Case

Pumpportar ger nytt flöde till Fuzhous floder, vilket vitaliserar livet i stadens centrum

Grundfos bidrar med sina kärnprodukter och sin kompetens till detta projekt i Fuzhou. Den tekniska standarden, driftsäkerheten och hållbarheten hos dessa produkter har fått ett erkännande från både vårt företag och kommunen.
Song Zhiguo, VD, Fuzhou Water Environment Project, Beijing Enterprises Water Group

Fuzhou i Kina har haft problem med svart och illaluktande vatten i sina floder och kanaler under några decennier. En serie Grundfos pumpportar gav liv och rörelse till vattnet. Dessa löser problemet med svart och illaluktande vatten och skapar en bättre levnadsmiljö längs de befolkade floderna.

Situationen

Fuzhou, en stad med mer än 7 miljoner invånare i sydöstra Kinas Fujian-provins, korsas av floder och kanaler. Under många år var några av dessa floder i städerna stillastående, svarta och illaluktande. Kombinationen av mycket befolkade flodstränder, smutsigt vatten som flödar in i staden och bristande flöde och rörelse av vattnet skapade problemet.

"Tidigare var floden mycket förorenad", säger en av de bosatta, Ying Qi. "Det stank när du gick bredvid floden."

En annan invånare, 90-åriga Jiang Shouxiang, säger: ”Tidigare var det nedsmutsat och slitet här. Det var som ett mycket litet och stinkigt avloppsdike.

Lokalbefolkningen Chen Danghui och Li Yuyin berättar om hur omgivningen vid floden har förvandlats och blivit "väldigt fin" sedan pumpporten blev installerad i närheten.

Fuzhou-folks erfarenhet skiljer sig inte från den i andra städer i södra Kina, enligt Song Zhiguo från Beijing Enterprises Water Group. Han är också General Manager för Fuzhou Water Environment Project. "Vattensystemet i Fuzhou är typiskt för städer i södra Kina, där människor gillar att bo vid vattnet", säger Song Zhiguo. "Hantering av svartvattnet i flodkanaler i staden är ett hett ämne just nu i Kina."

Man visste att man behövde skapa cirkulation och rörelse i vattnet, men på grund av bristande utrymme runt floderna var traditionella pumpstationer och tillhörande reservoarer inte möjliga.

Lösningen

För att få floderna att strömma igen arbetade Beijing Enterprises Water Group och lokala Fuzhou-tjänstemän tillsammans med Grundfos för att installera en serie pumpportar, integrerade pumpar, sensorer och styrenheter längst med floderna som passade in i det omgivande landskapet.

Grundfos pumpportar i Fuzhou, China.

”Traditionella slussportar drivs inte med el. De kan bara fungera som slussliknande ramper mitt i flodkanalerna, förklarar Chen Jiaxing, teknisk chef för Fujian Fuyuanxing Electromechanical Equipment Company, som driver pumpportarna. "Vad vi gjorde var att installera pumpar vid slussportarna. Så samtidigt som de fungerar som ett sluss, flyttar pumparna vattnet framåt, vilket ger ett fint flöde. När vattnet är i rörelse blir det inte svart och illaluktande. "

Song Zhiguo tillägger "För vattenhanteringen överlag uppnår de integrerade pumpportarna en jämn fördelning av vattenresurserna och säkerställer ett kontinuerligt vattenflöde."

En lokal dansgrupp övar varje morgon vid en av pumpportarna i Fuzhou.

Resultatet

"Nu har vi kunnat rena vattnet och skapa ett flöde", säger Song Zhiguo. ”Grundfos bidrar med sina kärnprodukter och sin kompetens till detta projekt i Fuzhou. Den tekniska standarden, driftsäkerheten och hållbarheten hos dessa produkter har fått ett erkännande från både vårt företag och kommunen. "

Han säger att pumpportarna inte bara flyttar vattnet utan de har även en vacker design, vilket gör det enkelt att integrera dem i parker. Vissa fungerar till och med som mötes- och rekreationsområden för de boende.

”Nu kan invånarna gå och bo längs floden”, tillägger han. "De är mycket nöjda med att vi har tagit tag i detta problem på allvar och renat deras floder så det har blivit en bättre boendemiljö."
Lokalbefolkningen håller med. "Området runt floderna har fått nytt liv. Det är inte längre dött och illaluktande vatten, säger Hehua, en pensionerad invånare som tidigare var ordförande i sitt samhälle.

Invånarna är mycket nöjda med att vi har levererat rent vatten till deras hem
Song Zhiguo, VD, Fuzhou Water Environment Project, Beijing Enterprises Water Group

Hennes granne, Chen Xuezhu, säger ”Vi är mycket glada och tacksamma. Vi kommer hit och övar varje dag ”, och hänvisar till den grupp kvinnor som utövar dansrutiner vid en av grannens pumpportar.

Jiang Shouxian tillägger: ”Efter omvandlingen är floden väldigt trevlig. Mycket trevligt. Jag är 90 år, så jag har sett allt. Det är ett bra ställe. Jag är väldigt glad och tacksam. Det är därför jag kan leva så länge. "

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.