SCALA1 tryckstegringskurs

79 - SCALA1 tryckstegringskurs

Få en introduktion till SCALA1-tryckstegringspump, dess larminställningar, prestandalägesväljare och styrningsalternativ med Grundfos GO Remote.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:03:17

Förstå SCALA1-tryckstegringspumpen

Få en kort introduktion till SCALA1-tryckstegringspumpen och en förståelse för pumpens manöverpanel.

00:03:11

Förstå larminställningarna för SCALA1-tryckstegringspumpen

En närmare titt på de tre larmikonerna på driftspanelen och pumpens larminställningar.

00:02:12

Förstå SCALA1-tryckstegringspumpens prestandalägesväljare

En närmare titt på prestandalägesväljaren på SCALA1, som används för att justera pumpens sugprestanda.

00:06:50

Använda Grundfos GO Remote för att få ut det mesta av din SCALA1

Upptäck hur GO Remote-appen ger dig åtkomst till ett antal anpassningsalternativ för SCALA1.

00:02:40

SCALA1 dubbelpumpskonfiguration

Ta reda på hur du kan dra nytta av SCALA1:s dubbelpumpskapacitet och upptäck hur du slutför installationen med GO Remote.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig