Mi pružamo pionirska rešenja za svetske izazove u oblasti vodosnabdevanja i klime i poboljšavamo život ljudi.


Voda ima moć da promeni svet

Naš način poslovanja je pronalaženje pionirskih rešenja za rešavanje svetskih izazova u oblasti vodosnabdevanja i klime i poboljšanje života ljudi

Našu odgovornost shvatamo ozbiljno i posvećujemo se promovisanju većeg poštovanja i razumevanja vode širom sveta.
Štitimo vodu smanjujući otpad, neefikasnost, nedostatak, neugodnost i nedostupnost gde god je vodeni tok potreban.
Podstičemo tok vode kroz inovacije sistema vodosnabdevanja kao i energetsku optimizaciju, sa fokusom na održanju vodenog toka danas i u budućnosti.

Naše obećanje je da ćemo poštovati, štititi i podsticati vodeni tok.

 

Naš način poslovanja podržava šest osnovnih vrednosti koje otelovljuju ono što jesmo.

Svakog dana, naš način poslovanja i vrednosti vode nas u načinu na koji postupamo i ponašamo se.

Održivost

Grundfos vodi svoje poslovanje na odgovoran i sve više održiv način. Izrađujemo proizvode i rešenja koja pomažu našim kupcima da uštede prirodne resurse i smanje uticaj na klimu. Preuzimamo aktivnu ulogu u društvu oko nas. Grundfos je društveno odgovorna kompanija. Mi vodimo računa o našim ljudima - i o onima sa posebnim potrebama.

Otvorenost i pouzdanost

U Grundfosu mi radimo ono što kažemo, i kažemo ono što radimo. Naša komunikacija je otvorena i iskrena između nas i sa svetom oko nas. Mi otvoreno iznosimo činjenice - čak i kad nisu prijatne.

Fokus na ljudima

Grundfos su naši ljudi. Mi razvijamo pojedinca. Svako u Grundfosu ima strast i potencijal. Svako ima mogućnost da utiče. Svako se mora osećati poštovano i cenjeno.

Nezavisnost

Glavni akcionar Grundfosa - sada i ubuduće - je Poul Due Jensen fondacija. Profit je sredstvo rasta - ne cilj sam po sebi. Mi u svakom trenutku pružamo zdravu finansijsku osnovu.

Partnerstvo

Grundfos stvara vrednosti kroz bliske odnose sa kupcima, dobavljačima i drugim interesnim grupama. Mi smo globalna kompanija koja se izgrađuje na lokalnom poduzetništvu. Mi verujemo da raznolikost podstiče inovaciju i razvoj.

Neumorna ambicija

U Grundfosu nikada ne prestajemo da postavljamo nove izazove ispred sebe kako bi brže došli do boljih rešenja. Ponosni smo na pružanje vrhunskog kvaliteta u svemu što radimo. Pokazujemo liderstvo i uvodimo novine u budućnost.

Pomeranje limita zajedno sa našim kupcima

Zajedno postižemo više. Bilo da je u pitanju sprovođenje vode do najmanjih sela ili najviših oblakodera, obrada ili ponovna upotreba vode, efikasno grejanje ili hlađenje domova i kancelarija ili pružanje pouzdanog toka vode. Zajedničke ambicije nas guraju da neprestano izazivamo ono što je moguće u potrazi za neprevaziđenom pouzdanošću, smanjenom otisku i povećanom učinku.

Upoznajte Grundfos

Pročitali ste ono za šta se zalažemo, sada imate priliku da nas bolje upoznate. Otkrijte ko smo, upoznajte ljude sa kojima radimo i saznajte zašto je inovacija srce i duša kompanije Grundfos.