8 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 2 av 8 Grunnleggende

Hvordan beskrives forholdet mellom disse tre faktorene i en ligning?

Spørsmål 3 av 8 Grunnleggende

Identifiser årsakene til reduksjon i pumpeytelse fra de angitte alternativene:

Spørsmål 4 av 8 Grunnleggende

Identifiser riktig formel for beregning av pumpens virkningsgrad.

Spørsmål 7 av 8 Grunnleggende

Friksjonstap er avhengig av væskens ___________.

Spørsmål 8 av 8 Grunnleggende

Velg de tre parametrene som er mest interessante ved et vannpumpeanlegg:

Spørsmål 8 av 8 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 13 - Grunnleggende hydraulikk og pumpeytelse testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Finn det riktige utsagnet.
A: Hvis alle parameterne registreres umiddelbart etter at pumpen er installert, kan du bruke dem som referanse for fremtidige data.
Correct
Q: Hvordan beskrives forholdet mellom disse tre faktorene i en ligning?
A: P = Q x H x c
Correct
Q: Identifiser årsakene til reduksjon i pumpeytelse fra de angitte alternativene:
A: Dårlig strømforsyning
Correct
Q: Identifiser riktig formel for beregning av pumpens virkningsgrad.
A: HxQ/cxP1
Correct
Q: Hvordan kan friksjonstap i et system minimeres?
A: Ved å øke rørdiameteren
Correct
Q: Hva forårsaker kavitasjon?
A: Kavitasjon oppstår når vann endrer tilstand fra damp til vann ved lavt trykk.
Correct
Q: Friksjonstap er avhengig av væskens ___________.
A: Hastighet
Correct
Q: Velg de tre parametrene som er mest interessante ved et vannpumpeanlegg:
A: Mengde, trykk og energi