Case

Injustering löser problem med golvvärmesystem

Injustering löser problem med golvvärmesystem

Cirkulationspumpen ALPHA3 från Grundfos löser oftast problemet när bostadsägarna klagar över dålig värmefördelning i rum med
golvvärmesystem. Noggrann injustering skapar jämn temperatur, tidsvinster för installatören samt energibesparingar och lägre hantverkskostnader för bostadsägaren. Injusteringen går dessutom ganska enkelt, som ett försök på VVS-firman VAGNS VVS visar.

Injustering. Det är ett omtvistat ämne bland installatörer. Ska det vara nödvändigt? Och det är ju dessutom besvärligt. Det är argument som Helle Lund från Grundfos ofta stöter på när hon talar gott om ALPHA3-injustering med hjälp av appar på en mobiltelefon.

Inte heller VVS-installatören Karsten Nielsen från Vagns VVS var helt övertygad om att injustering var värt mödan, när en gammal Grundfos-pump skulle bytas ut mot en ALPHA3 i ett försök att optimera ett mindre väl fungerande golvvärmesystem i ett enfamiljshus i Nakskov.

Men han lät sig ändå övertalas att delta i försöket.

Injustering utan papper
”Det är ju ofta lite krångligt att justera in gamla golvvärmesystem”, säger Karsten. ”Rummen måste mätas och vi måste beräkna lämpliga längder för golvvärmeslingorna i varje rum, vilket beror på om ett 16 mm-rör eller ett 20 mm-rör bör användas. Och så måste vi registrera alla värden i ett diagram på ett papper, så att vi får en beräkning att utgå från vid injusteringen.”

Försöket gick ut på att visa om injusteringen förenklades utan papper.

Det var dessutom första gången som Karsten monterade en ALPHA3-cirkulationspump, och det gick mycket enkelt, konstaterade han. Nästa steg var att ladda ner apparna till den iPad som Karsten använde vid försöket. GO Remote-appen används för att konfigurera
och övervaka pumpen trådlöst, medan GO Balance-appen används för att utföra själva injusteringen. Båda apparna kan enkelt installeras på en smartphone.

Därefter var Karsten redo att börja med injusteringen.

”Golvvärmesystemet i den gamla villan bestod av sex golvvärmeslingor, och när jag hade mätt rummen och matat in arealerna i appen, kunde jag utföra återstoden av arbetet vid skåpet med fördelarrören. Det var faktiskt ganska enkelt”, blev Kartens omdöme.
”Injusteringsmetoden i appen är intuitiv och tydlig. Vid minsta tveksamhet läste jag bara anvisningen vid de olika stegen i processen. Att justera in alla golvvärmeslingorna tog mig bara lite drygt en timme.”

Inte bara för golvvärme
Karsten har insett vilka fördelar appen ger – för injustering av golvvärmesystem, men även för andra system med låga temperaturer, exempelvis jordvärmesystem.

Men Helle påpekar att ALPHA3 och de två apparna med fördel kan användas för alla indirekta fjärrvärmesystem och tvårörs radiatorsystem i en- och tvåfamiljshus.

”När radiatorsystemen ska justeras in gör man det vid de olika radiatorventilerna, och även då vägleds installatören genom processen steg för steg.” Med GO Balance-appen registreras och lagras all injusteringsdokumentation i en rapport som kan sparas i en PDF-fil. Rapporten kan man skicka till bostadsägaren, som kan använda den som utgångspunkt för energiförbättrande åtgärder.

”För oss som installatörer ser jag goda möjligheter att öka omsättningen med den här typen av uppgifter, samtidigt som vi ger bostadsägaren tillgång till dokumentation som styrker investeringen”, säger Karsten.

Och på tal om investering så har denna enkla lilla övningen också övertygat Karsten om att ALPHA3 är rätt alternativ. ”Prisskillnaden mellan en ny ALPHA2 och en ALPHA3 är så liten, så det lönar sig snabbt.”

Och ja: vid nästa injustering tänker han använda GO Balance-appen igen.