Juridiska frågor

Integritetspolicy

Gäller från den 1 juli 2020.

Introduktion och hantering av personuppgifter

Hos Grundfos sätter vi värde på din integritet och vi tar allvarligt på uppgiftsskydd. Vi är fast beslutna att respektera den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679) och annan gällande uppgiftsskyddslagstiftning i de länder där vi är verksamma. I denna integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi kan använda och dela dem, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

För att göra det lätt för dig att läsa och förstå vår policy har vi skapat särskilda rubriker för olika typiska kontakter du kan ha med Grundfos. Du kan falla inom mer än en kategori, till exempel om du är både kund och mottagare av marknadsföringsmaterial, och i så fall gäller redogörelserna i båda kategorierna för dig.

Denna integritetspolicy omfattar inte personuppgifter som rör anställda på Grundfos, arbetssökande som använder vår rekryteringsportal eller andra sammanhang som är föremål för särskild integritetspolicy.

I de flesta fall är Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Danmark, personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Samlas dina personuppgifter in eller behandlas inom ramen för din roll som kund eller mottagare av marknadsföringsmaterial, blir ditt lokala Grundfossäljbolag gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Grundfos Holding A/S. Se vår policy avseende cookies för information om personuppgiftsansvariga för cookies/pixlar på vår webbplats.

Våra kontaktuppgifter återfinns i slutet av denna integritetspolicy.

Dina personuppgifter kan även omfattas av lokal uppgiftsskyddslagstiftning. Vi är mycket angelägna om att säkerställa efterlevnad av lokala krav och ytterligare policy kan vara tillämplig lokalt och i så fall finns den eller de tillgänglig på vår webbplats.

Personuppgifter som samlas in av Grundfos – vad, hur och varför

Webbplatsbesökare 

Om du besöker våra webbplatser samlar vi in personuppgifter från dig. 

Bland de personuppgifter som samlas in finns bland annat:

 • Närmare uppgifter om hur du kommit till våra webbplatser, till exempel om du klickat på en banner eller kommit från en plattform för sociala medier.
 • Närmare uppgifter om plats, som var du för närvarande befinner dig, inställningar för lokal webbplats (som Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us och liknande) etc.
 • Information om användning och interaktion, som din IP-adress (upphackad), närmare uppgifter om din interaktion med våra webbplatser (däribland produktsökningar, besök på sidor, tid som tillbringats på sidor, klickningar, skriftliga indata etc.) prestanda- och diagnostikdata samt statistik, din enhets operativsystem och andra data etc.
 • Information rörande kundsupport, såsom uppgifter som angetts i formulär för självhjälp eller kontakt, loggar för chattsessioner med vår kundsupportpersonal etc.
 • Data rörande enkäter och kundtillfredsställelse, som enkätsvar, återkoppling till Grundfos eller Grundfos anställda etc.

För webbplatsbesökare samlar vi in personuppgifter via interaktion med webbplatserna, exempelvis genom via användning av cookies eller pixlar (se vår policy avseende cookies för närmare information). Slutligen kan vi samla in eller ta emot personuppgifter från tredje part, som plattformar för sociala medier, webbplatser och Grundfos affärspartner eller från allmänt tillgängliga källor.

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra tjänster och för att lära oss mer om våra besökares beteende. Det gör vi genom analys och statistik som baseras på de data vi samlar in. Vidare använder vi dina personuppgifter för interna ändamål inom Grundfos. Bland de huvudsakliga ändamålen finns:

 • förbättra och utveckla Grundfos erbjudanden, bland annat för statistikändamål, och analys av användares behov,
 • hantering av kunders framgångar, det vill säga övervakning, analys, administration och stöd för kundrelationer över hela livscykeln,
 • optimering av vår marknadsföring på grundval av kunskap om beteende och användning,
 • utbildning av Grundfos anställda, exempelvis i kundsupport, IT-utveckling eller försäljning,
 • optimering och utveckling av supporttjänster,
 • åtgärdande av programfel samt tekniskt underhåll,
 • efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag, samt
 • tvistelösning, genomdrivande av avtalade åtaganden, samt fastställande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk.

För att göra ovanstående kombinerar vi och fyller ut de data vi har samlat in eller tagit emot och vi använder profilering och automatiserat beslutsfattande. Se Profilering och automatiserat beslutsfattande nedan. Detta inbegriper exempelvis att dina produktsökningar eller användning av vissa funktioner kan kombineras med data från våra marknadsföringssystem (om du är mottagare av marknadsföring, se Mottagare av marknadsföring) eller med data som rör ditt Grundfoskonto (om du är registrerad användare, se Användare av Grundfos digitala erbjudanden), vilket gör att vi kan personanpassa innehåll för dig eller att data fylls ut med data från tredje part eller AI/maskininlärning.

Grundfos samlar in och lagrar all data som färdas genom Grundfos IT-infrastruktur. Detta inkluderar användarinteraktioner med deras Grundfos-enheter, Grundfos-servrar och -tjänster och/eller alla webbplatser eller tjänster på Internet. Uppgifterna samlas in för att ge utredningsmöjligheter vid cyber- och informationssäkerhetsincidenter. 

För detta ändamål kommer Grundfos att behandla följande datakategorier: 

 • IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Begärans innehåll (specifik webbplats)
 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod
 • Överförd datamängd
 • Webbplats som begär åtkomst
 • Webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

Endast godkända anställda inom Grundfos IS har tillgång till dessa uppgifter. All åtkomst och användning av dessa data loggas och granskas. Dessutom används mänsklig åtkomst till data används endast efter maskinell och automatiserad analys.

Mottagare av marknadsföring

Om du är en mottagare av marknadsföring samlar vi in personuppgifter som vi använder för att ge dig skräddarsydda nyheter, information, evenemang och erbjudanden och därmed ge dig en bättre Grundfosupplevelse.

Bland de personuppgifter som samlas in finns bland annat:

 • Personliga uppgifter, som ditt för- och efternamn, namnteckning, språkinställningar etc.
 • Kontaktuppgifter, som din adress (till arbetet), vilket land/geografisk region du bor i, telefonnummer, e-postadress etc.
 • Information rörande ditt arbete, som din bransch, funktion, arbetsgivare, relationer till andra parter (exempelvis distributörer eller installatörer), intresseområden etc.
 • Information om interaktion med dig, som ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial, hur effektiva marknadsföringsinsatser är (som dina klickningar, öppnanden, kanaler etc.), vilken typ av marknadsföring du föredrar, produktsökningar och -intressen, information om säljbesök, deltagande på evenemang och mässor etc.
 • Närmare uppgifter om deltagande i lojalitets- och belöningsprogram och tävlingar, som närmare uppgifter om hur många poäng du tjänat in och hur, hur du använt dina poäng, belöningar och priser du fått, hur många priser eller lotter du fått i utlottningar, svar i frågetävlingar etc.
 • Aktivitet på relevanta tredje parts plattformar, som aktivitet på sociala medier (i enlighet med ditt samtycke/dina inställningar för sociala medier) och våra affärspartners plattformar.
 • Data rörande enkäter och kundtillfredsställelse, som enkätsvar (andra än anonyma), återkoppling till Grundfos eller Grundfos anställda etc.

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig direktmarknadsföringsmaterial och vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att marknadsföringsmaterial personanpassas efter dina intressen och särskilda omständigheter, enligt vad som utvecklas vidare ovan. Som huvudregel samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du ger oss dina kontaktuppgifter och registrerar dig för att få marknadsföringsmaterial. Vi kanske också samlar in personuppgifter från dig eller din arbetsgivare i din roll som kund (se Kunder) eller från Grundfos erbjudanden (exempelvis produkter, appar eller molntjänster) och Grundfos webbplatser som du använder (se Användare av Grundfos digitala erbjudanden och Webbplatsbesökare). Slutligen kan vi samla in eller ta emot personuppgifter från tredje part, som plattformar för sociala medier, webbplatser och Grundfos affärspartner eller från allmänt tillgängliga källor.

Utöver för att tillhandahålla marknadsföringsmaterial och personanpassa det marknadsföringsmaterial du får, använder vi dina personuppgifter för interna ändamål inom Grundfos, däribland:

 • hantering av kunders framgångar, det vill säga övervakning, analys, administration och stöd för kundrelationer över hela livscykeln,
 • optimering av marknadsföringstjänster, till exempel för att analysera efterfrågan från kunder för att skapa riktad reklam eller tillhandahålla dig information om tjänster/produkter som kompletterar din befintliga portfölj,
 • optimering och utveckling av supporttjänster,
 • utbildning av Grundfos anställda, exempelvis i kundsupport, IT-utveckling eller försäljning,
 • åtgärdande av programfel samt tekniskt underhåll,
 • efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag, exempelvis lagstiftning rörande marknadsföring och uppgiftsskydd, samt
 • tvistelösning, genomdrivande av avtalade åtaganden, samt fastställande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk.

För att göra ovanstående och generellt understödja kundrelationer, kombinerar vi och fyller ut de data vi har samlat in eller tagit emot och vi använder profilering och automatiserat beslutsfattande. Se Profilering och automatiserat beslutsfattande nedan. Detta inbegriper exempelvis att data som lagras i vårt system för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM) kombineras med data från våra marknadsföringssystem (se Kunder), att vi kan kombinera marknadsföringsdata med data rörande användning av produkter och erbjudanden (se Användare av Grundfos digitala erbjudanden), eller att data fylls ut med data från tredje part eller AI/maskininlärning. Vi kan även kombinera data för att säkerställa efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag.

Kunder

Om du är kund hos Grundfos, eller om du arbetar för ett företag som är kund hos Grundfos, samlar vi in personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla dig eller din arbetsgivare bästa möjliga Grundfosupplevelse, och stärker därigenom kundmervärdet.

Bland de personuppgifter som samlas in finns bland annat:

 • Personliga uppgifter, som ditt för- och efternamn, namnteckning, språkinställningar, ljud- och videoinspelningar och foton av dig (i händelse av fjärrsupport) etc.
 • Kontaktuppgifter, som din adress (till arbetet), vilket land/geografisk region du bor i, telefonnummer, e-postadress etc.
 • Information rörande ditt arbete, som din bransch, funktion, arbetsgivare, relationer till andra parter (exempelvis distributörer eller installatörer), intresseområden etc.
 • Säljrelaterad information, i den mån denna innehåller personuppgifter, som e-postkorrespondens, information om säljbesök, deltagande på evenemang och mässor, deltagande på webbseminarier, order som väntar eller aktiva abonnemang, inköps-/beställningshistorik, abonnemangshistorik, offerthistorik, leveransadresser, rabatter och stimulansmedel etc.
 • Information om produktanvändning och -status, i den mån denna innehåller personuppgifter, som installerad bas, installationsdatum, garantistatus, förlängda garantier, reparations- och serviceinformation, inklusive underhållsstatus och servicebesök etc.
 • Product usage and product status information, i den mån denna innehåller personuppgifter och kan knytas till dig som kund, som vattenflöde och -tryck, utflöde av vatten och avloppsvatten, effektförbrukning, temperatur, andra data om användning, felrapporter, underhållsstatus, väntande servicebesök, användningsloggar etc.
 • Användning av appar, erbjudanden och webbplats, i den mån sådan kan knytas till dig som kund, som din interaktion med funktioner i olika appar eller tjänster (däribland användning av funktioner, produktsökningar, sidbesök, tid som tillbringats på sidor, klickningar och tryckningar som gjorts, skriftliga bidrag, användningshistorik etc.), produkters anslutning, data om aktivitetsgrad (inaktivitet) inom ramen för erbjudandet, händelseloggar, rapporter som skapats eller delats, närmare uppgifter om appar eller program som laddats ned/installerats, din IP-adress, prestanda- och diagnostikdata och statistik, versionsdata, typ av enhet, operativsystem och andra specifikationer, haveridata, nätverksoperatör etc.
 • Information rörande kundsupport, såsom uppgifter som angetts i formulär för självhjälp eller kontakt, loggar för chattsessioner med vår kundsupportpersonal, uppringnings-ID, ljudinspelningar av samtal (kan kräva samtycke, beroende på omständigheter) eller samtalsanteckningar, tidpunkt för samtal, korrespondens med Grundfos etc.
 • Närmare uppgifter om deltagande i lojalitets- och belöningsprogram och tävlingar, som närmare uppgifter om hur många poäng du tjänat in och hur, hur du använt dina poäng, belöningar och priser du fått, hur många priser eller lotter du fått i utlottningar, svar i frågetävlingar etc.
 • Närmare uppgifter om deltagande i nätverk eller grupper som Grundfos är värd för eller främjar, som närmare uppgifter om din interaktion med Grundfos eller andra deltagare i sådana sammanhang, samt data som krävs för att främja nätverket/gruppen i fråga.
 • Transaktionsuppgifter och/eller finansiella uppgifter, i den mån sådana innehåller personuppgifter, som faktureringsuppgifter, bankuppgifter, uppgifter om kredit- eller betalkort, information från kreditupplysningsinstitut etc.
 • Närmare uppgifter om besök på Grundfos eller andra platser, i den mån vi står som värd för ett besök av dig eller på annat sätt främjar dina besök och resor i Grundfossammanhang, som ditt skäl för besök och, om så är relevant, särskilda krav på kost, logi, resrutt, kopia av pass (om så krävs), hemadress (om så krävs), personer att kontakta i nödsituation, foton och gruppfoton etc.
 • Aktivitet på relevanta tredje parts plattformar, som aktivitet på sociala medier (i enlighet med ditt samtycke/dina inställningar för sociala medier) och våra affärspartners plattformar.
 • Data rörande enkäter och kundtillfredsställelse, som enkätsvar, återkoppling till Grundfos eller Grundfos anställda etc.

Ovan nämnda personuppgifter kommer endast att samlas in i den mån det är relevant för din kundrelation och din interaktion med Grundfos. Som huvudregel samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare/dina kollegor, exempelvis när du ger oss dina kontaktuppgifter eller du köper någon av våra produkter/tjänster. Vi kanske också samlar in personuppgifter från Grundfos erbjudanden (exempelvis produkter, appar eller molntjänster) och Grundfos webbplatser som du använder (se Användare av Grundfos digitala erbjudanden och Webbplatsbesökare för närmare information) eller från ditt mottagande av marknadsföringsmaterial (se Mottagare av marknadsföring). Slutligen kan vi samla in eller ta emot personuppgifter från tredje part, som plattformar för sociala medier, webbplatser och Grundfos affärspartner eller från allmänt tillgängliga källor.

Vi använder personuppgifterna för bland annat skräddarsydda erbjudanden, förbättrad service och support för dina Grundfosprodukter och stärkt funktionalitet för Grundfos erbjudanden. Med andra ord använder vi och analyserar personuppgifter för att säkerställa en personanpassad kundupplevelse för dig, grundad på vad du föredrar och din interaktion med Grundfos, samt för att fortlöpande förbättra Grundfos erbjudanden. Vidare använder vi dina personuppgifter för interna ändamål inom Grundfos, däribland:

 • hantering av kunders framgångar, det vill säga övervakning, analys, administration och stöd för kundrelationer över hela livscykeln,
 • optimering av marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, exempelvis för att analysera efterfrågan från kunder för att skapa riktad reklam eller tillhandahålla dig information om tjänster/produkter som kompletterar din befintliga portfölj,
 • optimering och utveckling av supporttjänster,
 • kommunikationsändamål, exempelvis kundintervjuer eller -berättelser,
 • utbildning av Grundfos anställda, exempelvis i kundsupport, IT-utveckling eller försäljning,
 • åtgärdande av programfel samt tekniskt underhåll,
 • planering, genomförande och hantering av avtalsrelationen med kunder, däribland administration och bokföring,
 • förhindrande av bedrägeri och missbruk,
 • efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag, exempelvis exportkontroll och tull- och sanktionsrevisioner, samt
 • tvistelösning, genomdrivande av avtalade åtaganden, samt fastställande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk.

För att göra ovanstående och generellt understödja kundrelationer, kombinerar vi och fyller ut de data vi har samlat in eller tagit emot och vi använder profilering och automatiserat beslutsfattande. Se Profilering och automatiserat beslutsfattande nedan. Detta inbegriper exempelvis att data som lagras i vårt system för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM) kombineras med data från våra marknadsföringssystem, att vi kan kombinera marknadsföringsdata med data rörande användning av produkter och utbud, eller att data fylls ut med data från tredje part eller AI/maskininlärning. Vi kan även kombinera data för att säkerställa efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag, till exempel för sanktionsrevisioner.

Användare av Grundfos digitala erbjudanden

Äger eller använder du Grundfos digitalt erbjudande eller app, däribland fysiska produkter med smarta funktioner, eller om du är registrerad användare hos Grundfos (skapat ett Grundfoskonto), kan vi samla in personuppgifter från dig. Var vänlig observera att alla data som rör produkter och tjänster/appar kommer att utgöra ”personuppgifter” enligt GDPR. Personuppgifter kommer endast att utgöras av data som kan knytas till dig i egenskap av registrerad. 

Bland de personuppgifter som samlas in finns bland annat:

 • Personliga uppgifter, som ditt för- och efternamn, användar-ID/inloggning och lösenord, språkinställningar, ljud- och videoinspelningar och foton av dig (i händelse av fjärrsupport) etc.
 • Kontaktuppgifter, som din adress (till arbetet), vilket land/geografisk region du bor i, telefonnummer, e-postadress etc.
 • Information rörande ditt arbete, som din arbetsgivare/ditt företag, intresseområden, jobbfunktion etc.
 • Säljrelaterad information, i den mån denna innehåller personuppgifter och kan knytas till dig som användare, som order som väntar eller aktiva abonnemang, inköps-/beställningshistorik, abonnemangshistorik, leveransadresser, rabatter och stimulansmedel etc.
 • Produkt-, garanti- och servicerelaterad information, som installerad bas (produkter och serienummer, installationsadress), installationsdatum, garantistatus, förlängda garantier, reparations- och serviceinformation, inklusive underhållsstatus och servicebesök, etc.
 • Information om produktanvändning och -status, i den mån denna innehåller personuppgifter, som vattenflöde och -tryck, utflöde av vatten och avloppsvatten, effektförbrukning, temperatur, andra data om användning, felrapporter, underhållsstatus, väntande servicebesök, användningsloggar etc.
 • Användning av appar eller erbjudanden, som din interaktion med funktioner i olika appar eller tjänster (däribland användning av funktioner, produktsökningar, sidbesök, tid som tillbringats på sidor, klickningar och tryckningar som gjorts, skriftliga bidrag etc.), produkters anslutning, data om aktivitetsgrad (inaktivitet) inom ramen för erbjudandet, händelseloggar, rapporter som skapats eller delats, närmare uppgifter om appar eller program som laddats ned/installerats, din IP-adress, prestanda- och diagnostikdata och statistik, typ av enhet, operativsystem och andra specifikationer, versionsdata, haveridata, nätverksoperatör etc.
 • Aktivitet på tredje parts plattformar, som aktivitet på sociala medier (i enlighet med ditt samtycke/dina inställningar för sociala medier) och våra affärspartners plattformar (avseende särskilda erbjudanden). 
 • Platsdata, som var användare befinner sig.
 • Information rörande kundsupport, såsom uppgifter som angetts i formulär för självhjälp eller kontakt, loggar för chattsessioner med vår kundsupportpersonal, uppringnings-ID, ljudinspelning av samtal (om du samtyckt till det) etc.
 • Data rörande enkäter och kundtillfredsställelse, som enkätsvar, återkoppling till Grundfos eller Grundfos anställda etc.

Ovan nämnda personuppgifter kommer endast att samlas in i den mån det är relevant för din användning av våra erbjudanden och din övriga interaktion med Grundfos. Vi samlar in personuppgifter både direkt från dig och genom din användning av våra erbjudanden (däribland fysiska produkter, appar, molntjänster etc.). Ett exempel på personuppgifter som samlas in direkt från dig är när du skapar ett Grundfoskonto och ger oss dina kontaktuppgifter, användar-ID/inloggning och arbetsgivaruppgifter, och du kan även lämna oss ytterligare (icke obligatoriska) uppgifter, som intresseområden. Vissa personuppgifter samlas bara in om du väljer att använda vissa funktioner, som larm eller rapporter, eller om du kopplar din app/produkt till ett Grundfoskonto (där sammankoppling inte är obligatorisk). Slutligen kan vi samla in eller ta emot personuppgifter från tredje part, som Grundfos affärspartner eller vattenförsörjnings- eller vattenreningsorganisationer eller från allmänt tillgängliga källor.

Vi använder dessa personuppgifter för att erbjuda dig mervärde och personanpassning, som funktioner som kan optimera vattenförbrukning, energieffektivitet, produktunderhåll, ställa in larm till dig, leverera rapporter till dig etc. Sammanfattningsvis vill vi tillhandahålla dig värdefulla lösningar och vi vill fortlöpande förbättra dessa lösningar samt kundupplevelsen. Om du skapar ett Grundfoskonto samlar vi in personuppgifter från dig, vilka vi använder för att tillhandahålla dig erbjudanden som kräver Grundfoskonto (se även Kunder och Mottagare av marknadsföring), för att tillhandahålla dig personanpassat innehåll och förslag baserade på vad du föredrar och din interaktion med Grundfos, samt för att fortlöpande förbättra Grundfos erbjudanden och användarupplevelse.

Vidare använder vi dina personuppgifter för interna ändamål inom Grundfos. Bland de huvudsakliga ändamålen finns:

 • hantering av kunders framgångar, det vill säga övervakning, analys, administration och stöd för kundrelationer över hela livscykeln,
 • optimering av marknadsförings- och säljaktiviteter på grundval av kunskap om användares beteende och användning av erbjudanden,
 • optimering och utveckling av supporttjänster,
 • kommunikationsändamål, exempelvis användarintervjuer eller -berättelser,
 • utbildning av Grundfos anställda, exempelvis i kundsupport, teknisk utveckling eller försäljning,
 • åtgärdande av programfel samt tekniskt underhåll,
 • planering, genomförande och hantering av avtalsrelationen med användare, däribland administration och bokföring,
 • efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag, exempelvis efterlevnad av produktlagstiftning och uppgiftsskyddslagstiftning, samt
 • tvistelösning, genomdrivande av avtalade åtaganden, samt fastställande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk.

För att göra ovanstående kombinerar vi och fyller ut de data vi har samlat in eller tagit emot och vi använder profilering och automatiserat beslutsfattande. Se Profilering och automatiserat beslutsfattande nedan. Detta inbegriper exempelvis att vi kombinerar data från olika produkter och appar, att vi kan kombinera säljdata med data rörande användning av produkter (se Kunder och Mottagare av marknadsföring) eller att data fylls ut med data från tredje part eller AI/maskininlärning.

Leverantörer

Om du eller din arbetsgivare är en av Grundfos leverantörer, eller underentreprenör till en av Grundfos leverantörer, kan vi samla in personuppgifter från dig för att säkerställa att vår affärsrelation fungerar smidigt och effektivt.

Bland de personuppgifter som samlas in finns bland annat:

 • Personliga uppgifter, som ditt för- och efternamn, användarnamn/inloggning och lösenord (i förekommande fall), namnteckning, språkinställningar etc.
 • Kontaktuppgifter, som din adress (till arbetet), vilket land/geografisk region du bor i, telefonnummer, e-postadress etc.
 • Information rörande ditt arbete, som din bransch, funktion, arbetsgivare, relationer till andra parter, status rörande arbetstillstånd, utbildningsbakgrund och genomgångna kurser/certifieringar (om relevant) etc.
 • Information rörande leverantörer, i den mån denna innehåller personuppgifter, som e-postkorrespondens, leverantörshistorik med Grundfos, referenser, prestandagranskningar, deltagande på evenemang och mässor etc.
 • Transaktionsuppgifter och/eller finansiella uppgifter, i den mån sådana innehåller personuppgifter, som faktureringsuppgifter, bankuppgifter, information från kreditupplysningsinstitut etc.
 • Närmare uppgifter om besök eller arbete på Grundfos eller andra platser, i den mån vi står som värd för ett besök av dig eller på annat sätt främjar dina besök och resor i Grundfossammanhang, eller om du utför arbete i Grundfos lokaler eller å Grundfos vägnar på annan plats, som ditt skäl för besök (inklusive närmare uppgifter om arbetsuppgifter) och, om så är relevant, särskilda krav på kost, logi, resrutt, kopia av pass (om så krävs), hemadress (om så krävs), personer att kontakta i nödsituation, foton och gruppfoton etc.
 • Data rörande leverantörsenkäter, som enkätsvar, återkoppling till Grundfos eller Grundfos anställda etc.

Ovan nämnda personuppgifter kommer endast att samlas in i den mån det är relevant för din leverantörsrelation och din interaktion med Grundfos. Som huvudregel samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare/dina kollegor, till exempel när du ger oss dina kontaktuppgifter eller vi inleder en affärsrelation med dig. Vi kan även samla in personuppgifter från din användning av våra webbplatser (se Webbplatsbesökare och, om du har ett Grundfoskonto, även Användare av Grundfos digitala erbjudanden). Slutligen kan vi samla in eller ta emot personuppgifter från tredje part, som Grundfos affärspartner, eller från allmänt tillgängliga källor.

Vi använder personuppgifterna för dagligt samarbete, planering, administration, fakturahantering etc. Vi använder även dina personuppgifter för att säkerställa efterlevnad av Grundfos rättsliga åligganden, till exempel med avseende på sanktioner eller initiativ för att bekämpa penningtvätt eller korruption eller respekt för Grundfos policy, för att förhindra bedrägeri, för att administrera och verkställa skyldigheter enligt avtal och/eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vi kan kombinera data för att säkerställa efterlevnad av Grundfos åligganden enligt lag, exempelvis för sanktionsrevisioner, eller för att säkerställa efterlevnad av vår uppförandekod.

 

Rättsliga grunder för Grundfos behandling av personuppgifter

I enlighet med uppgiftsskyddslagstiftning tillämpar vi olika rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter, beroende på specifikt sammanhang:

 • I vissa fall kan vi be om ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a), till exempel ditt samtycke till att få direktmarknadsföringsmaterial från oss (observera att vissa rättsordningar i enlighet med lokal lagstiftning kan grundas på möjlighet att stå utanför i stället), eller ditt samtycke till cookies på våra webbplatser. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten för vår behandling före återkallandet eller behandling som grundas på någon annan rättslig grund än samtycke.
 • Om du är kund, användare av digitalt erbjudande, leverantör av eller registrerad användare hos Grundfos, kommer vår användning av personuppgifter ofta att krävas för att fullgöra ett avtal med dig (vilket inbegriper våra Villkor för användning och/eller eventuellt avtal som har ingåtts med din arbetsgivare) eller tillhandahålla dig en tjänst (GDPR artikel 6.1 b). Det är till exempel fallet när vi ger dig möjlighet att använda en pumps smarta funktioner, om du har tillgång till en app eller molntjänst, när vi behandlar kund- och leverantörsdata i våra IT-system för att säkerställa att förpliktelser enligt avtal administreras eller när vi. Underlåter du att lämna personuppgifterna i fråga, kanske vi inte kan tillhandahålla dig en viss tjänst (till exempel åtkomst till en app/webbplats eller användning av en smart funktion).
 • Vi är underkastade ett antal rättsliga förpliktelser, däribland bokförings- och rapporteringsskyldigheter, skatte- och tullrelaterade skyldigheter, skyldigheter rörande sanktioner och exportkontroll etc. Av det skälet behandlar vi dina personuppgifter för att säkerställa att vi efterlever dessa skyldigheter (GDPR artikel 6.1 c)).
 • Slutligen behandlar vi i vissa sammanhang dina personuppgifter på grundval av Grundfos berättigade intressen (GDPR artikel 6.1 f)). Det är till exempel fallet när vi använder data från våra erbjudanden (produkter, tjänster och digitala lösningar som appar, molntjänster och webbplatser) för att analysera användning och kunders beteende/interaktion, vilket vi sedan använder för att skapa mervärde både för våra kunder/användare och för Grundfos, genom att förbättra våra erbjudanden (tillagda funktioner, prestandaoptimering, personanpassad användarupplevelse, tekniskt underhåll etc.). Likaså förlitar vi oss på våra berättigade intressen när vi använder data för att personanpassa vår marknadsföring, försäljning och kundinitiativ, genom profilering, val av marknadsförings- och säljkanaler etc. Det är exempelvis också fallet när vi bjuder in dig att delta i en enkät eller när vi försöker fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. De interna syften vi angett ovan under respektive kategori grundas på våra berättigade intressen, om de inte specifikt grundas på avtal eller skyldighet enligt lag. Dessa berättigade intressen anses inte åsidosättas av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i egenskap av registrerad – i detta avseende vill vi framhålla att vårt hävdande av berättigade intressen även är till fördel för dig som kund, användare, mottagare av marknadsföring, leverantör och webbplatsbesökare. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas för våra berättigade intressen är du välkommen att kontakta oss med nedanstående kontaktuppgifter.

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter för något annat syfte än det personuppgifterna ursprungligen samlades in för, om detta är nödvändigt för att uppfylla åligganden enligt lagar eller bestämmelser (till exempel överföring till domstol eller åklagarmyndighet), om du har samtyckt till respektive behandling eller om behandlingen på annat sätt är laglig.

 

Så delar och överför vi dina personuppgifter

Vi delar bara dina personuppgifter när det behövs för att uppnå ovan beskrivna syften. De viktigaste mottagarkategorierna är:

 • Andra företag inom Grundfoskoncernen.
 • Grundfos affärspartner (exempelvis leverantörer, försäljnings- och marknadsföringspartner (däribland sociala medieplattformar), partner för digitala erbjudanden och IoT, logistikpartner, evenemangsorganisatörer, Grundfos kunder i fråga om särskilda erbjudanden (exempelvis vattenverk, vattenbehandlingsanläggningar eller fjärrvärmeleverantörer) etc.).
 • Leverantörer av IT-tjänster och personuppgiftsbiträden å Grundfos vägnar, exempelvis värdtjänster, IT-support, molntjänster, användaradministrationstjänster etc.
 • Andra mottagare som stödjer Grundfos affärsverksamhet, exempelvis Grundfos konsulter och rådgivare, partner inom sanktionsrevidering etc.
 • Annan behörig tredje part som kan behöva få åtkomst till eller lagra personuppgifter om så krävs eller medges enligt gällande rätt (exempelvis myndigheter eller andra offentliga organ, domstolar, skiljedomstolar, advokater etc.).

Vi säljer inte dina personuppgifter eller delar dem med irrelevant tredje part.

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras till land utanför EU/EES. Grundfos säkerställer att sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att eventuell part utanför EU/EES (och land som omfattas av eventuellt EU-beslut om adekvat skyddsnivå) som får dina personuppgifter i besittning måste säkerställa adekvat skyddsnivå, till exempel genom att binda sig genom en EU-standardavtalsklausul.

Befinner du dig utanför EU/EES kan dina personuppgifter överföras till land inom EU/EES eller på annat sätt utanför det land där du bor. Vi är mycket angelägna om att säkerställa efterlevnad av lokala krav när vi överför data över gränser.

 

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Vi använder profilering (automatiserade analyser eller prognoser som baseras på en profil av dig eller liknande kategorier av personer) och automatiserat beslutsfattande för att ge dig innehåll och interaktion med mervärde. Det kan exempelvis röra sig om personanpassade erbjudanden, annonser och annat marknadsföringsmaterial som vi tror ska vara av större värde för dig än generiskt marknadsföringsmaterial. Det kan också vara för att fastställa vad, när och hur vi ska interagera med dig för att optimera din kund- eller användarupplevelse, till exempel när vi ska kontakta dig med relevant material, personanpassa din startsida eller Grundfos Product Center-upplevelse etc. Som nämnts ovan innebär detta att vi kan använda data som exempelvis finns i vårt system för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM), tillsammans med närmare uppgifter om inköpshistorik, användning av produkter, appar och andra erbjudanden, servicehistorik, sökningar på vår webbplats, aktivitet på sociala medier etc., för att åstadkomma en mer fullständig bild av ditt beteende och dina krav i egenskap av kund eller användare.

När vi gör våra analyser och sammanställer statistik kommer vi så långt möjligt att anonymisera och aggregera data.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyfte, däribland profilering som rör sådan direktmarknadsföring, och har även under andra omständigheter rätt att invända. I den mån du blir föremål för ett beslut som endast grundas på automatiserat beslutsfattande som medför rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig, har du rätt till mänskligt ingripande. Se Dina rättigheter nedan.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in för ovan nämnda syften kommer endast att lagras så länge som krävs för det relevanta syftet. Exempel:

 • När du registrerar ett Grundfoskonto får du ett e-brev för att bekräfta kontot och upp till två e-brev som påminnelse. Har du inte bekräftat kontot inom sju dagar raderas dina personuppgifter. Vidare, har du inte varit aktiv på mer än två år (24 månader) raderas ditt Grundfoskonto, inklusive dina personuppgifter. Innan de raderas kommer du efter 23 månader utan aktivitet att få två e-brev som påminnelse.
 • Om du är en kund eller leverantör, eller om din arbetsgivare är det, kommer vi att spara dina kontaktuppgifter så länge vi har en aktiv relation med dig. När relationen inte längre är aktiv sparas personuppgifterna under ytterligare en tid för att säkerställa att vi har möjlighet att vid behov återupprätta relationen, eller så länge som krävs enligt gällande rätt samt för att säkerställa att resterande åligganden enligt avtal fullgörs.
 • Har du tidigare varit användare av våra digitala erbjudanden kan vi under rimlig tid efter avaktivering spara dina personuppgifter för att underlätta de digitala erbjudandenas onboarding och kvalitet, om du skulle välja att vid ett senare tillfälle komma tillbaka till detta. Vi fastställer lagringsperioden på grundval av vad vi anser är en realistisk tidsperiod för återvändande användare.
 • Personuppgifter som rör finansiella frågor, transaktioner och frågor rörande regelefterlevnad (som faktureringsuppgifter, mottagna eller erlagda betalningar, utfall av sanktionsrevisioner etc.) sparas så länge som krävs enligt gällande rätt för att säkerställa att resterande åligganden enligt avtal fullgörs.
 • Samtal till vår kundsupportfunktion samt uppringnings-ID sparas i tre månader. Har du köpt en produkt eller tjänst per telefon kan loggar eller inspelningar lagras under längre tid för att bevara underlag för gjorda inköp och ingångna avtal. 

Om en rättslig eller disciplinär talan inleds eller övervägs kan personuppgifterna komma att lagras tills denna talan är avslutad, inbegripet eventuell frist för överklagande, och kommer därefter att raderas eller arkiveras.

När personuppgifter raderas kan uppgifterna (inbegripet information om beteende) lagras i anonymiserad form som gör att du inte kan identifieras.

 

Dina rättigheter

Du har alltid följande rättigheter:

Återkallande av samtycke: Har du lämnat samtycke till någon aktivitet för behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades eller behandling på annan rättslig grund än samtycke.

Beroende på var du befinner dig och på gällande rätt, inklusive GDPR, kan du också ha följande rättigheter:

Rätt till information: Du kan ha rätt att av oss kräva bekräftelse av huruvida personuppgifter rörande dig behandlas samt att, om så är fallet, begära åtkomst till personuppgifterna. Rätten till information innefattar bland annat information om ändamålet med behandlingen, berörda kategorier av personuppgifter samt mottagare eller kategorier av mottagare som tagit del av, eller som kommer att ta del av, personuppgifterna. Det utgör emellertid inte någon absolut rättighet och din rätt till information kan begränsas av andras rättigheter eller intressen. Du kan ha rätt att av oss kräva en kopia av personuppgifter som är under behandling. För ytterligare kopior du begär kan vi på grundval av administrativa kostnader komma att ta ut en rimlig avgift.

Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att av oss kräva rättelse av felaktiga personuppgifter rörande dig. Beroende på behandlingens ändamål kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla kompletterande uppgifter.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter kan du ha rätt att av oss kräva radering av personuppgifter rörande dig och vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att av oss kräva begränsning av behandling av dina personuppgifter. I sådana fall kommer respektive uppgift att märkas och får av oss endast behandlas för vissa ändamål.

Rätt att göra invändningar: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att göra invändningar, av skäl som sammanhänger med din specifika situation eller, om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, när som helst under vår behandling av dina personuppgifter, och vi kan vara skyldiga att inte längre behandla dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att på ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart sätt få del av de personuppgifter du har lämnat till oss och du kan ha rätt att överföra sådana uppgifter till annan entitet, utan att vi lägger några hinder i vägen.

Rätt att anföra klagomål: Anser du att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU- eller EES-medlemsstat där du är bosatt eller arbetar eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum. Rätt att anföra klagomål hos sin lokala tillsynsmyndighet kan, beroende på var du befinner dig, föreligga även utanför EU/EES.

 

Dataskyddsombud och kontaktuppgifter

Har du några frågor kring denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, är du välkommen att kontakta Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Danmark, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

Är ditt lokala Grundfos säljbolag gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Grundfos Holding A/S, återfinns kontaktuppgifter för ditt lokala säljbolag här.

Vissa företag inom Grundfoskoncernen har utsett dataskyddsombud. Deras kontaktuppgifter återfinns här.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller komplettera denna integritetspolicy. I den mån ändringar av integritetspolicyn anses vara väsentliga och betydelsefulla kommer du att informeras om dem, exempelvis via e-post eller på vår webbplats. Vid varje tillfälle gällande integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.