Fall

Uppgradering av pumpbeståndet för en växande stad gav hög effektivitet - samt flera överraskande fördelar

Effektiva och tysta pumpar är bra för vår arbetsmiljö.
Liu Zhiwei, Chef för teknik och utrustning, Qujiang Water Supply Management

I en kuperad och bergig region i Qujiang, Kina, där vattenförsörjningen traditionellt har tagit gravitationen till hjälp, erbjöd urbaniseringen en ny utmaning.

"När detta vattenverk byggdes 1990 fokuserade vi på energibesparing och hög effektivitet", säger Liu Zhiwei, chef för teknik och utrustning, Qujiang Water Supply Management, Shaoguan, i Guangdong-provinsen. "Men Kina har haft en snabb stadsutveckling under senare år. Här byggs hela tiden nya byggnader. Och med en förbättrad levnadsstandard har hushållens vattenförbrukning också ökat. "

Anläggningen ligger på en sluttning, 60 meter över staden, så att behandlat vatten kan rinna ned till stadens centrum. ”Vår gamla modell där vi för flödet tagit hjälp av gravitationen uppfyller inte längre behoven för stadsutveckling”, säger Liu Zhiwei. "Vi kan inte möta det inhemska vattenbehovet längre."

Anläggningen bygger därmed en utbyggnad på 60 000 kvadratmeter av vattenverket som nästan fördubblar kapaciteten. Dessutom tillägger han, "för att aktivt bemöta det nationella kravet på energibesparing och reducering av utsläpp och gradvis avveckla föråldrad och högenergikrävande utrustning", bjöd de in tekniker och ingenjörer från Grundfos i Shanghai för att utföra en systematisk " Pump Audit" för anläggningens tryckstegringspumpstationer.

Det resulterade i att de bestämde sig för att renovera pumpstationerna i Shiliuye och Shaoye.

Liu Zhiwei säger att företagets fokus var på effektiviteten. Det var först efter renoveringen som hans team insåg att de nyare pumparna skulle ge ytterligare fördelar: brusreducering.

Det som började som ett projekt för att förbättra pumpens effektivitet gav andra fördelar – så som gladare anställda pga tystare pumpar, samt fördelar för det omgivande samhället som stabil vattenförsörjning och högkvalitativt liv, Liu Zhiwei, Chef för teknik och utrustning på Qujiang water company, vid Shaoye Booster Pumpstationen i Shaoguan, China.

Grundfos Pump Audit avslöjade att särskilt pumprummet i Shiliuye hade ett konstruktionsproblem, där det hydrauliska trycket var för högt. Motorerna var överbelastade större delen av tiden, vilket slösade bort värdeful energi, och riskerade dessutom att systmets drift skulle haverera.

"Och pumparna i Shaoye-stationen hade gått i 20 år", säger han. "De hade problem med avseende på säkerhet och driftsäkerhet. Lagren måste bytas regelbundet. Styrskåpet använde en gammalmodig transformator för att starta pumparna. Och det var problem med oljud i båda stationerna. "

“Under hela detta projekt, har jag lärt mig att inte bara sträva efter ekonomiska fördelar. Jag har också lärt mig om humanistiska problem och arbetsmiljö,” berättar Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.

I själva verket, tillägger han, hade ljudet i pumprummen uppmätts till 97-112 decibel (dB). Enligt Världshälsoorganisationen ligger det genomsnittliga tröskelvärdet för mänsklig smärta på 100 dB och åtta timmars exponering i sådana ljudnivåer kan orsaka allvarliga skador. En del av det oljudsrelaterade problemet hänfördes till en vertikal installation av tidigare pumpar, vilket ledde till höga vibrationer.

"Vi ville förbättra miljön för våra arbetare och spara energi", säger Liu Zhiwei.

Qujiang Water Supply Management företaget kunde inte längre tillgodose behoven för stadsutveckling i Shaoguan. De fördubblade sin kapacitet och renoverade två av sina pumpstationer för att lösa problemet.

Lösningen och resultatet

Vattenföretaget Qujiang installerade två LS 75 kW horisontella split case-pumpar från Grundfos vid varje pumpstation.

Efter ett år i Shiliuye och Shaoye uppskattades de nya pumparnas energibesparing till 33% respektive 17%. "Energiförbrukningen vi sparat uppfyller våra uppskattningar i energisparprogrammet", säger Liu Zhiwei och tillägger att besparingarna beror på pumparnas höga verkningsgrad och uppfyller det exakta behovet av vattenförsörjning.

”Från början av renoveringsprocessen var vårt fokus på att bli energieffektiva”, säger han. "Men när vi tog Grundfospumparna i drift upptäckte vi att de även var mycket tystgående. Våra arbetare på plats är mycket nöjda med detta. "

Zhong Jinshou, Avdelningschef vid Qujiang District Water Supply Management, berättar att han njuter av stabiliteten och den tystare driften av den nya Grundfos pumpen.

Idag, när pumparna är i drift, är ljudnivån 85 dB, den säkra nivån för långvarigt buller.

"Effektiva och tystgående pumpar är bra för vår arbetsmiljö", säger han. "På grund av nya stabila och driftsäkra pumpar har vi också ökat garantifrekvensen för vattenförsörjningen. Detta är en stor hjälp för våra medborgare. "

Liu Zhiwei säger att Grundfos Pump Audit inte bara hjälpte honom att få upp ögonen när det kommer till ny teknik. ”Under hela projektet har jag lärt mig att inte bara vara driven av ekonomiska fördelar. Jag har också lärt mig mycket om humanistiska problem och arbetsmiljö. I min kommande ledarroll måste jag också beakta dessa aspekter. "

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.