Få information om Grundfos iGRID-temperaturzoner för fjärrvärmenät

Lyssna på vår artikel om hur digitala behovsstyrda värmezoner kan installeras i fjärrvärmenät, för att reducera värmeförluster, minska värmekostnaderna och öppna upp för värmeproduktion från förnybara energikällor.

Se andra relaterade Ecademy kurser

2 moduler
0:14:00
  • Medelsvår

42 - Grundfos CMBE Twin Booster-system

Det här avsnittet ger en grundlig introduktion till Grundfos CMBE-tryckstegringssystem, och en genomgång av systemets olika fördelar.

4 moduler
0:20:00
  • Grundläggande

60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

I den här ECADEMY-kursen introduceras cirkulationspumpen MAGNA3 och dess olika driftlägen och reglertyper. Vi kommer även gå igenom hur man installerar och felsöker pumpen.

3 moduler
0:20:00
  • Medelsvår

74 - Shuntgrupper och MIXIT

Den här kursen handlar om shuntgrupper och fördelarna med dem. Du får en utförlig genomgång av funktionerna i Grundfos MIXIT och hur vi kom på idén till den.