Case

Hur ett belgiskt sjukhus kan växa med 40 % utan ökad energianvändning

Sjukhuset växer med 40 %, men vår energianvändning måste förbli densamma. Högeffektiva pumpar hjälper O att nå vårt mål.
Jimmy Van Moer, energiteknikchef, universitetssjukhuset Bryssel

Under 2012 gjorde universitetssjukhuset i Bryssel upp en plan för att bli en av de mest hållbara vårdinrättningarna i Belgien.

Sjukhuset skulle växa med 40 % under det kommande årtiondet, men man skulle inte låta energiförbrukningen öka.

”Vi utarbetade en energipolitisk plan och vi kom överens om att 2022 när utbyggnaden var klar skulle vi inte förbruka mer energi än 2012”, säger Jimmy Van Moer, Brussels energiteknikchef. ”Vi måste spara energi. Och pengar. Energiekonomi är ett sätt att stödja sjukhusets ekonomi.”

När sjukhusets befintliga värmesystem granskades hittade Van Moers team flera föråldrade pumpar. Grundfos energikonsult Dirk Raes utförde en Energy Check på sjukhusets alla pumpar och pumpsystem. Raes presenterade en ersättningsplan för 217 pumpar, och beräknade energibesparingspotentialen och avkastning på investeringar för nya pumpar.

Planen uppskattade besparingar på mer än 643 000 kWh per år om sjukhuset gjorde de föreslagna ersättningarna. Den siffran motsvarar cirka 65 000 euro och 140 ton koldioxid per år.

”Att se siffrorna gav oss en tydlig motivering till att genomföra projektet”, säger Jimmy Van Moer. ”Vi kommer att tjäna tillbaka alla pengar som spenderas på pumpar på fyra år. Vissa pumpar förbrukar upp till 80 % mindre än sina föregångare.”

Van Moers team på sjukhuset installerade alla 217 pumparna, plus ytterligare 100 nya Grundfos-pumpar i det nya pannrummet.

Universitetssjukhuset i Bryssel kommer att spara uppskattningsvis 65 000 euro per år i energi genom att ersätta mer än 200 omoderna pumpar med nyare modeller. "Vi kommer att tjäna tillbaka alla pengar som spenderas på pumpar på fyra år", säger sjukhusets energiteknikchef Jimmy Van Moer. "En del av pumparna förbrukar upp till 80% mindre än sina föregångare."

Det måste bara fungera

”Vi valde Grundfos först och främst på grund av servicen”, säger Jimmy Van Moer. ”Vi är ett sjukhus. Vi måste ta hand om våra patienter dygnet runt. Vi kan inte äventyra deras säkerhet. Det är viktigt att åtgärda fel snabbt. Vi kan alltid ringa vår personliga kontakt på Grundfos, Dirk. Han hittar en lösning. Det är väldigt viktigt för ett sjukhus.”

Van Moer tillägger att pumpbytet gav även andra fördelar – till exempel för fastighetsautomationssystemet.

”Styrning och underhåll är mycket effektivare än tidigare”, säger han. ”Alla pumpar är anslutna till systemet, så vi kan styra och övervaka vad som nu är mer än 250 pumpar.”

Sammantaget har de nya pumparna hjälpt sjukhuset att ta sitt första steg mot sitt mål för 2022.

”Som ett universitetssjukhus är det viktigt att bidra till hållbarheten”, säger Van Moer. ”Vi borde vara ett föredöme för hur man driver en byggnad på ett hållbart sätt. Pumpar är verkligen en del av det.”

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.