Case

Vattenåtervinning förvandlar spillvatten till en resurs vid en ytbehandlingsanläggning

Vi hämtar vårt vatten från marken, precis som vem som helst i stan. Om vi kan återvinna detta istället för att ta in nytt vatten, sparar vi vatten i samhället.
Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director på Grundfos i Danmark

Situationen

I en av Grundfos fabriker i Bjerringbro, Danmark, sker något nästan magiskt.

Med hjälp av gaffeltruckar och pallar hänger de anställda glänsande metalldelar på stativ. De hängande pumpdelarna, motorfästen, flänsar och andra komponenter flyttas sedan in i en jättemaskin som doppar dem i tur och ordning i en serie kemikalier eller vattenbad för ytbehandling och sköljning. De fortsätter till ytterligare ett bad där komponenterna elektroforesbehandlas. Detta kallas katodisk elektroforesbahandling (CED) eller katafores. Processen skyddar föremålen mot rost och ger dem en fin yta. Därifrån går de in i en varmluftstork och lämnar sedan systemet får att gå tillbaka till fabriken. Arbetarna tar sedan av dem från hakarna och lastar dem i pallar som ska transporteras till andra delar av fabriken.

Vattenbaden använder cirka 5 000 kubikmeter (m3) vatten för att skölja nästan 8 miljoner komponenter per år. "Detta är den process i Bjerringbro-fabriken som förbrukar mest vatten", säger Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director vid Grundfos i Danmark.

"CED-processen påverkar miljön och det berör oss mycket. Grundfos har en hållbarhetsagenda som syftar till att minska sin vattenanvändning med 50% fram till år 2025.

”Grundfos ligger i Bjerringbro, en stad med cirka 8 000 invånare i den danska provinsen. "Vi hämtar vårt vatten från marken, precis som vem som helst i stan. Vi använder samma vattenkälla som alla andra i Bjerringbro använder när de duschar eller dricker vatten hemma. Om vi kan återvinna detta CED-vatten istället för att ta in nytt vatten, sparar vi vatten i samhället åt de människor som bor här. "

Nygjutna komponenter kommer snart tas genom Grundfos CED ytbehandlingssystem.

Lösningen

Tidigare skickade Grundfos sitt smutsiga CED-processvatten till ett förbehandlingscenter i fabriken. Här genomgick vattnet en grundläggande filtrering och förbehandling innan det skickades vidare till stadens egna kommunala avloppsreningsverk.

Det var här Grundfos såg potentialen att bygga ett fullständigt system för behandling och återvinning av spillvatten för CED-sköljvatten.

"Vi satte ihop ett specialistteam med kunskap om produkter, miljöfrågor, kemi och produktionsprocesser", säger Anders. "Tillsammans byggde de detta system och gjorde det möjligt med hjälp av den senaste tekniken inom vatten- och spillvattenbehandling."

CED-anläggningen är i princip ett system som skickar vattnet genom ett 3-filtreringssystem och sedan vidare till en Grundfos BM-enhet för omvänd osmos. Slutligen returneras det renade vattnet till CED-tankarna i fabriken.

Rader av nyligen gjutna komponenter kommer upp från det första sköljbadet i CED ytbehandlingssystemet vid Grundfos fabrik i Bjerringbro.

En sluten vattenkrets

Anläggningen behandlar 5 000 m3 vatten om året - samma mängd som används av 100 danska hushåll årligen, eller vad som kan fylla två pooler av olympisk storlek. Den återvinner 80% av processvattnet tillbaka till behandlingsbaden, eftersom de återstående 20% antingen är fasta partiklar eller används för att spola rent filtren. Under det första året har denna slutna vattenkrets endast körts med halva kapaciteten, men så småningom kommer den att behandla 10,000 m3 vatten per år.

Anders Lund Hansen säger att motivationen för att bygga detta system inte var av ekonomiska skäl. "Poängen var inte att göra en bra affär", säger han. "Det var inte det som var den drivande kraften. Motivationen var hållbarhet - ambitionen att minska vattenförbrukningen.

Vi valde att återvinna vattnet på fabriken i Bjerringbro för att visa vad som kan göras och att du kan göra skillnad även om du har en liten eller medelstor produktionsenhet.
Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Hälsa och Säkerhet

"Det hjälper också Grundfos att förstå hur våra produkter bidrar till en hållbar agenda. Du kan se detta som ett litet laboratorium. Ett forskningscenter där vi kan få ut mycket kunskap från våra produkter. Hur kan de bidra ytterligare till dagordningen för vatten och energi?

Detta system behandlar spillvattnet från Grundfos CED ytbehandlingssystem med en rad olika filter och omvänd osmos. Det skickar därefter tillbaka det rena vattnet till CED enheten för återanvändning.

Spillvatten som en resurs

Företagets Senior Director för koncernens miljö, hälsa och säkerhet, Karen Touborg, säger att Grundfos generellt inte använder så mycket vatten jämfört med andra typer av industrier. "Men som alla andra industrianläggningar lämnar Grundfos verksamhet ett miljömässigt fotavtryck. Vi valde att återvinna vattnet på fabriken i Bjerringbro för att visa vad som kan göras och att du kan göra skillnad även om du har en liten eller medelstor produktionsenhet. "

Karen Touborg tillägger att detta projekt är en del av en större bild i arbetet med dagens miljöutmaningar, som kräver att vi agerar annorlunda med resurser som vatten. ”Vi ser inte använt vatten som spillvatten. Vi ser det som en resurs som kan återanvändas när den behandlats och återföras tillbaka till produktionen.

"Vi har inte avfall och spill, bara resurser."

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.