8 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 8 Grunnleggende

Friksjonstap er avhengig av væskens ___________.

Spørsmål 2 av 8 Grunnleggende

Velg de tre parametrene som er mest interessante ved et vannpumpeanlegg:

Spørsmål 3 av 8 Grunnleggende

Hvordan beskrives forholdet mellom disse tre faktorene i en ligning?

Spørsmål 4 av 8 Grunnleggende

Hva er innvirkningen av kavitasjon på pumper?

Spørsmål 6 av 8 Grunnleggende

Hvilke av følgende elementer er innebygd i noen motorer og kan stoppe motoren hvis den overstiger en forhåndsinnstilt temperatur:

Spørsmål 7 av 8 Grunnleggende

Hvilket av det følgende er en riktig metode for å unngå kavitasjon?

Spørsmål 8 av 8 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse

Oppnådde merker:

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse testen denne gangen

Correct
Q: Friksjonstap er avhengig av væskens ___________.
A: Hastighet
Correct
Q: Velg de tre parametrene som er mest interessante ved et vannpumpeanlegg:
A: Mengde, trykk og energi
Correct
Q: Hvordan beskrives forholdet mellom disse tre faktorene i en ligning?
A: P = Q x H x c
Correct
Q: Hva er innvirkningen av kavitasjon på pumper?
A: Groptæring på pumpehjul og pumpehus
Correct
Q: Finn det riktige utsagnet.
A: Hvis alle parameterne registreres umiddelbart etter at pumpen er installert, kan du bruke dem som referanse for fremtidige data.
Correct
Q: Hvilke av følgende elementer er innebygd i noen motorer og kan stoppe motoren hvis den overstiger en forhåndsinnstilt temperatur:
A: temperatursensorer
Correct
Q: Hvilket av det følgende er en riktig metode for å unngå kavitasjon?
A: Reduser friksjonstapet i tilløpsrøret.
Correct
Q: Finn utsagnet som er feil.
A: Kavitasjon kan oppstå når vann strømmer gjennom et rør og en ventil lukkes for fort.