Cirkulationspumpen MAGNA3

60 - Cirkulationspumpen MAGNA3

I den här ECADEMY-kursen introduceras cirkulationspumpen MAGNA3 och dess olika driftlägen och reglertyper. Vi kommer även gå igenom hur man installerar och felsöker pumpen.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:02:30

Introduktion till cirkulationspumpen MAGNA3

Få en introduktion till cirkulationspumpen MAGNA3 och dess funktioner.

00:03:28

Installera och konfigurera MAGNA3

Vi går igenom hur man installerar och konfigurerar cirkulationspumpen MAGNA3.

00:02:03

Felsökning av cirkulationspumpen MAGNA3

Vi går igenom hur man felsöker cirkulationspumpen MAGNA3

00:05:53

MAGNA3-pumpens driftlägen och reglertyper

Upptäck MAGNA3-pumpens olika driftlägen och reglertyper, och få reda på mer om deras egenskaper och fördelar.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig