Case

Läskedryckestillverkaren sänker energikostnader med 45%

En energibesiktning på anläggningen ledde till en lösning som ökade systemprestandan med 70 procent för den ledande brittiska läsktillverkaren Britvic och sänkte energikostnaderna med 45 %. Britvic sparar uppskattningsvis 69 500 EUR årligen och uppnår ROI på mindre än två år.

Vi har inte bara sett en omedelbart förbättrad vattenförsörjning med stabilt och konstant tryck, men vi har dessutom kunnat övervaka och justera flödena, vilket möjliggör kontinuerliga förbättringar av våra processer.

- Calvin Winch, tekniker, driftutveckling GB och I, Britvic Soft Drinks Ltd

Situationen

När Britvic behövde uppgradera vattenförsörjningen vid sin fabrik i Rugby i Storbritannien, behövdes en lösning som skulle leverera rätt, varierande mängder vatten vid rätt tryck och även minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen. Dessutom krävde Britvic fjärråtkomst till systemet, och den nya lösningen måste komma förmonterad i en container för att minimera produktionsstörningar.Lösningen

Britvic kontaktade Grundfos, och snart hittade man en lösning. Först genomförde Grundfos energioptimeringsexperter en energibesiktning på Britvic-anläggningen för att identifiera möjligheter att förbättra energieffektiviteten. Grundfos konstruerade och byggde sedan en containermonterad lösning som omfattar ett tryckstegringssystem med 5 Grundfos CR XL 22 kW flerstegspumpar förutom ett doserings- och desinfektionssystem för vattentankarna och en fullständig, SCADA-kompatibel PLC-kontroll med fjärråtkomstfunktioner.

CR XL-pumparna levererar ett flöde på 290 m3/h vid ett reducerat tryck på 2,5 bar. De inbyggda frekvensomformarna styr kontinuerligt pumphastigheten och kör varje pump så effektivt som möjligt. Det helautomatiska systemet säkerställer att det aktuella produktionsbehovet alltid tillgodoses med lägsta möjliga energiförbrukning.

Lösningen testades på Grundfos-fabriken innan den monterades i en container och skickades till Rugby i Sunderland där en kran lyfte den på plats på några timmar. Britvic hade ett nära samarbete med Grundfos för att minska riskerna och underlätta ett exakt byte.

 

Resultatet

Med den skräddarsydda Grundfos-lösningen har Britvic uppfyllt alla sina mål: Vattenflödet har ökat med 70 procent och energikostnaderna har minskat med 45 procent. Energibesparingarna uppgår till 69 500 EUR per år, och som ett resultat kommer Britvics att nå ROI på mindre än två år. Det nära samarbetet mellan Britvic och Grundfos säkerställde att ingen produktionstid gick förlorad under projektet.

Det effektiva pumpsystemet hjälper Britvic att nå sina energimål och är dessutom redo för framtida tillväxt eftersom det kan leverera flöden på mer än 400m3/h. Britvic överväger att replikera lösningen på andra anläggningar i Storbritannien och på Irland.

”Det tryckstegringssystem som Grundfos levererat till Britvic har visat sig vara en stor framgång även på den korta tid det har varit i drift”, säger teknikern Calvin Winch på Britvic. ”Vi fick omgående en förbättrad vattenförsörjning med stabilt och jämnt tryck, men vi har dessutom kunnat övervaka och justera flödena vilket möjliggör kontinuerliga förbättringar av våra processer. Samarbetet med Grundfos-teamet gick så bra som vi någonsin kunnat önska, och att ingen produktionstid gick förlorad är en heder för alla inblandade. Bra gjort!”

Nytt system

 • Grundfos tryckstegringssystem med 5 CR XL 22 kW flerstegspumpar
 • Grundfos doserings- och desinfektionssystem för förvaringstankar
 • PLC-kontroll med SCADA-integration och fjärråtkomst

Viktiga funktioner

 • Flöde på 290 m3/h vid reducerat tryck på 2,5 bar under helautomatisk styrning
 • Reglerade pumpar med variabel frekvens som kan anpassas till vattenbehovet
 • Självrengörande system utan avbrott i produktionen
 • Fjärrövervakning och datatrender
 • Utformat med tillväxt i åtanke: klarar flöden över 400 m3/h
 • Containerlösning installerades på några timmar

 

Viktiga fördelar

 • Energikostnader minskade med 45 procent
 • Kostnadsbesparingar på cirka 69 500 EUR per år på energi
 • ROI på mindre än två år
 • Ingen produktionstid förlorad vid bytet
 • Lokal, brittisk teknik- och produktionskapacitet

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.