Kampanj

BuildingConnect – Boka konsultation

Grundfos BuildingConnect övervakar och optimerar driften av pumpar, energimätare, värmeväxlare och ventiler och erbjuder fullständig styrning av ditt kommersiella värmesystem. Den kan också anslutas till Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, vilket ger dig åtkomst till realtidsdata när en komponent kräver din uppmärksamhet.

Boka tid för ett samråd

Vid en konsultation kan du ta reda på mer om andra alternativ för att använda BuildingConnect i din byggnadsportfölj.