Case

Kambodjans vattenverk gör 15% energi- och vattenbesparingar

Vi har sänkt priset för att producera vatten avsevärt och fått högre vinst, och vi kan erbjuda konstant vattenförsörjning, vilket gör våra kunder nöjda.
Mr. Sila, Teknisk chef, Takéo Safe Water Supply Co.

I den kambodjanska provinsen Takéo gjorde vattenförsörjningsföretaget vad de kunde med den teknik det hade för att leverera dricksvatten till den lilla staden Doun Kaev och de omgivande 45 byarna med cirka 44 000 människor. Takéo Safe Water Supply Company, som grundades 1995, har vuxit år efter år. Idag når nätverket cirka 140 kilometer.

Med en försörjning från sjön Roka Khnong använde anläggningen äldre modeller av pumpar från Italien eller Kina för att distribuera behandlat vatten till nätverket, säger chef Sok Por. "Dessa pumpar kontrollerades endast med hjälp av tryckmätaren", säger han. "Produktionsteamet, som var i beredskap, skulle kontrollera och mäta utifrån denna mätare."

Allt gjordes manuellt. Med hjälp av en kombination av tryckmätare och en daglig tabell för vattenanvändning, skulle teamet lägga till eller subtrahera pumpar från nätverket under varje daglig cykel. "Om trycket steg och överskred fyra bar, var vi tvungna att minska en pump för att stabilisera trycket för att förhindra att vattenledningarna sprängdes. Teamet som var i beredskap måste kontrollera det regelbundet. "

Trots deras bästa ansträngningar överskattade teamet ibland det tryck som behövdes, vilket resulterade i rörskador, vattenförluster (NRW) och bortfall av energi, tillägger han. Takéo Safe Water Supply upplevde en hög NRW på uppskattningsvis 26%, höga kostnader för pumpens reservdelar för utbyte och även: olyckliga kunder i byarna längst bort från anläggningen.

Mr. Sila, Teknisk chef, på Takéo Safe Water Supply Co. berättar att hans företag sparar upp till 20% på energi och 13% på vattenförluster efter att ha installerat Grundfos systemet. "Vi har sänkt priset för att producera vatten avsevärt och fått högre vinst,” berättar han vidare.

Byar utan vatten

Till exempel ligger byn Prek Pha-Aov cirka 10 km från anläggningen. Tidigare hade man tillgång till vatten från kranarna här bara några timmar om dagen, vilket gjorde det svårt för både invånare och lokala företag.

"Tidigare när det inte fanns tillgång till vatten, var det mycket svårt för mig", säger Nab Orn, en av de lokala invånarna. "Jag ville använda vattnet, men det fanns inget vatten. Inget. "

Hon säger att hon ibland betalade för att få vatten levererat till familjens hus eller så köpte hon vatten av andra bybor. "Jag har spenderat mycket pengar på vatten", säger hon.

Nab Orn, en boende i Prek Pha-Aov, berättar att hennes by brukade endast ha kranvatten under några timmar per dag. Hon behövde betala extra för att vatten skulle levereras. "Jag spenderade mycket pengar på vatten."

Lösningen

Takéo Safe Water Supply arbetade tillsammans med Grundfos för att implementera en väl testad teknik - Demand Driven Distribution (DDD) - med en ny finansieringsmodell som kallas ”Prestationsbaserat kontrakt”.

Inför implementeringen av DDD-lösningen utförde Grundfos först en granskning av Takéo-anläggningens pumpsystem, inklusive huvuddata såsom tryck, flöde och energiförbrukning, säger Aloysius Chan, chef för Grundfos Water Utility i Sydasien. "Dessa data ger faktiskt en mycket nära indikering av mängden ej debiterbart vatten samt energiförbrukningen - vilket är de två viktigaste parametrarna när vi tittar på vatten- och energibesparingar."

Mr. Sok Por, chef över vattenverket, berättar att han inte förväntade sig att den nya Demand-Driven Distribution systemet från Grundfos skulle justera kapaciteten av sig själv. "Den har bevisligen överträffat förväntingarna, och producerar enligt behoven. Det är helt och hållet motsatsen mot vad jag trodde". berättar han.

Baserat på granskningens resultat installerade Grundfos ett DDD-system, inklusive högeffektiva pumpar för vattendistribution, manöverpaneler och tryckgivare. Grundfos installerade sensorerna vid kritiska punkter i nätverket. I detta fall en av dem i byn Prek Pha-Aov. Sensorn mäter tryck och flöde baserat på lokal vattenförbrukning och skickar tillbaka denna information till manöverpanelen vid vattenverket. Med tiden lär sig systemet förutspå byns förbrukningsmönster från timme till timme. Den justerar det totala systemtrycket - eller slår på eller stänger av pumparna för att kompensera - enligt Chan.

För stationsarbetarna var det till en början svårt att tro att systemet faktiskt skulle kunna fungera automatiskt. Efter åratal med manuella justeringar och gissningar var det svårt att lita på systemet till en början.

"Innan jag installerade det var jag rädd att vattenledningen skulle spräcka", säger Sok Por. "Om pumpen som levererar vatten på natten har högt tryck, men färre kunder använder den, förväntade jag mig inte att den skulle reducera trycket själv. Jag förväntade mig verkligen inte så mycket. Men det har visat sig vara underbart, vilket visar att den kommer att producera efter aktuellt behov. Det är helt motsatsen till vad jag trodde. "

Grundfos NKE pumpar är hjärtat av Demand-Driven Distribution systemet på Takéo Safe vattenverk i Kambodja.

Prestationsbaserat kontrakt

I stället för att betala för hela DDD-systemet i förväg kommer Takéo att betala i årliga utbetalningar, baserat på de besparingar som uppnåts genom uppgraderingen. Således, om systemet beräknas spara X-dollar på mer än fem år i energi och ej debiterbart vatten, godkänner Takéo att betala 50% av detta som betalning till Grundfos för utrustningen, och sedan behåller Takéo resten.

"För prestandabaserade kontrakt behöver vattenanläggningsoperatörerna bara ta fram en mycket minimal summa av investeringar för att få den senaste tekniken vad gäller pumpar", säger Chan. "För det andra kan de motivera prestandan när det kommer till antal." Systemet samlar in digitala data i realtid, vilket möjliggör övervakning från dag till dag: Kan man hålla ett stabilt tryck vid de kritiska punkterna? Fungerar pumparna på bästa möjliga sätt?

"Det kvantifierbara, mätbarheten, saknas i många behandlingsanläggningar, men finns det kan man kvantifiera och motivera pumparnas prestanda", säger Chan. "De kan motivera flödet, de kan motivera energiförbrukningen, de kan till och med motivera pumparnas tryck. Och de kommer att se en komplett trend under en tid. "

Em Eang, Huvudchef av Supply Network på Takéo Safe Water Supply, inspekterar den fjärrstyrda sensorn på en av de kritiska punkterna på vattenverkets nätverk - i Prek Pha-Aov byn, 10 km från stationen. Sensorn samlar dagligen uppgifter om vattenförbrukning och skickar tillbaka den till den centrala styrenheten för automatisk justering av systemets belastningsprofil.

Resultatet

De byar som omger vattenverket har nu vatten dygnet runt. Invånarna behöver inte längre köpa extra vatten. De behöver bara öppna kranen.

"Nu har vi vatten och jag och min familj har det bra", säger Nab Orn. ”Om vi behöver använda vattnet för kokning eller till matlagning är det inte lika omständigt som tidigare. Vi kan plantera allt i huset - även under sommarsäsongen. Vissa bybor vill också driva eget företag som säljer Kuy Teav (soppa) eller kaffe. Nu har de tillräckligt med vatten att använda. ”

För vattenanläggningen har systemet inneburit besparingar på många områden - och ett nytt sätt att arbeta.

Efter ett år har anläggningen uppnått följande: 20% besparing av energianvändningen, 13% reducering av ej debiterbart vatten till följd av läckage och en minskning med 29% i rörbrott.

"Jag är mycket nöjd med installationen av detta nya system", säger Sok Por. ”För det första sparar vi på elen. För det andra sparar vi på råvarorna - de kemiska ämnena som behövs för behandling. Slutligen minskar vi förlusterna. Vi levererar vattnet baserat på det tryck som krävs från kunderna. Systemet ger det flöde som behövs. Det är helt annorlunda än tidigare. "

Karthik Balasubramaniam (vänster) inspekterar CU 354 kontrollenheten – hjärtat av “DDD” systemet, med Em Eang, Huvudchef av Supply Network på Takéo Safe Water Supply.

Dessutom har DDD-systemet gjort det möjligt för anläggningen att ”avsevärt” minska sin personalstyrka, säger han, eftersom hans anställda inte längre behöver övervaka pumparna dygnet runt.

Anläggningens tekniska chef, Mr. Sila säger: ”Vi växlade till en ny teknik så att vi kunde gå med vinst. Den vinst vi förlorade på el, kemikalier, rörbrott eller vattenläckage från rör. Vi sparade mycket efter vi installerat den nya tekniken. "

Mr. Sila tillägger: "Priset för att producera vatten har blivit mycket billigare och vi har gått med större vinst och vi kan tillhandahålla en konstant vattenförsörjning, vilket gör våra kunder glada."

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.