of Grundfos employees, e.g. in customer support or sales;
 • Klaidų taisymas ir techninė priežiūra;
 • sutartinių santykių su klientais planavimas, vykdymas ir valdymas, įskaitant administravimą ir apskaitą;
 • sukčiavimo ir piktnaudžiavimo prevencija;
 • teisinių „Grundfos“ prievolių laikymasis, pvz. eksporto kontrolė, muitai ar sankcijų laikymasis;
 • ginčų sprendimas, sutarčių vykdymas ir teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas.

Minėtais tikslais ir bendrai siekdami palaikyti santykius su klientais mes apjungiame ir išgryniname surinktus ar gautus duomenis ir naudojame+C16 profiliavimą bei automatizuotą sprendimų priėmimą. Žr. „Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas“ toliau. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad duomenys, saugomi mūsų ryšių su klientais valdymo sistemoje (CRM), yra apjungiami su duomenimis iš mūsų rinkodaros sistemų arba kad galime apjungti pardavimų duomenis su produktų naudojimo duomenimis, arba kad duomenys papildomi duomenimis iš trečiųjų šalių arba DI / mašininio mokymosi. Taip pat galime apjungti duomenis siekdami užtikrinti teisinių „Grundfos“ prievolių vykdymą, pvz., sankcijų laikymąsi.

„Grundfos“ skaitmeninių pasiūlymų vartotojai

Jei esate „Grundfos“ skaitmeninio pasiūlymo ar programėlės, įskaitant fizinius produktus, turinčius išmanių funkcijų, savininkas ar vartotojas, arba jei esate registruotas „Grundfos“ vartotojas (susikūrėte „Grundfos“ paskyrą), galime rinkti jūsų asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad ne visi su produktais ir paslaugomis / programėlėmis susiję duomenys yra „asmens duomenys“ pagal BDAR. Asmens duomenys yra tik tie duomenys, kurie gali būti susiję su jumis, kaip duomenų subjektu.

Be kitų, renkami šie asmens duomenys:

 •  Asmeninė informacija, pvz., vardas ir pavardė, vartotojo ID / vardas ir slaptažodis, kalbos preferencijos, jūsų vaizdo ir garso įrašai (nuotolinių paslaugų atveju) ir t. t.
 • Kontaktiniai duomenys, pvz., jūsų (darbo) adresas, gyvenamoji šalis / geografinis regionas, telefono numeris, e. pašto adresas ir t. t.
 • Su darbu susijusi informacija, pvz., jūsų darbdavys / įmonė, domėjimosi sritys, pareigos ir t. t.
 • Informacija, susijusi su pardavimais, tiek, kiek joje yra asmens duomenų ir kiek ji gali būti susieta su jumis, kaip vartotoju, pvz., vykdomi užsakymai ar aktyvios prenumeratos, pirkimo / užsakymų istorija, prenumeratų istorija, pristatymo adresai, nuolaidos, paskatos ir t. t.
 • Informacija, susijusi su produktais, garantija ir servisu, pvz., įrengta įranga (produktai ir serijos numeriai, įrengimo adresai), įrengimo datos, garantijų būsena, išplėstos garantijos, informacija apie remontą ir techninę priežiūrą, įskaitant techninės priežiūros būseną, serviso apsilankymus ir t. t.
 • Informacija apie produktų naudojimą ir produktų būseną, tiek, kiek joje yra asmens duomenų, pvz., vandens debitas ir slėgis, vandens ir nuotekų išleidimas, energijos vartojimas, temperatūra, kiti naudojimo duomenys, klaidų ataskaitos, techninės priežiūros būsena, numatyti serviso apsilankymai, naudojimo registrai ir t. t.

 • Programėlių ar pasiūlymų naudojimas, pvz., jūsų sąveika su įvairių programėlių ar paslaugų funkcijomis (įskaitant funkcijų naudojimą, produktų paiešką, apsilankymus puslapiuose, puslapiuose praleistą laiką, atliktus paspaudimus ar palietimus, rašytinę įvestį ir t. t.), produktų duomenų perdavimas, duomenys apie veikimo lygius (neveikimą) pasiūlymo kontekste, įvykių registrai, sukurtos ar pasidalintos ataskaitos, atsisiųstų / įdiegtų programėlių ar programų duomenys, jūsų IP adresas, eksploatavimo ir diagnostikos duomenys ir statistika, jūsų įrenginio tipas, operacinė sistema ir kitos specifikacijos, versijų duomenys, avarijų duomenys, duomenų tinklo operatorius ir t. t.

 • Veiksmai trečiųjų šalių platformose, pvz., veiksmai socialiniuose tinkluose (atsižvelgiant į jūsų sutikimą / nustatymus šiuose socialiniuose tinkluose) ir mūsų verslo partnerių platformose (susijusiose su konkrečiais pasiūlymais).

 • Vietovės duomenys, pvz., vartotojo vieta.
 • Su klientų aptarnavimu susijusi informacija, pvz., į savitarnos ar kontaktines formas įvesti duomenys, pokalbių su mūsų klientų aptarnavimo personalu įrašai, skambinančiojo ID, skambučių garso įrašai (jei su tuo sutikote) ir t. t.
 • Apklausų ir klientų pasitenkinimo duomenys, pvz., atsakymai į apklausas, „Grundfos“ ar „Grundfos“ darbuotojams pateikti atsiliepimai ir t. t.

Pirmiau minėti asmens duomenys bus renkami tik tiek, kiek tai aktualu mūsų pasiūlymų naudojimui ir kitam jūsų bendravimui su „Grundfos“. Renkame asmens duomenis tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek gaunamus jums naudojantis mūsų pasiūlymais (įskaitant fizinius produktus, programėles, debesijos paslaugas ir t. t.). Tiesiai iš jūsų renkamų asmens duomenų pavyzdys yra jums  susikuriant „Grundfos“ paskyrą pateikiami jūsų kontaktiniai duomenys, vartotojo ID / vardas ir informacija apie darbdavį, taip pat galite mums pateikti papildomų (neprivalomų) duomenų, pavyzdžiui, interesų sritis. Kai kurie asmens duomenys bus renkami tik tuo atveju, jei nuspręsite naudoti konkrečias funkcijas, pavyzdžiui, aliarmus ar ataskaitas, arba jei susiesite savo programėlę / produktą su „Grundfos“ paskyra (kai susiejimas yra pasirinktinis). Galiausiai, galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., „Grundfos“ verslo partnerių,  vandens tiekimo / valymo organizacijų ar viešai prieinamų šaltinių.

Naudojame šiuos asmens duomenis siekdami suteikti jums papildomos vertės ir suasmeninimo, pvz., funkcijų, kurios galėtų optimizuoti jūsų vandens ir energijos vartojimą, produktų techninę priežiūrą, nustatyti jums aliarmus, pateikti ataskaitas ir t. t. Trumpai tariant, norime pateikti jums vertingų sprendimų ir siekiame šiuos sprendimus bei klientų patirtį nuolat tobulinti. Jei susikuriate „Grundfos“ paskyrą, mes renkame iš jūsų asmens duomenis, kuriuos naudojame teikti jums pasiūlymus, kuriems reikalinga „Grundfos“ paskyra (taip pat žr. „Klientai“ ir „Rinkodaros medžiagos gavėjai“), kad pateiktume jums suasmenintą turinį ir pasiūlymus, pagrįstus jūsų preferencijomis ir jūsų sąveika su „Grundfos“ bei nuolat tobulintume „Grundfos“ pasiūlymus ir vartotojo patirtį.

Be to, jūsų asmens duomenis naudojame „Grundfos“ vidiniams tikslams. Pagrindiniai iš šių tikslų yra:

 • klientų sėkmės valdymas, t. y. viso santykių su klientais ciklo stebėjimas, analizė, valdymas ir palaikymas;
 • rinkodaros ir pardavimų optimizavimas remiantis žiniomis apie vartotojo elgesį ir pasiūlymų naudojimą;
 • palaikymo paslaugų optimizavimas ir plėtra;
 • komunikacijos tikslai, pvz., vartotojų interviu ar pasakojimai;
 • „Grundfos“ darbuotojų mokymai, pvz., klientų aptarnavimo, techninio palaikymo ar pardavimų srityse;
 • klaidų taisymas ir techninė priežiūra;
 • sutartinių santykių su vartotojais planavimas, vykdymas ir valdymas, įskaitant administravimą ir apskaitą;
 • teisinių „Grundfos“ prievolių laikymasis, pvz., produktų atitikties įstatymų ar duomenų apsaugos įstatymų;
 • ginčų sprendimas, sutarčių vykdymas ir teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas.

Tam mes apjungiame ir išgryniname surinktus ar gautus duomenis ir naudojame profiliavimą bei automatizuotą sprendimų priėmimą. Žr. „Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas“ toliau. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad apjungiame duomenis iš įvairių produktų ir programėlių, arba kad galime apjungti pardavimų duomenis su produktų naudojimo duomenimis (žr. „Klientai“ ir „Rinkodaros medžiagos gavėjai“), arba kad duomenys papildomi duomenimis iš trečiųjų šalių arba DI / mašininio mokymosi.

Tiekėjai

Jei jūs arba jūsų darbdavys yra „Grundfos“ tiekėjas arba „Grundfos“ tiekėjo subrangovas, galime rinkti jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti, kad mūsų verslo santykiai būtų efektyvūs ir sklandūs.

Be kitų, renkami šie asmens duomenys:

 • Asmeninė informacija, pvz., vardas ir pavardė, vartotojo vardas ir slaptažodis (jei tai aktualu), parašas, kalbos preferencijos ir t. t.
 • Contact details, such as your (work) address, country of residence/geographic region, telephone number, email address, etc.
 • Su tiekėju susijusi informacija, tiek, kiek joje yra asmens duomenų, pvz., korespondencija e. paštu, tiekėjo darbo su „Grundfos“ istorija, atsiliepimai, veiklos apžvalgos, dalyvavimas renginiuose ar mugėse ir t. t.
 • Sandorių ir / arba finansiniai duomenys, tiek, kiek juose yra asmens duomenų, pvz., sąskaitų faktūrų duomenys, banko duomenys, informacija iš kredito agentūrų ir t. t.
 • Transaction and/or financial information, to the extent that this contains personal data, such as invoicing details, bank details, information from credit agencies, etc.
 • Duomenys apie apsilankymus ar darbą „Grundfos“ ar kitose vietose, tiek, kiek mes jus priimame ar kitaip prisidedame prie jūsų apsilankymų ir kelionių „Grundfos“ kontekste, arba jei atliekate darbą „Grundfos“ objekte ar „Grundfos“ vardu kitame objekte, pvz., jūsų apsilankymo priežastis (įskaitant darbo užduoties duomenis) ir, jei tai aktualu, mitybos reikalavimai, apgyvendinimas, kelionės maršrutas, paso kopija (jei reikia), namų adresas (jei reikia), kontaktiniai duomenys nelaimės atvejui, nuotraukos, grupinės nuotraukos ir t. t.
 • Tiekėjų apklausų duomenys, pvz., atsakymai į apklausas, „Grundfos“ ar „Grundfos“ darbuotojams pateikti atsiliepimai ir t. t.

Pirmiau minėti asmens duomenys bus renkami tik tiek, kiek tai susiję su santykiais su jumis, kaip teikėju, ir jūsų bendravimu su „Grundfos“. Paprastai renkame jūsų asmens duomenis tiesiai iš jūsų arba jūsų darbdavio / bendradarbių, pvz., kai pateikiate mums savo kontaktinius duomenis arba užmezgame su jumis verslo santykius. Taip pat galime rinkti asmens duomenis iš jūsų naudojimosi mūsų svetainėmis (žr. „Svetainių lankytojai“, o jei turite „Grundfos“ paskyrą, taip pat „Grundfos“ skaitmeninių pasiūlymų vartotojai“). Galiausiai, galime rinkti arba gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., „Grundfos“ verslo partnerių ir viešai prieinamų šaltinių.

Asmens duomenis naudojame kasdieniniam bendradarbiavimui, planavimui, administravimui, sąskaitų faktūrų tvarkymui ir t. t. Taip pat jūsų asmens duomenis naudojame siekdami užtikrinti teisinių „Grundfos“ prievolių vykdymą, pvz., susijusių su sankcijomis, kova su pinigų plovimu / antikorupcinėmis iniciatyvomis, „Grundfos“ politikų, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, laikymąsi, valdyti ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir / arba nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus. Galime apjungti duomenis siekdami užtikrinti teisinių „Grundfos“ prievolių vykdymą, pvz., sankcijų ar mūsų tiekėjų elgesio kodekso laikymąsi.

 

„Grundfos“ asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Pagal duomenų apsaugos įstatymus, rinkdami ir tvarkydami asmens duomenis, naudojame skirtingus teisinius pagrindus, priklausomai nuo konkretaus konteksto:

 • Kai kuriais atvejais prašome jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), pvz., jūsų sutikimo gauti iš mūsų tiesioginės rinkodaros medžiagą (tačiau atkreipkite dėmesį, kad pagal vietinius įstatymus kai kuriose jurisdikcijose gali būti taikomas atsisakymas, o ne užsisakymas) arba jūsų sutikimo dėl slapukų mūsų svetainėse. Turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos mūsų duomenų tvarkymo prieš atšaukimą teisėtumui ar tvarkymui kitokiu, nei sutikimas, teisiniu pagrindu.
 • Jei esate „Grundfos“ klientas, skaitmeninio pasiūlymo vartotojas, tiekėjas ar registruotas vartotojas, mums reikės naudoti asmens duomenis sutarčiai su jumis vykdyti (kuri apima  mūsų naudojimo sąlygas ir / arba  bet kokią sutarti, sudarytą su jūsų darbdaviu) arba teikti jums paslaugą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Taip yra, pvz., tuo atveju, kai suteikiame jums galimybę naudoti išmanias siurblio funkcijas, jei turite prieigą prie programėlės ar debesijos paslaugos, kai tvarkome klientų ir tiekėjų informaciją savo IT sistemose, kad užtikrintume sutartinių įsipareigojimų valdymą, arba kai jūs dalyvaujate mūsų vykdomame renginyje. Jei nepateiksite reikalingų asmens duomenų, negalėsime suteikti jums konkrečios paslaugos (pvz., prieigos prie programėlės / svetainės ar galimybės naudoti išmaniąsias funkcijas).
 • Mes turime daug teisinių prievolių, įskaitant buhalterijos ir / arba apskaitos prievoles, mokestines ir su muitais susijusiais prievoles, sankcijų laikymosi ir su eksporto kontrole susijusiais prievoles ir t.t. Tvarkome jūsų asmens duomenis, kad vykdytume šias prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
 • Galiausiai kai kuriais atvejais tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi teisėtais „Grundfos“ interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Taip yra, pvz., tuo atveju, kai naudojame duomenis iš mūsų pasiūlymų (produktų, paslaugų ir skaitmeninių sprendimų, tokių kaip programėlės, debesijos paslaugos ir svetainės) analizuoti naudojimą ir klientų elgesį / sąveikas, ir vėliau tai naudojame siekdami kurti vertę tiek savo klientams / vartotojams, tiek „Grundfos“ tobulindami mūsų pasiūlymus (papildomos funkcijos, našumo optimizavimas, suasmeninta vartotojo patirtis, techninė priežiūra ir t. t.). Taip pat remiamės savo teisėtais interesais, kai naudojame duomenis rinkodaros, pardavimų ir kitų klientų iniciatyvų suasmeninimui naudojant profiliavimą, rinkodaros / pardavimo kanalų parinkimą ir t. t. Taip yra, pvz., ir tuo atveju, kai kviečiame jus dalyvauti apklausoje arba kai siekiame nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus. Pirmiau kiekvienoje kategorijoje minėti vidaus tikslai yra pagrįsti mūsų teisėtais interesais, nebent jie būtų konkrečiai pagrįsti sutartimi ar teisinėmis prievolėmis. Laikoma, kad šie teisėti interesai nepaneigia jūsų, kaip duomenų subjekto, interesų ar pagrindinių teisių ir laisvių – šiuo atžvilgiu pabrėžiame, kad mūsų teisėtų interesų užsitikrinimas yra naudingas ir jums, kaip klientui, vartotojui, rinkodaros medžiagos gavėjui, tiekėjui ir svetainės lankytojui. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys atsižvelgiant į teisėtus mūsų interesus, susisiekite su mumis naudodamiesi toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Tvarkysime jūsų asmens duomenis kitu tikslu, nei tas, kuriam iš pradžių asmens duomenys buvo renkami, tik jei tai bus būtina siekiant vykdyti teisines ar normines prievoles (pvz., perduoti juos teismams ar baudžiamojo persekiojimo institucijoms), jei sutikote su atitinkamu tvarkymu arba jei tvarkymas yra kitaip teisėtas.

 

Kaip dalijamės jūsų asmens duomenimis ir juos perduodame

Dalijamės jūsų asmeniniais duomenimis tik tada, kai to reikia pirmiau aprašytiems tikslams įgyvendinti. Pagrindinės gavėjų kategorijos yra:Kitos

 • „Grundfos“ grupės įmonės.
 • „Grundfos“ verslo partneriai (pvz., tiekėjai, pardavimo ir rinkodaros partneriai (įskaitant socialinių tinklų platformas), skaitmeninių pasiūlymų ir daiktų interneto partneriai, logistikos partneriai, renginių organizatoriai, konkrečių pasiūlymų „Grundfos“ klientai (pvz., vandens ūkio įmonės, vandens valymo įmonės ar centralizuoto šildymo tiekėjai) ir t. t.).
 • IT paslaugų teikėjai ir „Grundfos“ vardu veikiantys duomenų tvarkytojai, pvz., prieglobos paslaugų, IT palaikymo, debesijos paslaugų, vartotojų administravimo paslaugų įmonės ir t. t.
 • Kiti „Grundfos“ verslo veiklą palaikantys gavėjai, pvz. „Grundfos“ konsultantai ir patarėjai, sankcijų tikrinimo partneriai ir t. t.
 • Kitos įgaliotos trečiosios šalys, kurioms gali prireikti prieiti prie asmens duomenų ar juos saugoti, jei to reikalauja ar leidžia taikytini įstatymai (pvz., valstybinės institucijos ar kitos kompetentingos valstybinės įstaigos, teismai, arbitražo teismai, advokatai ir t. t.).

Mes neparduodame jūsų asmens duomenų ir nesidaliname jais su nesusijusiomis trečiosiomis šalimis.

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už ES / EEE ribų. „Grundfos“ užtikrina, kad toks perdavimas bus atliekamas pagal atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus. Tai reiškia, kad bet kuri šalis už ES / EEE ribų (ir valstybės, kurioms taikomas ES sprendimas dėl tinkamumo), gaunanti jūsų asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamą apsaugos lygį, pavyzdžiui, laikydamasi ES standartinių sutarčių sąlygų.

Jei esate ne ES / EEE, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į ES / EEE valstybes arba kitaip už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Mes labai rūpinamės, kad perduodant duomenis per sienas būtų laikomasi vietinių reikalavimų.

 

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Mes naudojame profiliavimą (automatizuotą analizę ar numatymą, pagrįstą jūsų ar panašių asmenų kategorijomis) ir automatizuotą sprendimų priėmimą, kad suteiktume jums pridėtinę vertę turintį turinį ir sąveikas. Pavyzdžiui, tai gali būti suasmeninti pasiūlymai, reklama ir kita rinkodaros medžiaga, kuri, mūsų manymu, jums bus vertingesnė nei bendra rinkodaros medžiaga. Tai taip pat gali būti skirta nustatyti, apie ką, kada ir kaip turėtume su jumis sąveikauti, kad optimizuotume jūsų, kaip kliento ar vartotojo patirtį, pvz., kad pateiktume jumis aktualią medžiagą, suasmenintą pagrindinį svetainės puslapį ar „Grundfos“ produktų centro nustatymus ir t. t. Kaip nurodyta pirmiau, tai reiškia, kad mes galime naudoti duomenis, esančius, pvz., mūsų ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemoje, kartu su pirkimo istorijos duomenimis, produkto programėle ar kito pasiūlymo naudojimu, paslaugų istorija, paieškomis mūsų svetainėje, veiksmais socialiniuose tinkluose ir t. t., kad būtų gautas išsamesnis jūsų, kaip kliento ar vartotojo, elgesio ir poreikių vaizdas.

Atlikdami analizę ir apdorodami statistiką, kiek įmanoma, duomenis nuasmeninsime ir apibendrinsime.

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant su tokia tiesiogine rinkodara susijusį profiliavimą, taip pat turite teisę nesutikti ir kitomis aplinkybėmis. Tiek, kiek jūsų atžvilgiu priimamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu pagrįstas sprendimas, sukeliantis jums teisinius padarinius arba kitaip reikšmingai jus veikiantis, jūs turite teisę į žmogaus įsikišimą. Žr. skyrių „Jūsų teisės“ toliau.

 

Asmens duomenų saugojimas

Pirmiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek būtina atitinkamam tikslui. Pavyzdžiui:

 • Registruodami „Grundfos“ paskyrą, gausite paskyros patvirtinimo e. laišką ir iki dviejų priminimų e. paštu. Jei nepatvirtinsite savo paskyros per 7 dienas, jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Be to, jei neatliksite jokių veiksmų dvejus metus (24 mėnesius), jūsų „Grundfos“ paskyra, įskaitant jūsų asmens duomenis, bus ištrinta. 23 mėnesius neatlikus jokių veiksmų, prieš ištrinant paskyrą, gausite du priminimo e. laiškus.
 • Jei jūs esate klientas ar tiekėjas arba jei klientas ar tiekėjas yra jūsų darbdavys, saugosime jūsų kontaktinius duomenis tol, kol palaikysime su jumis aktyvius santykius. Kai santykiai baigsis, asmens duomenys bus saugomi papildomą laikotarpį, kad būtų galima užtikrinti, jog prireikus santykius būtų galima atkurti, arba tiek laiko, kiek reikalaujama pagal taikytinus įstatymus, ir tiek, kiek būtina užtikrinti tinkamą visų likusių sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 • Jei anksčiau buvote mūsų skaitmeninių pasiūlymų vartotojas, galime saugoti jūsų asmens duomenis pagrįstą laiką po skaitmeninių pasiūlymų naudojimo nutraukimo, kad skaitmeninį pasiūlymą būtų lengviau naudoti ir jis būtų kokybiškesnis, jei vėliau nuspręstumėte skaitmeninį pasiūlymą vėl pradėti naudoti. Šį saugojimo laikotarpį nustatome atsižvelgdami į tai, kas, mūsų manymu, yra realistiškas laikotarpis, per kurį vartotojai gali sugrįžti.
 • Finansiniai, sandorių, mokesčių / muitų ir su atitikimu susiję asmens duomenys (pvz., sąskaitų faktūrų duomenys, gauti ar atlikti mokėjimai, sankcijų patikrinimo rezultatai ir t. t.) bus saugomi tiek laiko, kiek to reikalauja taikytini įstatymai, arba tiek laiko, kiek to reikia užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 • Skambučiai į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą ir skambinančiojo ID saugomi tris mėnesius. Jei įsigijote produktą ar paslaugą telefonu, kad būtų turimi atliktų pirkimų ir sudarytų sutarčių įrašai, žurnalai ar garso įrašai gali būti saugomi ilgesnį laiką.

Jei pradedami arba numatomi teisminiai ar baudžiamieji veiksmai, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokių veiksmų pabaigos, įskaitant bet kokius galimus apeliacijos pateikimo laikotarpius, ir tada bus ištrinti arba archyvuoti.

Ištrynus asmens duomenis, duomenys (įskaitant elgsenos duomenis) gali būti saugomi nuasmenintu pavidalu, neleidžiančiu jūsų identifikuoti.

 

Jūsų teisės

Jūs visada turite šią teisę:

Sutikimo atšaukimas: jei pareiškėte savo sutikimą dėl kokių nors asmens duomenų tvarkymo veiksmų, šį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Toks atšaukimas neturi įtakos mūsų duomenų tvarkymo prieš sutikimo atšaukimą teisėtumui ar tvarkymui kitokiu, nei sutikimas, teisiniu pagrindu.

Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos ir atsižvelgiant į taikomus įstatymus, įskaitant BDAR, taip pat galite naudotis šiomis teisėmis:

Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos ir atsižvelgiant į taikomus įstatymus, įskaitant BDAR, taip pat galite naudotis šiomis teisėmis:

Teisė taisyti: galite turėti teisę reikalauti iš mūsų ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis. Priklausomai nuo tvarkymo tikslų, galite turėti teisę papildyti nepilnus asmens duomenis, įskaitant ir pateikiant papildomą paraišką.

Ištrynimo teisė („teisė būti užmirštam“): tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti ištrinti tam tikrus jūsų asmens duomenis ir tokiu atveju mes būsime įpareigoti tokius jūsų asmens duomenis ištinti.

Teisė apriboti tvarkymą: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti iš mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus pažymėti ir mes galėsime juos tvarkyti tik tam tikrais tikslais.

Teisė prieštarauti: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę nesutikti remdamiesi savo konkrečia situacija, o kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, ir mes galime privalėti jų daugiau netvarkyti.

Teisė į duomenų perkeliamumą: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos esate pateikę mums, struktūriniu, įprastu mašinos perskaitomu pavidalu, ir galite turėti teisę perduoti šiuos duomenis kitam subjektui be jokio trukdymo iš mūsų pusės.

Teisė pateikti skundą: jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai konkrečioje ES ar EEE valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate ar kurioje skundžiamas pažeidimas įvyko. Teisė pateikti skundą vietinei priežiūros institucijai taip pat gali būti taikoma už ES / EEE ribų, priklausomai nuo jūsų vietos.

 

 

Duomenų apsaugos pareigūnai ir kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų dėl šios privatumo politikos ar to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, arba norėtumėte pasinaudoti bet kuriomis iš pirmiau nurodytų jūsų teisių, prašom kreiptis į „Grundfos Holding A/S“, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danija, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

Jei jūsų vietinė „Grundfos“ prekybos įmonė yra bendra duomenų valdytoja kartu su „Grundfos Holding A/S“, jūsų vietinės prekybos įmonės kontaktinius duomenis galite rasti čia.

Kai kurios „Grundfos“ grupės įmonės turi duomenų apsaugos pareigūnus (DAP). Jų kontaktinius duomenis galite rasti čia.

Privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu šią privatumo politiką pakeisti arba papildyti. Jei privatumo politikos pakeitimai bus laikomi svarbiais ir reikšmingais, mes jums apie tai panešime, pavyzdžiui, e. paštu arba per mūsų svetainę. Galiojanti privatumo politika bet kuriuo metu yra prieinama mūsų svetainėje.